ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 29 ก.ค. 2557 23:00:00
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,520.55 -17.58 -1.14 1,546.72 1,518.75 13,357,365 54,004.95
SET50 1,018.53 -9.74 -0.95 1,034.86 1,016.31 1,152,163 24,338.12
SET100 2,252.38 -25.13 -1.10 2,292.09 2,248.25 4,378,251 41,073.78
SETHD 1,216.14 -9.14 -0.75 1,235.43 1,212.04 1,063,161 11,107.27
mai 585.15 -1.10 -0.19 595.66 582.07 2,220,480 5,056.45
FTSE SET Index Series *(ล่าช้า 15 นาที)
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

 
SET
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
   AGRO 423.06 -4.80 -1.12 152,088,123 2,281,730
        AGRI 237.47 -1.30 -0.54 63,377,005 505,133
        FOOD 11,933.08 -142.44 -1.18 88,711,118 1,776,597
   CONSUMP 145.59 -1.13 -0.77 147,978,788 668,038
        FASHION 724.84 -2.81 -0.39 20,749,350 37,542
        HOME 38.10 -0.46 -1.19 125,451,038 618,049
        PERSON 773.64 -10.40 -1.33 1,778,400 12,446
   FINCIAL 201.00 -2.75 -1.35 625,977,919 8,920,775
        BANK 582.35 -7.60 -1.29 499,230,648 7,444,019
        FIN 1,780.90 -37.89 -2.08 105,397,459 1,193,932
        INSUR 18,017.37 -261.70 -1.43 21,349,812 282,824
   INDUS 116.18 -2.97 -2.49 459,731,320 2,439,479
        AUTO 539.77 -4.41 -0.81 36,800,180 196,876
        IMM 77.01 -1.91 -2.42 2,092,577 22,642
        PAPER 1,561.29 0.00 0.00 9,552,300 53,541
        PETRO 942.62 -28.77 -2.96 81,676,842 1,811,955
        PKG 3,760.51 -42.06 -1.11 45,361,013 97,427
        STEEL 62.19 -1.30 -2.05 284,248,408 257,038
   PROPCON 140.13 -1.93 -1.36 6,345,261,579 18,512,949
        CONMAT 11,746.73 -56.44 -0.48 430,937,697 2,314,482
        PROP 306.74 -5.58 -1.79 5,160,290,053 8,960,629
        PF&REIT 163.84 -0.44 -0.27 7,980,947 100,202
        CONS 136.95 -5.89 -4.12 746,052,882 7,137,636
   RESOURC 184.03 -0.86 -0.47 386,897,813 5,361,584
        ENERG 20,968.83 -97.08 -0.46 383,205,813 5,287,743
        MINE 16.37 -0.25 -1.50 3,692,000 73,841
   SERVICE 360.52 -3.29 -0.90 989,698,247 6,104,703
        COMM 31,871.64 -81.89 -0.26 173,115,257 1,640,917
        HELTH 3,950.14 -65.20 -1.62 89,958,044 1,469,288
        MEDIA 78.49 -0.75 -0.95 275,741,641 782,310
        PROF 191.10 -5.17 -2.63 84,505,400 195,647
        TOURISM 580.10 -7.61 -1.29 38,960,893 126,736
        TRANS 197.08 -2.90 -1.45 327,417,012 1,889,804
   TECH 204.92 -2.78 -1.34 1,190,076,379 7,672,298
        ETRON 1,471.76 -14.21 -0.96 25,470,617 249,882
        ICT 202.35 -2.83 -1.38 1,164,605,762 7,422,416