สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
16 ต.ค. 2557
17 ต.ค. 2557
20 ต.ค. 2557
21 ต.ค. 2557
22 ต.ค. 2557
12:29:59
ดัชนี SET
1,526.15
(-1.37%)
1,528.71
(+0.17%)
1,526.67
(-0.13%)
1,526.14
(-0.03%)
1,528.91
(+0.18%)
ดัชนี SET50
1,012.23
(-1.40%)
1,014.58
(+0.23%)
1,014.52
(-0.01%)
1,014.79
(+0.03%)
1,015.43
(+0.06%)
ดัชนี SET100
2,246.09
(-1.41%)
2,251.72
(+0.25%)
2,248.89
(-0.13%)
2,247.41
(-0.07%)
2,249.89
(+0.11%)
ดัชนี mai
672.07
(-2.25%)
674.04
(+0.29%)
674.47
(+0.06%)
672.41
(-0.31%)
680.04
(+1.13%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
22,248,819.20
12,127,934.42
11,716,251.99
15,650,242.04
7,767,771.56
mai*
1,406,980.98
1,784,054.64
2,372,749.30
2,794,497.60
855,655.42
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
46,322.98
43,559.17
36,386.86
36,278.40
17,791.90
mai
3,416.44
4,222.36
6,330.65
7,127.68
2,435.83
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
13,882,809.11
13,914,227.06
13,893,484.65
13,879,055.85
-
mai
330,005.48
331,913.65
332,061.85
327,619.14
-
P/E (เท่า)
SET 17.78 17.81 17.79 17.77 -
mai 72.66 72.87 72.92 74.70
-
P/BV (เท่า)
SET
2.20
2.20
2.20
2.20
-
mai
5.16
5.17
5.18
5.19
-
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
2.92
2.92
2.92
2.93
-
mai
1.03
1.03
1.03
1.03
-

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ