ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2557 15:21:24
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,413.70 -8.97 -0.63 1,423.27 1,411.75 5,243,798 22,585.85
SET50 957.61 -7.22 -0.75 964.63 955.55 680,626 13,286.36
SET100 2,105.50 -16.24 -0.77 2,121.76 2,102.05 1,377,454 15,930.95
SETHD 1,145.47 -7.63 -0.66 1,152.89 1,140.87 235,024 5,687.36
mai 417.23 -3.22 -0.77 421.25 416.92 1,389,401 1,410.37
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL 1,598.29 -16.70   (-1.03%)
FTSE SET Mid Cap FSTHM 1,903.30 -10.99   (-0.57%)
FTSE SET Small Cap FSTHS 2,197.45 -12.22   (-0.55%)
FTSE SET All-Share FSTHA 1,673.83 -15.09   (-0.89%)
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS 1,964.16 -11.24   (-0.57%)
FTSE SET Fledgling FSTHF 2,297.97 +2.72   (+0.12%)
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH 1,237.74 -11.03   (-0.88%)

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2557
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 998.94 -1.70   (-0.17%)
Basic Materials FSTHA1000 712.88 +2.97   (+0.42%)
Industrials FSTHA2000 1,887.03 -0.34   (-0.02%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,241.60 +3.27   (+0.15%)
Health Care FSTHA4000 3,538.72 +50.16   (+1.44%)
Consumer Services FSTHA5000 3,109.84 +15.01   (+0.49%)
Telecommunications FSTHA6000 2,879.94 +55.29   (+1.96%)
Utilities FSTHA7000 1,382.31 -3.07   (-0.22%)
Financials FSTHA8000 1,898.49 -28.10   (-1.46%)
Technology FSTHA9000 1,672.33 +0.70   (+0.04%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 998.94 -1.70   (-0.17%)
Chemicals FSTHA1300 874.87 -2.72   (-0.31%)
Basic Resources FSTHA1700 629.70 +6.23   (+1.00%)
Construction & Materials FSTHA2300 1,943.55 -7.08   (-0.36%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 1,673.84 +11.44   (+0.69%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,142.10 +3.39   (+0.30%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,655.55 -2.54   (-0.07%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,290.08 +7.56   (+0.59%)
Health Care FSTHA4500 3,538.72 +50.16   (+1.44%)
Retail FSTHA5300 7,449.59 +39.70   (+0.54%)
Media FSTHA5500 1,428.46 +13.14   (+0.93%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,172.96 +2.18   (+0.19%)
Telecommunications FSTHA6500 2,879.94 +55.29   (+1.96%)
Utilities FSTHA7500 1,382.31 -3.07   (-0.22%)
Banks FSTHA8300 1,842.20 -38.43   (-2.04%)
Insurance FSTHA8500 3,260.76 +8.09   (+0.25%)
Real Estate FSTHA8600 2,190.12 +3.30   (+0.15%)
Financial Services FSTHA8700 2,090.58 -7.38   (-0.35%)
Technology FSTHA9500 1,672.33 +0.70   (+0.04%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 998.94 -1.70   (-0.17%)
Chemicals FSTHA1350 874.87 -2.72   (-0.31%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 570.82 -4.87   (-0.85%)
Mining FSTHA1770 615.59 +15.33   (+2.55%)
Construction & Materials FSTHA2350 1,943.55 -7.08   (-0.36%)
General Industrials FSTHA2720 1,428.96 +2.93   (+0.21%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 2,653.93 +59.42   (+2.29%)
Industrial Engineering FSTHA2750 559.64 -6.33   (-1.12%)
Industrial Transportation FSTHA2770 1,539.96 +0.13   (+0.01%)
Support Services FSTHA2790 334.65 -0.67   (-0.20%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,142.10 +3.39   (+0.30%)
Beverages FSTHA3530 3,016.28 0.00   (0.00)
Food Producers FSTHA3570 3,660.18 -2.56   (-0.07%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,308.55 +6.83   (+0.52%)
Leisure Goods FSTHA3740 408.21 0.00   (0.00)
Personal Goods FSTHA3760 1,290.54 +15.99   (+1.25%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 3,538.72 +50.16   (+1.44%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 8,262.86 +49.26   (+0.60%)
General Retailers FSTHA5370 5,725.84 +18.39   (+0.32%)
Media FSTHA5550 1,428.46 +13.14   (+0.93%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,172.96 +2.18   (+0.19%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 169.72 +1.78   (+1.06%)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 3,007.64 +57.83   (+1.96%)
Electricity FSTHA7530 1,347.58 -3.48   (-0.26%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,586.12 0.00   (0.00)
Banks FSTHA8350 1,842.20 -38.43   (-2.04%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,567.90 +15.16   (+0.59%)
Life Insurance FSTHA8570 3,952.51 0.00   (0.00)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,284.07 +3.90   (+0.17%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,566.29 0.00   (0.00)
Financial Services FSTHA8770 2,102.85 -7.42   (-0.35%)
Software & Computer Services FSTHA9530 3,780.88 -26.12   (-0.69%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,532.96 +1.13   (+0.07%)