ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 21 ส.ค. 2557 21:03:08
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,551.41 +0.64 +0.04 1,555.71 1,549.16 15,097,850 47,958.15
SET50 1,040.80 -0.76 -0.07 1,044.28 1,038.77 2,053,477 26,899.28
SET100 2,301.83 -0.82 -0.04 2,309.19 2,297.81 3,495,631 36,223.35
SETHD 1,243.63 +2.35 +0.19 1,245.65 1,238.20 311,637 8,621.50
mai 615.30 -1.47 -0.24 620.13 613.26 1,767,959 4,186.12
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL 1,738.91 -2.86   (-0.16%)
FTSE SET Mid Cap FSTHM 2,140.11 +4.77   (+0.22%)
FTSE SET Small Cap FSTHS 2,421.35 +1.97   (+0.08%)
FTSE SET All-Share FSTHA 1,835.37 -1.23   (-0.07%)
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS 2,198.61 +4.23   (+0.19%)
FTSE SET Fledgling FSTHF 2,759.15 +19.16   (+0.70%)
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH 1,292.21 +2.40   (+0.19%)

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2557
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 1,048.87 +0.45   (+0.04%)
Basic Materials FSTHA1000 724.03 +0.96   (+0.13%)
Industrials FSTHA2000 2,028.74 +8.58   (+0.42%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,381.97 -4.66   (-0.20%)
Health Care FSTHA4000 4,691.53 +35.64   (+0.77%)
Consumer Services FSTHA5000 3,471.99 -16.23   (-0.47%)
Telecommunications FSTHA6000 2,770.18 +78.53   (+2.92%)
Utilities FSTHA7000 1,626.70 +6.16   (+0.38%)
Financials FSTHA8000 2,194.78 +1.56   (+0.07%)
Technology FSTHA9000 1,593.35 +12.91   (+0.82%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 1,048.87 +0.45   (+0.04%)
Chemicals FSTHA1300 890.35 -3.98   (-0.45%)
Basic Resources FSTHA1700 638.81 +3.81   (+0.60%)
Construction & Materials FSTHA2300 2,052.26 +9.30   (+0.46%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 1,865.59 +6.81   (+0.37%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,215.26 -4.77   (-0.39%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,873.59 -31.49   (-0.81%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,376.23 +19.12   (+1.41%)
Health Care FSTHA4500 4,691.53 +35.64   (+0.77%)
Retail FSTHA5300 8,180.32 -79.46   (-0.96%)
Media FSTHA5500 1,328.38 -11.48   (-0.86%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,458.35 +8.28   (+0.57%)
Telecommunications FSTHA6500 2,770.18 +78.53   (+2.92%)
Utilities FSTHA7500 1,626.70 +6.16   (+0.38%)
Banks FSTHA8300 2,132.07 +5.58   (+0.26%)
Insurance FSTHA8500 3,619.60 -63.35   (-1.72%)
Real Estate FSTHA8600 2,522.50 -9.79   (-0.39%)
Financial Services FSTHA8700 2,504.54 +4.35   (+0.17%)
Technology FSTHA9500 1,593.35 +12.91   (+0.82%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 1,048.87 +0.45   (+0.04%)
Chemicals FSTHA1350 890.35 -3.98   (-0.45%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 499.28 +3.92   (+0.79%)
Mining FSTHA1770 693.52 +3.34   (+0.48%)
Construction & Materials FSTHA2350 2,052.26 +9.30   (+0.46%)
General Industrials FSTHA2720 1,490.27 -11.28   (-0.75%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 2,958.95 -31.21   (-1.04%)
Industrial Engineering FSTHA2750 659.41 +4.52   (+0.69%)
Industrial Transportation FSTHA2770 1,711.39 +23.74   (+1.41%)
Support Services FSTHA2790 505.20 -0.88   (-0.17%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,215.26 -4.77   (-0.39%)
Beverages FSTHA3530 3,363.52 -12.22   (-0.36%)
Food Producers FSTHA3570 3,874.99 -32.46   (-0.83%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,391.34 +21.06   (+1.54%)
Leisure Goods FSTHA3740 292.14 -0.82   (-0.28%)
Personal Goods FSTHA3760 1,461.19 +6.67   (+0.46%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 4,691.53 +35.64   (+0.77%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 8,966.07 -103.66   (-1.14%)
General Retailers FSTHA5370 6,601.30 -18.65   (-0.28%)
Media FSTHA5550 1,328.38 -11.48   (-0.86%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,458.35 +8.28   (+0.57%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 149.82 -3.14   (-2.05%)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 2,893.85 +82.48   (+2.93%)
Electricity FSTHA7530 1,573.66 +5.70   (+0.36%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,981.43 +10.17   (+0.52%)
Banks FSTHA8350 2,132.07 +5.58   (+0.26%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,915.56 +83.57   (+2.95%)
Life Insurance FSTHA8570 4,373.66 -175.81   (-3.86%)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,650.56 -9.40   (-0.35%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,688.26 -15.21   (-0.89%)
Financial Services FSTHA8770 2,519.24 +4.38   (+0.17%)
Software & Computer Services FSTHA9530 3,939.43 -21.52   (-0.54%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,455.20 +12.62   (+0.87%)