ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 01 ก.ย. 2557 23:00:02
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,565.35 +3.72 +0.24 1,571.74 1,565.08 8,403,623 45,185.91
SET50 1,046.14 +1.89 +0.18 1,051.06 1,045.85 828,175 19,350.12
SET100 2,318.24 +5.00 +0.22 2,328.78 2,317.83 1,945,480 29,230.63
SETHD 1,230.12 +3.39 +0.28 1,236.87 1,229.04 229,699 8,564.62
mai 649.67 +11.74 +1.84 653.37 643.40 2,655,185 8,656.98
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 01 ก.ย. 2557
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 997.53 -3.91   (-0.39%)
Basic Materials FSTHA1000 733.15 +7.13   (+0.98%)
Industrials FSTHA2000 2,043.56 -0.91   (-0.04%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,396.04 +43.33   (+1.84%)
Health Care FSTHA4000 4,926.77 +28.15   (+0.57%)
Consumer Services FSTHA5000 3,555.00 +17.47   (+0.49%)
Telecommunications FSTHA6000 2,725.87 -40.06   (-1.45%)
Utilities FSTHA7000 1,651.29 +9.74   (+0.59%)
Financials FSTHA8000 2,205.62 +19.93   (+0.91%)
Technology FSTHA9000 1,536.82 +9.37   (+0.61%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 997.53 -3.91   (-0.39%)
Chemicals FSTHA1300 909.76 +5.14   (+0.57%)
Basic Resources FSTHA1700 642.15 +8.38   (+1.32%)
Construction & Materials FSTHA2300 2,034.31 -5.66   (-0.28%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 1,937.72 +7.56   (+0.39%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,188.80 -4.30   (-0.36%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,923.19 +103.67   (+2.71%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,365.82 -0.49   (-0.04%)
Health Care FSTHA4500 4,926.77 +28.15   (+0.57%)
Retail FSTHA5300 8,362.57 +5.40   (+0.06%)
Media FSTHA5500 1,320.06 -25.23   (-1.88%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,512.25 +30.53   (+2.06%)
Telecommunications FSTHA6500 2,725.87 -40.06   (-1.45%)
Utilities FSTHA7500 1,651.29 +9.74   (+0.59%)
Banks FSTHA8300 2,142.36 +26.97   (+1.27%)
Insurance FSTHA8500 3,646.73 -12.54   (-0.34%)
Real Estate FSTHA8600 2,533.21 -4.32   (-0.17%)
Financial Services FSTHA8700 2,550.41 +20.26   (+0.80%)
Technology FSTHA9500 1,536.82 +9.37   (+0.61%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 997.53 -3.91   (-0.39%)
Chemicals FSTHA1350 909.76 +5.14   (+0.57%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 508.57 -0.35   (-0.07%)
Mining FSTHA1770 691.47 +14.96   (+2.21%)
Construction & Materials FSTHA2350 2,034.31 -5.66   (-0.28%)
General Industrials FSTHA2720 1,425.37 -16.24   (-1.13%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 3,065.53 +21.88   (+0.72%)
Industrial Engineering FSTHA2750 729.20 +27.67   (+3.94%)
Industrial Transportation FSTHA2770 1,794.22 +6.17   (+0.35%)
Support Services FSTHA2790 565.34 -12.05   (-2.09%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,188.80 -4.30   (-0.36%)
Beverages FSTHA3530 3,219.92 -27.97   (-0.86%)
Food Producers FSTHA3570 3,936.43 +111.18   (+2.91%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,382.23 -1.96   (-0.14%)
Leisure Goods FSTHA3740 294.81 -2.84   (-0.95%)
Personal Goods FSTHA3760 1,437.36 +12.43   (+0.87%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 4,926.77 +28.15   (+0.57%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 9,205.48 -37.40   (-0.40%)
General Retailers FSTHA5370 6,639.55 +123.24   (+1.89%)
Media FSTHA5550 1,320.06 -25.23   (-1.88%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,512.25 +30.53   (+2.06%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 151.86 +3.58   (+2.41%)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 2,847.29 -42.20   (-1.46%)
Electricity FSTHA7530 1,605.59 +12.17   (+0.76%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,930.04 -15.56   (-0.80%)
Banks FSTHA8350 2,142.36 +26.97   (+1.27%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,787.26 -30.66   (-1.09%)
Life Insurance FSTHA8570 4,517.16 0.00   (0.00)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,668.31 -2.20   (-0.08%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,631.44 -25.92   (-1.56%)
Financial Services FSTHA8770 2,565.38 +20.38   (+0.80%)
Software & Computer Services FSTHA9530 3,935.54 +67.80   (+1.75%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,401.49 +7.88   (+0.57%)