ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์
     
 
* ข้อมูลล่าสุด
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,560.32 - - - - - -
SET50 1,033.75 - - - - - -
SET100 2,297.63 - - - - - -
SETHD 1,224.94 - - - - - -
mai 714.08 - - - - - -
* ข้อมูลอาจล่าช้าถึง 15 นาทีและจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น

FTSE SET Index Series *(ล่าช้า 15 นาที)
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

 
SET mai
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
   AGRO 411.17 - - - -
        AGRI 209.27 - - - -
        FOOD 11,706.43 - - - -
   CONSUMP 169.55 - - - -
        FASHION 815.86 - - - -
        HOME 50.46 - - - -
        PERSON 764.58 - - - -
   FINCIAL 203.74 - - - -
        BANK 585.36 - - - -
        FIN 2,306.60 - - - -
        INSUR 16,454.32 - - - -
   INDUS 108.54 - - - -
        AUTO 487.66 - - - -
        IMM 73.56 - - - -
        PAPER 1,243.40 - - - -
        PETRO 892.94 - - - -
        PKG 4,069.14 - - - -
        STEEL 53.51 - - - -
   PROPCON 147.99 - - - -
        CONMAT 13,891.23 - - - -
        PROP 297.03 - - - -
        PF&REIT 159.99 - - - -
        CONS 153.88 - - - -
   RESOURC 180.64 - - - -
        ENERG 20,584.41 - - - -
        MINE 15.20 - - - -
   SERVICE 367.07 - - - -
        COMM 28,554.03 - - - -
        HELTH 4,608.96 - - - -
        MEDIA 76.55 - - - -
        PROF 423.38 - - - -
        TOURISM 556.07 - - - -
        TRANS 226.66 - - - -
   TECH 233.60 - - - -
        ETRON 1,875.61 - - - -
        ICT 227.90 - - - -