ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 19 ก.ย. 2557 22:59:59
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,584.91 +0.68 +0.04 1,592.42 1,582.60 18,487,024 53,390.98
SET50 1,057.43 +0.65 +0.06 1,062.81 1,055.31 1,240,668 27,972.03
SET100 2,347.19 +1.63 +0.07 2,358.65 2,342.68 2,508,713 35,868.34
SETHD 1,265.23 +5.79 +0.46 1,265.23 1,257.40 439,182 10,951.16
mai 687.62 -2.45 -0.36 695.52 685.12 3,103,951 8,804.34
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2557
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 1,055.04 +8.61   (+0.82%)
Basic Materials FSTHA1000 727.61 +1.61   (+0.22%)
Industrials FSTHA2000 2,100.88 -4.27   (-0.20%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,402.98 -2.35   (-0.10%)
Health Care FSTHA4000 4,742.26 -51.77   (-1.08%)
Consumer Services FSTHA5000 3,416.22 -14.68   (-0.43%)
Telecommunications FSTHA6000 2,819.31 -12.18   (-0.43%)
Utilities FSTHA7000 1,643.77 -8.79   (-0.53%)
Financials FSTHA8000 2,232.47 +5.37   (+0.24%)
Technology FSTHA9000 1,596.51 -4.42   (-0.28%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 1,055.04 +8.61   (+0.82%)
Chemicals FSTHA1300 927.70 +4.20   (+0.45%)
Basic Resources FSTHA1700 623.13 +0.15   (+0.02%)
Construction & Materials FSTHA2300 2,112.72 -2.87   (-0.14%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 1,954.14 -6.52   (-0.33%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,197.00 -7.39   (-0.61%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,970.46 -7.62   (-0.19%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,336.85 +3.03   (+0.23%)
Health Care FSTHA4500 4,742.26 -51.77   (-1.08%)
Retail FSTHA5300 7,913.86 -29.51   (-0.37%)
Media FSTHA5500 1,285.74 -16.03   (-1.23%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,485.96 -3.95   (-0.27%)
Telecommunications FSTHA6500 2,819.31 -12.18   (-0.43%)
Utilities FSTHA7500 1,643.77 -8.79   (-0.53%)
Banks FSTHA8300 2,175.17 +3.49   (+0.16%)
Insurance FSTHA8500 3,787.50 +55.72   (+1.49%)
Real Estate FSTHA8600 2,529.96 +10.38   (+0.41%)
Financial Services FSTHA8700 2,571.69 -7.39   (-0.29%)
Technology FSTHA9500 1,596.51 -4.42   (-0.28%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 1,055.04 +8.61   (+0.82%)
Chemicals FSTHA1350 927.70 +4.20   (+0.45%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 529.45 +6.68   (+1.28%)
Mining FSTHA1770 640.45 -5.42   (-0.84%)
Construction & Materials FSTHA2350 2,112.72 -2.87   (-0.14%)
General Industrials FSTHA2720 1,427.65 +6.33   (+0.45%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 3,168.34 -17.99   (-0.56%)
Industrial Engineering FSTHA2750 814.64 -11.27   (-1.36%)
Industrial Transportation FSTHA2770 1,777.48 -3.97   (-0.22%)
Support Services FSTHA2790 537.06 -2.57   (-0.48%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,197.00 -7.39   (-0.61%)
Beverages FSTHA3530 3,120.78 +17.00   (+0.55%)
Food Producers FSTHA3570 3,992.59 -9.12   (-0.23%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,346.04 +4.10   (+0.31%)
Leisure Goods FSTHA3740 308.99 +11.34   (+3.81%)
Personal Goods FSTHA3760 1,460.46 -7.58   (-0.52%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 4,742.26 -51.77   (-1.08%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 8,733.74 -38.14   (-0.43%)
General Retailers FSTHA5370 6,222.35 -7.91   (-0.13%)
Media FSTHA5550 1,285.74 -16.03   (-1.23%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,485.96 -3.95   (-0.27%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 161.68 +2.68   (+1.69%)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 2,944.62 -12.93   (-0.44%)
Electricity FSTHA7530 1,600.52 -14.25   (-0.88%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,898.91 +46.69   (+2.52%)
Banks FSTHA8350 2,175.17 +3.49   (+0.16%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,949.01 +63.26   (+2.19%)
Life Insurance FSTHA8570 4,651.60 +53.78   (+1.17%)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,667.48 +12.67   (+0.48%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,603.85 -10.31   (-0.64%)
Financial Services FSTHA8770 2,586.79 -7.43   (-0.29%)
Software & Computer Services FSTHA9530 3,976.94 +46.99   (+1.20%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,457.61 -4.91   (-0.34%)