สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
21 ม.ค. 2558
22 ม.ค. 2558
23 ม.ค. 2558
26 ม.ค. 2558
27 ม.ค. 2558
10:20:52
ดัชนี SET
1,537.36
(+0.15%)
1,560.34
(+1.49%)
1,598.33
(+2.43%)
1,588.31
(-0.63%)
1,597.47
(+0.58%)
ดัชนี SET50
1,019.07
(+0.01%)
1,039.12
(+1.97%)
1,073.00
(+3.26%)
1,062.93
(-0.94%)
1,069.56
(+0.62%)
ดัชนี SET100
2,259.92
(+0.05%)
2,301.97
(+1.86%)
2,371.13
(+3.00%)
2,351.23
(-0.84%)
2,366.01
(+0.63%)
ดัชนี mai
759.42
(+0.69%)
752.70
(-0.88%)
753.41
(+0.09%)
742.66
(-1.43%)
737.78
(-0.66%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
12,521,951.18
14,023,762.95
14,419,285.05
12,421,545.80
2,095,785.42
mai*
2,230,104.88
1,683,833.02
1,290,874.83
1,204,101.81
186,978.92
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
48,079.67
65,805.50
70,008.94
57,749.52
9,336.74
mai
8,810.81
6,409.75
4,995.60
3,781.08
689.40
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
14,285,872.98
14,498,700.39
14,850,518.30
14,758,198.16
-
mai
440,876.31
436,878.09
437,397.40
430,684.79
-
P/E (เท่า)
SET 18.37 18.66 19.12 19.00 -
mai 81.26 80.55 80.62 79.47
-
P/BV (เท่า)
SET
2.19
2.23
2.28
2.27
-
mai
6.68
6.62
6.63
6.53
-
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
2.87
2.83
2.77
2.79
-
mai
0.74
0.74
0.74
0.75
-

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ