ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 18 เม.ย. 2557 15:08:38
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,412.10 +3.32 +0.24 1,414.97 1,409.95 3,507,151 16,171.02
SET50 959.30 +2.07 +0.22 961.80 957.41 517,205 10,683.89
SET100 2,108.72 +4.74 +0.23 2,114.32 2,105.03 1,240,856 12,905.11
SETHD 1,154.01 +2.09 +0.18 1,156.95 1,150.57 176,734 4,471.46
mai 409.73 +1.86 +0.46 412.34 408.31 412,978 596.52
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL 1,603.87 +1.52   (+0.09%)
FTSE SET Mid Cap FSTHM 1,901.66 +3.31   (+0.17%)
FTSE SET Small Cap FSTHS 2,172.47 +9.20   (+0.43%)
FTSE SET All-Share FSTHA 1,676.07 +1.96   (+0.12%)
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS 1,957.72 +4.52   (+0.23%)
FTSE SET Fledgling FSTHF 2,253.93 +19.87   (+0.89%)
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH 1,235.52 +4.41   (+0.36%)

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2557
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 999.61 -5.33   (-0.53%)
Basic Materials FSTHA1000 693.74 +4.95   (+0.72%)
Industrials FSTHA2000 1,829.61 +9.58   (+0.53%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,220.32 +2.63   (+0.12%)
Health Care FSTHA4000 3,392.25 -24.27   (-0.71%)
Consumer Services FSTHA5000 3,104.87 +15.34   (+0.50%)
Telecommunications FSTHA6000 2,806.93 +75.78   (+2.77%)
Utilities FSTHA7000 1,382.10 -20.00   (-1.43%)
Financials FSTHA8000 1,900.89 +22.29   (+1.19%)
Technology FSTHA9000 1,651.10 +25.61   (+1.58%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 999.61 -5.33   (-0.53%)
Chemicals FSTHA1300 856.49 +2.20   (+0.26%)
Basic Resources FSTHA1700 609.90 +6.58   (+1.09%)
Construction & Materials FSTHA2300 1,870.70 +6.38   (+0.34%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 1,646.81 +14.57   (+0.89%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,120.26 +20.71   (+1.88%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,649.83 -32.76   (-0.89%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,257.90 +25.87   (+2.10%)
Health Care FSTHA4500 3,392.25 -24.27   (-0.71%)
Retail FSTHA5300 7,480.34 +124.65   (+1.69%)
Media FSTHA5500 1,406.07 -22.14   (-1.55%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,166.89 -7.62   (-0.65%)
Telecommunications FSTHA6500 2,806.93 +75.78   (+2.77%)
Utilities FSTHA7500 1,382.10 -20.00   (-1.43%)
Banks FSTHA8300 1,849.41 +28.96   (+1.59%)
Insurance FSTHA8500 3,120.08 -9.63   (-0.31%)
Real Estate FSTHA8600 2,188.62 +5.81   (+0.27%)
Financial Services FSTHA8700 2,063.93 -25.03   (-1.20%)
Technology FSTHA9500 1,651.10 +25.61   (+1.58%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 999.61 -5.33   (-0.53%)
Chemicals FSTHA1350 856.49 +2.20   (+0.26%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 560.20 +1.59   (+0.28%)
Mining FSTHA1770 589.80 +10.27   (+1.77%)
Construction & Materials FSTHA2350 1,870.70 +6.38   (+0.34%)
General Industrials FSTHA2720 1,430.84 -11.14   (-0.77%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 2,564.13 +45.92   (+1.82%)
Industrial Engineering FSTHA2750 532.17 -5.91   (-1.10%)
Industrial Transportation FSTHA2770 1,526.90 +12.03   (+0.79%)
Support Services FSTHA2790 338.99 +2.08   (+0.62%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,120.26 +20.71   (+1.88%)
Beverages FSTHA3530 3,016.28 +23.94   (+0.80%)
Food Producers FSTHA3570 3,654.42 -33.16   (-0.90%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,278.56 +28.08   (+2.25%)
Leisure Goods FSTHA3740 413.88 -5.67   (-1.35%)
Personal Goods FSTHA3760 1,230.00 +11.14   (+0.91%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 3,392.25 -24.27   (-0.71%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 8,345.12 +172.73   (+2.11%)
General Retailers FSTHA5370 5,637.66 +15.77   (+0.28%)
Media FSTHA5550 1,406.07 -22.14   (-1.55%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,166.89 -7.62   (-0.65%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 174.19 -0.89   (-0.51%)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 2,930.85 +79.49   (+2.79%)
Electricity FSTHA7530 1,346.79 -20.55   (-1.50%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,590.16 -15.34   (-0.96%)
Banks FSTHA8350 1,849.41 +28.96   (+1.59%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,448.85 +6.06   (+0.25%)
Life Insurance FSTHA8570 3,791.18 -26.89   (-0.70%)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,284.75 +6.38   (+0.28%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,553.61 +2.53   (+0.16%)
Financial Services FSTHA8770 2,076.05 -25.17   (-1.20%)
Software & Computer Services FSTHA9530 3,848.41 -31.10   (-0.80%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,511.45 +25.06   (+1.69%)