สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
18 ก.ค. 2557
21 ก.ค. 2557
22 ก.ค. 2557
23 ก.ค. 2557
24 ก.ค. 2557
11:21:14
ดัชนี SET
1,533.41
(-0.15%)
1,538.55
(+0.34%)
1,520.81
(-1.15%)
1,541.56
(+1.36%)
1,541.79
(+0.01%)
ดัชนี SET50
1,030.19
(-0.28%)
1,031.65
(+0.14%)
1,019.72
(-1.16%)
1,033.86
(+1.39%)
1,033.51
(-0.03%)
ดัชนี SET100
2,272.55
(-0.20%)
2,278.56
(+0.26%)
2,251.39
(-1.19%)
2,284.98
(+1.49%)
2,284.27
(-0.03%)
ดัชนี mai
548.72
(+1.30%)
552.09
(+0.61%)
545.20
(-1.25%)
555.46
(+1.88%)
562.34
(+1.24%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
15,768,961.50
30,376,327.50
31,058,013.39
25,377,977.73
6,991,001.91
mai*
1,786,180.93
1,846,290.66
1,728,599.88
1,634,661.75
627,851.06
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
64,967.28
52,236.37
68,572.72
47,606.74
18,435.90
mai
4,435.32
3,110.04
2,786.47
3,202.13
1,600.09
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
13,801,870.28
13,848,649.41
13,688,472.01
13,875,797.85
-
mai
266,027.97
267,844.80
264,571.92
269,754.66
-
P/E (เท่า)
SET 18.48 18.54 18.33 18.58 -
mai 59.76 60.15 59.43 60.54
-
P/BV (เท่า)
SET
2.22
2.23
2.20
2.23
-
mai
3.83
3.86
3.81
3.88
-
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
2.93
2.92
2.95
2.91
-
mai
1.30
1.29
1.30
1.28
-

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ