ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,538.13 - - - - - -
SET50 1,028.27 - - - - - -
SET100 2,277.51 - - - - - -
SETHD 1,225.28 - - - - - -
mai 586.25 - - - - - -
FTSE SET Index Series *(ล่าช้า 15 นาที)
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

 
SET
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
   AGRO 427.86 - - - -
        AGRI 238.77 - - - -
        FOOD 12,075.52 - - - -
   CONSUMP 146.72 - - - -
        FASHION 727.65 - - - -
        HOME 38.56 - - - -
        PERSON 784.04 - - - -
   FINCIAL 203.75 - - - -
        BANK 589.95 - - - -
        FIN 1,818.79 - - - -
        INSUR 18,279.07 - - - -
   INDUS 119.15 - - - -
        AUTO 544.18 - - - -
        IMM 78.92 - - - -
        PAPER 1,561.29 - - - -
        PETRO 971.39 - - - -
        PKG 3,802.57 - - - -
        STEEL 63.49 - - - -
   PROPCON 142.06 - - - -
        CONMAT 11,803.17 - - - -
        PROP 312.32 - - - -
        PF&REIT 164.28 - - - -
        CONS 142.84 - - - -
   RESOURC 184.89 - - - -
        ENERG 21,065.91 - - - -
        MINE 16.62 - - - -
   SERVICE 363.81 - - - -
        COMM 31,953.53 - - - -
        HELTH 4,015.34 - - - -
        MEDIA 79.24 - - - -
        PROF 196.27 - - - -
        TOURISM 587.71 - - - -
        TRANS 199.98 - - - -
   TECH 207.70 - - - -
        ETRON 1,485.97 - - - -
        ICT 205.18 - - - -