ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 22:59:57
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,599.82 +8.82 +0.55 1,602.28 1,593.00 18,615,491 50,056.37
SET50 1,074.80 +5.69 +0.53 1,076.94 1,069.95 766,882 19,171.04
SET100 2,375.29 +12.46 +0.53 2,381.01 2,365.13 1,602,063 25,479.17
SETHD 1,283.53 -0.15 -0.01 1,290.49 1,279.24 253,935 8,816.79
mai 731.98 +13.23 +1.84 732.08 717.94 1,871,589 4,760.03
FTSE SET Index Series *(ล่าช้า 15 นาที)
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

 
SET
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
   AGRO 437.88 +2.61 +0.60 204,030,295 2,223,099
        AGRI 243.19 +0.91 +0.38 138,091,173 397,008
        FOOD 12,364.86 +76.54 +0.62 65,939,122 1,826,091
   CONSUMP 175.51 +2.26 +1.30 242,115,475 996,284
        FASHION 833.54 +2.11 +0.25 53,632,025 202,646
        HOME 54.04 +1.84 +3.52 188,228,550 789,826
        PERSON 755.82 -5.53 -0.73 254,900 3,812
   FINCIAL 214.64 +1.60 +0.75 1,118,611,724 13,966,375
        BANK 632.28 +4.40 +0.70 244,871,458 4,976,982
        FIN 1,874.40 +11.69 +0.63 868,592,457 8,815,178
        INSUR 16,854.60 +212.54 +1.28 5,147,809 174,215
   INDUS 112.50 -0.06 -0.05 2,032,448,905 2,552,906
        AUTO 501.03 +6.02 +1.22 13,301,202 51,804
        IMM 71.38 +0.94 +1.33 2,835,416 21,255
        PAPER 1,372.81 0.00 0.00 872,005 4,266
        PETRO 888.01 -9.23 -1.03 23,098,677 746,399
        PKG 4,030.25 -0.85 -0.02 9,604,300 36,053
        STEEL 69.71 +2.09 +3.09 1,982,737,305 1,693,130
   PROPCON 144.87 +1.15 +0.80 9,120,030,395 10,856,669
        CONMAT 12,322.38 +177.03 +1.46 1,112,619,174 2,514,587
        PROP 315.37 +0.88 +0.28 7,502,033,745 4,697,249
        PF&REIT 158.40 +0.38 +0.24 5,846,705 61,464
        CONS 151.36 +2.28 +1.53 499,530,771 3,583,369
   RESOURC 192.29 -0.92 -0.48 184,780,416 3,484,642
        ENERG 21,913.60 -105.04 -0.48 184,566,016 3,480,661
        MINE 15.45 +0.08 +0.52 214,400 3,981
   SERVICE 369.75 +3.49 +0.95 783,919,213 6,486,903
        COMM 29,628.43 +251.32 +0.86 92,499,974 954,303
        HELTH 4,357.48 +17.62 +0.41 24,678,088 512,712
        MEDIA 82.78 -0.33 -0.40 265,774,161 781,797
        PROF 245.35 +6.16 +2.58 27,768,201 101,295
        TOURISM 570.06 +9.42 +1.68 157,436,641 1,424,896
        TRANS 223.78 +4.01 +1.82 215,762,148 2,711,900
   TECH 233.12 +2.03 +0.88 1,576,827,883 6,347,230
        ETRON 1,610.88 +37.98 +2.41 45,987,889 471,221
        ICT 231.13 +1.65 +0.72 1,530,839,994 5,876,009