สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 20 ต.ค. 2557 23:00:01
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,526.67 -2.04 -0.13 1,542.60 1,525.77 11,716,252 36,386.86
SET50 1,014.52 -0.06 -0.01 1,025.02 1,013.66 742,721 18,713.33
SET100 2,248.89 -2.83 -0.13 2,274.27 2,247.12 1,446,543 23,663.54
SETHD 1,200.67 -3.08 -0.26 1,215.36 1,198.99 325,326 7,824.87
mai 674.47 +0.43 +0.06 682.74 674.47 2,372,749 6,330.65
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 20 ต.ค. 2557 23:00:01
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 11,716,252
มูลค่า(ล้านบาท) 36,386.86
จำนวนรายการ 331,939
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 271 6,456,950
ไม่เปลี่ยนแปลง 208 1,091,713
ลดลง 493 3,748,172
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2557
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
13,893,484.65
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
129.21
P/E (เท่า)*
17.79
P/BV (เท่า)
2.20
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.92
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-0.44%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+8.34%
  YTD (Year to Date)
+17.55%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)