ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 23:00:02
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,543.85 -0.07 -0.00 1,548.16 1,538.33 10,911,939 53,139.47
SET50 1,033.82 -1.16 -0.11 1,037.05 1,028.82 919,152 23,856.66
SET100 2,286.65 -1.31 -0.06 2,293.38 2,276.27 2,862,746 37,409.05
SETHD 1,237.47 -1.41 -0.11 1,244.24 1,232.38 328,733 8,448.86
mai 587.68 +9.81 +1.70 593.84 580.50 1,638,385 4,676.62
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 2557
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 1,043.59 +3.35   (+0.32%)
Basic Materials FSTHA1000 737.99 +2.59   (+0.35%)
Industrials FSTHA2000 2,044.45 +4.29   (+0.21%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,246.74 -28.99   (-1.27%)
Health Care FSTHA4000 4,397.05 +162.13   (+3.83%)
Consumer Services FSTHA5000 3,544.85 +34.35   (+0.98%)
Telecommunications FSTHA6000 2,643.16 -35.25   (-1.32%)
Utilities FSTHA7000 1,594.67 +3.67   (+0.23%)
Financials FSTHA8000 2,121.43 -19.12   (-0.89%)
Technology FSTHA9000 1,572.18 -4.04   (-0.26%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 1,043.59 +3.35   (+0.32%)
Chemicals FSTHA1300 931.53 +13.71   (+1.49%)
Basic Resources FSTHA1700 637.35 -3.73   (-0.58%)
Construction & Materials FSTHA2300 2,097.78 +13.72   (+0.66%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 1,827.36 -12.74   (-0.69%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,239.29 -3.32   (-0.27%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,646.84 -60.59   (-1.63%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,289.33 -6.53   (-0.50%)
Health Care FSTHA4500 4,397.05 +162.13   (+3.83%)
Retail FSTHA5300 8,287.85 +59.15   (+0.72%)
Media FSTHA5500 1,384.06 -10.89   (-0.78%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,499.19 +30.23   (+2.06%)
Telecommunications FSTHA6500 2,643.16 -35.25   (-1.32%)
Utilities FSTHA7500 1,594.67 +3.67   (+0.23%)
Banks FSTHA8300 2,032.09 -22.38   (-1.09%)
Insurance FSTHA8500 4,018.96 +58.75   (+1.48%)
Real Estate FSTHA8600 2,515.14 -15.95   (-0.63%)
Financial Services FSTHA8700 2,418.40 +21.94   (+0.92%)
Technology FSTHA9500 1,572.18 -4.04   (-0.26%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 1,043.59 +3.35   (+0.32%)
Chemicals FSTHA1350 931.53 +13.71   (+1.49%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 503.80 -0.90   (-0.18%)
Mining FSTHA1770 687.16 -5.78   (-0.83%)
Construction & Materials FSTHA2350 2,097.78 +13.72   (+0.66%)
General Industrials FSTHA2720 1,633.91 +49.18   (+3.10%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 2,930.29 -14.15   (-0.48%)
Industrial Engineering FSTHA2750 564.86 -2.46   (-0.43%)
Industrial Transportation FSTHA2770 1,640.49 -24.86   (-1.49%)
Support Services FSTHA2790 549.45 -9.15   (-1.64%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,239.29 -3.32   (-0.27%)
Beverages FSTHA3530 3,415.74 +2.69   (+0.08%)
Food Producers FSTHA3570 3,632.38 -64.12   (-1.73%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,291.54 -9.86   (-0.76%)
Leisure Goods FSTHA3740 337.34 -5.67   (-1.65%)
Personal Goods FSTHA3760 1,456.57 +21.32   (+1.49%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 4,397.05 +162.13   (+3.83%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 9,111.83 +110.58   (+1.23%)
General Retailers FSTHA5370 6,611.52 -77.82   (-1.16%)
Media FSTHA5550 1,384.06 -10.89   (-0.78%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,499.19 +30.23   (+2.06%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 155.43 0.00   (0.00)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 2,760.39 -36.95   (-1.32%)
Electricity FSTHA7530 1,542.36 +7.13   (+0.46%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,945.60 -31.13   (-1.57%)
Banks FSTHA8350 2,032.09 -22.38   (-1.09%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,973.08 -43.63   (-1.45%)
Life Insurance FSTHA8570 5,054.91 +134.44   (+2.73%)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,642.82 -18.87   (-0.71%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,682.97 +10.31   (+0.62%)
Financial Services FSTHA8770 2,432.60 +22.07   (+0.92%)
Software & Computer Services FSTHA9530 3,752.92 -41.36   (-1.09%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,437.91 -3.21   (-0.22%)