ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2558 11:12:29
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,594.77 +4.96 +0.31 1,598.62 1,591.22 4,016,855 15,847.03
SET50 1,063.63 +2.51 +0.24 1,067.65 1,061.38 221,723 5,844.38
SET100 2,356.22 +6.30 +0.27 2,364.03 2,351.08 670,392 8,502.47
SETHD 1,204.23 +2.78 +0.23 1,207.23 1,200.58 158,705 2,994.49
mai 742.80 +7.37 +1.00 744.73 735.94 1,329,709 1,512.33
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL 1,738.83 +0.89   (+0.05%)
FTSE SET Mid Cap FSTHM 2,201.59 +12.58   (+0.57%)
FTSE SET Small Cap FSTHS 2,702.99 +15.49   (+0.58%)
FTSE SET All-Share FSTHA 1,858.79 +3.44   (+0.19%)
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS 2,302.67 +13.17   (+0.58%)
FTSE SET Fledgling FSTHF 3,388.05 +24.33   (+0.72%)
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH 1,287.42 +5.95   (+0.46%)

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 949.32 +8.43   (+0.90%)
Basic Materials FSTHA1000 635.17 +3.63   (+0.57%)
Industrials FSTHA2000 2,221.18 +15.54   (+0.70%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,205.62 +12.85   (+0.59%)
Health Care FSTHA4000 4,999.16 -24.04   (-0.48%)
Consumer Services FSTHA5000 3,381.28 +4.43   (+0.13%)
Telecommunications FSTHA6000 3,147.35 +9.88   (+0.31%)
Utilities FSTHA7000 1,672.14 -19.81   (-1.17%)
Financials FSTHA8000 2,160.42 +10.41   (+0.48%)
Technology FSTHA9000 1,828.14 +9.96   (+0.55%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 949.32 +8.43   (+0.90%)
Chemicals FSTHA1300 829.58 +5.72   (+0.69%)
Basic Resources FSTHA1700 534.98 +2.57   (+0.48%)
Construction & Materials FSTHA2300 2,207.52 +19.98   (+0.91%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 2,112.20 +6.76   (+0.32%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,088.02 +3.55   (+0.33%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,676.70 +13.83   (+0.38%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,204.55 +14.28   (+1.20%)
Health Care FSTHA4500 4,999.16 -24.04   (-0.48%)
Retail FSTHA5300 7,586.09 -62.52   (-0.82%)
Media FSTHA5500 1,485.24 +45.15   (+3.14%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,471.06 +10.66   (+0.73%)
Telecommunications FSTHA6500 3,147.35 +9.88   (+0.31%)
Utilities FSTHA7500 1,672.14 -19.81   (-1.17%)
Banks FSTHA8300 2,105.14 +10.52   (+0.50%)
Insurance FSTHA8500 3,157.71 +107.76   (+3.53%)
Real Estate FSTHA8600 2,458.20 +1.11   (+0.05%)
Financial Services FSTHA8700 2,862.91 +55.26   (+1.97%)
Technology FSTHA9500 1,828.14 +9.96   (+0.55%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 948.24 +8.58   (+0.91%)
Alternative Energy FSTHA0580 835.56 -4.95   (-0.59%)
Chemicals FSTHA1350 829.58 +5.72   (+0.69%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 498.47 +6.36   (+1.29%)
Mining FSTHA1770 505.94 -1.83   (-0.36%)
Construction & Materials FSTHA2350 2,207.52 +19.98   (+0.91%)
General Industrials FSTHA2720 1,285.66 +20.58   (+1.63%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 3,396.45 -0.09   (-0.00%)
Industrial Engineering FSTHA2750 748.00 +25.70   (+3.56%)
Industrial Transportation FSTHA2770 2,025.41 +1.21   (+0.06%)
Support Services FSTHA2790 503.42 +4.96   (+1.00%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,088.02 +3.55   (+0.33%)
Beverages FSTHA3530 2,732.25 +156.71   (+6.08%)
Food Producers FSTHA3570 3,703.87 +2.41   (+0.07%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,212.10 +16.67   (+1.39%)
Personal Goods FSTHA3760 1,343.17 +0.46   (+0.03%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 4,999.16 -24.04   (-0.48%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 8,459.95 -83.24   (-0.97%)
General Retailers FSTHA5370 5,712.63 -19.14   (-0.33%)
Media FSTHA5550 1,485.24 +45.15   (+3.14%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,471.06 +10.66   (+0.73%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 133.10 +0.90   (+0.68%)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 3,290.11 +10.30   (+0.31%)
Electricity FSTHA7530 1,636.13 -23.11   (-1.39%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,852.22 +15.57   (+0.85%)
Banks FSTHA8350 2,105.14 +10.52   (+0.50%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,544.04 -16.45   (-0.64%)
Life Insurance FSTHA8570 3,801.94 +188.22   (+5.21%)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,587.24 +2.09   (+0.08%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,602.96 -6.91   (-0.43%)
Financial Services FSTHA8770 2,879.72 +55.59   (+1.97%)
Software & Computer Services FSTHA9530 4,233.96 +41.37   (+0.99%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,673.91 +8.84   (+0.53%)