สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
23 ก.ค. 2557
24 ก.ค. 2557
25 ก.ค. 2557
28 ก.ค. 2557
29 ก.ค. 2557
12:29:59
ดัชนี SET
1,541.56
(+1.36%)
1,543.92
(+0.15%)
1,543.85
(-0.00%)
1,538.13
(-0.37%)
1,530.56
(-0.49%)
ดัชนี SET50
1,033.86
(+1.39%)
1,034.98
(+0.11%)
1,033.82
(-0.11%)
1,028.27
(-0.54%)
1,024.34
(-0.38%)
ดัชนี SET100
2,284.98
(+1.49%)
2,287.96
(+0.13%)
2,286.65
(-0.06%)
2,277.51
(-0.40%)
2,266.41
(-0.49%)
ดัชนี mai
555.46
(+1.88%)
577.87
(+4.03%)
587.68
(+1.70%)
586.25
(-0.24%)
588.59
(+0.40%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
25,377,977.73
15,388,910.07
10,911,939.11
9,817,172.62
5,983,544.75
mai*
1,634,661.75
1,736,936.04
1,638,384.95
1,596,667.76
1,198,207.82
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
47,606.74
49,763.59
53,139.47
47,461.51
24,724.37
mai
3,202.13
4,880.85
4,676.62
3,545.66
2,916.12
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
13,875,797.85
13,894,093.07
13,895,192.11
13,843,811.79
-
mai
269,754.66
280,220.03
285,046.84
284,798.76
-
P/E (เท่า)
SET 18.58 18.61 18.60 18.54 -
mai 60.54 63.03 64.12 64.01
-
P/BV (เท่า)
SET
2.23
2.24
2.24
2.23
-
mai
3.88
4.04
4.11
4.11
-
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
2.91
2.91
2.91
2.92
-
mai
1.28
1.23
1.21
1.21
-

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ