สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
16 ธ.ค. 2557
17 ธ.ค. 2557
18 ธ.ค. 2557
19 ธ.ค. 2557
ดัชนี SET
1,461.74
(-1.13%)
1,480.20
(+1.26%)
1,516.79
(+2.47%)
1,514.35
(-0.16%)
-
ดัชนี SET50
971.70
(-1.79%)
985.06
(+1.37%)
1,013.14
(+2.85%)
1,011.06
(-0.21%)
-
ดัชนี SET100
2,151.35
(-1.57%)
2,181.12
(+1.38%)
2,242.28
(+2.80%)
2,237.38
(-0.22%)
-
ดัชนี mai
688.66
(+0.82%)
702.09
(+1.95%)
720.57
(+2.63%)
717.23
(-0.46%)
-
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
18,986,307.62
15,020,544.91
15,670,072.04
13,092,084.70
-
mai*
1,072,178.13
1,709,250.80
1,725,986.16
2,598,314.21
-
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
75,869.17
63,479.09
52,120.15
57,702.52
-
mai
4,037.63
5,716.54
5,190.19
8,318.39
-
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
13,462,929.31
13,632,975.01
13,978,465.19
13,954,417.08
-
mai
368,989.14
375,534.84
384,709.39
387,153.15
-
P/E (เท่า)
SET 17.35 17.58 18.02 17.99 -
mai 68.06 69.41 71.15 71.13
-
P/BV (เท่า)
SET
2.07
2.10
2.15
2.15
-
mai
5.46
5.56
5.70
5.75
-
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
3.02
2.98
2.91
2.91
-
mai
0.90
0.88
0.86
0.85
-

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ