ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 23 เม.ย. 2557 18:47:10
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,423.39 +8.34 +0.59 1,424.99 1,417.83 5,639,718 36,608.17
SET50 966.50 +5.30 +0.55 968.43 963.15 647,271 23,022.82
SET100 2,124.67 +12.17 +0.58 2,128.19 2,116.88 1,707,787 27,369.94
SETHD 1,159.34 +8.89 +0.77 1,160.93 1,152.83 313,854 11,322.10
mai 414.83 +3.15 +0.77 414.99 412.45 575,629 811.67
FTSE SET Index Series *(ล่าช้า 15 นาที)
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL 1,623.41 +11.26   (+0.70%)
FTSE SET Mid Cap FSTHM 1,910.80 +7.22   (+0.38%)
FTSE SET Small Cap FSTHS 2,202.17 +23.93   (+1.10%)
FTSE SET All-Share FSTHA 1,694.28 +11.04   (+0.66%)
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS 1,971.09 +10.66   (+0.54%)
FTSE SET Fledgling FSTHF 2,275.53 +7.34   (+0.32%)
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH 1,242.69 +7.98   (+0.65%)

 
SET
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
   AGRO 387.32 +0.15 +0.04 309,707,877 4,513,898
        AGRI 217.60 -1.55 -0.71 38,436,829 237,786
        FOOD 10,925.12 +13.27 +0.12 271,271,048 4,276,112
   CONSUMP 132.01 +0.42 +0.32 108,730,513 354,729
        FASHION 679.49 -0.59 -0.09 8,781,701 10,003
        HOME 32.25 +0.30 +0.94 99,174,212 338,880
        PERSON 706.92 +5.59 +0.80 774,600 5,846
   FINCIAL 183.26 +0.88 +0.48 345,162,580 7,150,267
        BANK 534.88 +2.32 +0.44 283,988,803 6,788,510
        FIN 1,499.55 +14.02 +0.94 37,762,621 193,564
        INSUR 16,114.16 +100.03 +0.62 23,411,156 168,193
   INDUS 113.23 +1.16 +1.04 851,986,852 2,683,118
        AUTO 481.11 +7.61 +1.61 52,123,789 478,720
        IMM 69.69 +0.14 +0.20 2,090,760 11,778
        PAPER 917.08 0.00 0.00 5,762,300 19,105
        PETRO 946.11 +7.57 +0.81 59,886,105 1,642,010
        PKG 3,530.62 +44.48 +1.28 36,387,900 60,838
        STEEL 57.86 +1.16 +2.05 695,735,998 470,667
   PROPCON 127.36 +1.93 +1.54 1,452,854,879 6,805,024
        CONMAT 11,043.16 +369.22 +3.46 135,175,551 2,780,592
        PROP 268.94 +1.01 +0.38 1,000,349,579 2,487,400
        PF&REIT 156.44 +0.60 +0.38 2,827,978 34,356
        CONS 119.97 +1.09 +0.92 314,501,771 1,502,676
   RESOURC 174.44 +1.22 +0.70 204,489,110 3,718,554
        ENERG 19,887.68 +138.58 +0.70 201,594,010 3,682,258
        MINE 10.30 +0.25 +2.49 2,895,100 36,297
   SERVICE 320.09 +2.77 +0.87 650,340,529 5,983,691
        COMM 28,007.67 -33.22 -0.12 78,857,311 1,013,832
        HELTH 3,202.53 +95.96 +3.09 27,698,917 1,993,529
        MEDIA 78.44 +0.21 +0.27 280,538,519 697,210
        PROF 159.72 +2.85 +1.82 45,721,701 77,319
        TOURISM 491.76 +2.13 +0.44 70,518,023 186,476
        TRANS 182.64 +2.73 +1.52 147,006,058 2,015,324
   TECH 220.33 -1.71 -0.77 473,261,451 4,419,999
        ETRON 1,316.82 +6.72 +0.51 11,763,887 206,880
        ICT 221.66 -1.98 -0.89 461,497,564 4,213,120