ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 25 ธ.ค. 2557 22:59:56
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,504.89 -20.17 -1.32 1,517.99 1,496.20 9,507,210 33,026.36
SET50 1,005.28 -15.09 -1.48 1,013.81 998.24 575,308 12,137.98
SET100 2,222.38 -33.78 -1.50 2,243.00 2,208.17 1,731,582 17,457.70
SETHD 1,159.85 -21.22 -1.80 1,171.20 1,152.89 252,139 5,477.21
mai 698.55 -5.11 -0.73 705.38 692.96 2,670,231 2,887.51
FTSE SET Index Series *(ล่าช้า 15 นาที)
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

 
SET
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
   AGRO 418.46 -2.89 -0.69 47,291,007 741,732
        AGRI 230.18 -1.08 -0.47 22,764,502 61,106
        FOOD 11,827.50 -84.05 -0.71 24,526,505 680,626
   CONSUMP 178.01 -1.36 -0.76 288,778,533 1,831,614
        FASHION 862.77 +0.45 +0.05 116,128,510 747,120
        HOME 53.68 -0.88 -1.61 172,396,721 1,082,777
        PERSON 741.61 -10.93 -1.45 253,302 1,716
   FINCIAL 202.99 -1.97 -0.96 194,211,363 2,892,897
        BANK 595.25 -5.16 -0.86 131,215,659 2,275,313
        FIN 1,846.34 -33.52 -1.78 58,176,233 455,387
        INSUR 16,158.61 -207.22 -1.27 4,819,471 162,198
   INDUS 98.71 -1.62 -1.61 893,014,775 1,705,242
        AUTO 479.74 +3.72 +0.78 6,231,672 25,008
        IMM 70.27 +0.56 +0.80 3,735,017 17,615
        PAPER 1,254.66 -28.13 -2.19 768,000 3,463
        PETRO 758.29 -18.30 -2.36 12,876,478 372,081
        PKG 3,844.96 -2.76 -0.07 11,449,500 113,740
        STEEL 61.11 -0.82 -1.32 857,954,108 1,173,335
   PROPCON 137.35 -1.75 -1.26 2,586,870,324 10,958,372
        CONMAT 12,158.33 -115.49 -0.94 603,888,868 3,660,689
        PROP 288.87 -4.75 -1.62 1,499,433,501 2,559,972
        PF&REIT 156.86 -0.28 -0.18 228,466,894 3,219,860
        CONS 136.27 -3.31 -2.37 255,081,061 1,517,851
   RESOURC 165.85 -3.54 -2.09 176,552,932 2,583,515
        ENERG 18,899.78 -403.56 -2.09 176,250,722 2,578,539
        MINE 13.63 -0.08 -0.58 302,210 4,976
   SERVICE 357.76 -3.40 -0.94 1,083,956,718 5,059,785
        COMM 28,424.44 -245.84 -0.86 142,255,992 1,469,267
        HELTH 4,124.51 -21.25 -0.51 11,693,626 196,333
        MEDIA 81.26 -1.87 -2.25 148,979,640 418,732
        PROF 286.71 -1.97 -0.68 89,688,950 312,369
        TOURISM 534.62 -3.62 -0.67 16,075,623 127,430
        TRANS 221.80 -2.09 -0.93 675,262,887 2,535,654
   TECH 232.37 -4.38 -1.85 1,088,995,685 5,551,711
        ETRON 1,561.59 -21.62 -1.37 72,480,828 294,118
        ICT 231.04 -4.46 -1.89 1,016,514,857 5,257,593