สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
17 พ.ย. 2557
18 พ.ย. 2557
19 พ.ย. 2557
20 พ.ย. 2557
21 พ.ย. 2557
17:09:01
ดัชนี SET
1,569.07
(-0.43%)
1,581.27
(+0.78%)
1,577.55
(-0.24%)
1,568.68
(-0.56%)
1,579.20
(+0.67%)
ดัชนี SET50
1,046.33
(-0.53%)
1,056.37
(+0.96%)
1,053.86
(-0.24%)
1,046.67
(-0.68%)
1,055.78
(+0.87%)
ดัชนี SET100
2,313.02
(-0.50%)
2,335.39
(+0.97%)
2,329.64
(-0.25%)
2,314.71
(-0.64%)
2,334.80
(+0.87%)
ดัชนี mai
745.53
(-0.81%)
747.60
(+0.28%)
740.27
(-0.98%)
743.30
(+0.41%)
742.19
(-0.15%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
15,683,636.03
16,838,968.55
12,312,274.23
13,079,569.97
14,423,330.48
mai*
2,883,837.64
2,640,224.42
4,791,693.20
2,916,884.10
2,212,642.98
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
40,451.08
51,048.15
40,277.90
41,458.77
60,181.02
mai
8,335.49
6,759.89
16,582.96
8,803.49
6,291.23
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
14,387,068.22
14,500,536.71
14,464,707.27
14,385,522.35
14,511,691.94
mai
386,816.51
386,524.42
396,997.26
395,704.02
394,585.89
P/E (เท่า)
SET 18.67 18.79 18.75 18.64 18.79
mai 70.60 70.63 65.89 67.25
67.50
P/BV (เท่า)
SET
2.22
2.23
2.22
2.21
2.23
mai
5.63
5.56
5.74
5.81
5.84
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
2.83
2.81
2.82
2.83
2.81
mai
0.88
0.88
0.85
0.84
0.83

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ