ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ย. 2557 18:37:38
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,584.23 +13.59 +0.87 1,584.23 1,574.96 17,579,232 48,974.27
SET50 1,056.78 +8.39 +0.80 1,057.23 1,050.48 991,348 23,604.22
SET100 2,345.56 +21.10 +0.91 2,346.02 2,329.86 2,089,135 32,266.71
SETHD 1,259.44 +7.98 +0.64 1,261.29 1,252.00 347,666 12,638.09
mai 690.07 +0.31 +0.04 695.27 687.67 2,805,851 10,180.34
FTSE SET Index Series *(ล่าช้า 15 นาที)
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL 1,771.64 +15.62   (+0.89%)
FTSE SET Mid Cap FSTHM 2,192.47 +25.71   (+1.19%)
FTSE SET Small Cap FSTHS 2,604.78 +50.71   (+1.99%)
FTSE SET All-Share FSTHA 1,878.22 +18.96   (+1.02%)
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS 2,276.49 +30.62   (+1.36%)
FTSE SET Fledgling FSTHF 2,880.74 +32.32   (+1.13%)
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH 1,310.85 +11.06   (+0.85%)

 
SET
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
   AGRO 444.53 +1.57 +0.35 115,898,591 2,179,732
        AGRI 249.86 +3.01 +1.22 50,340,135 201,180
        FOOD 12,537.07 +33.59 +0.27 65,558,456 1,978,551
   CONSUMP 163.95 +0.31 +0.19 86,055,772 497,522
        FASHION 838.40 -5.79 -0.69 7,759,000 26,190
        HOME 42.65 +0.73 +1.74 74,202,812 444,553
        PERSON 794.86 +4.68 +0.59 4,093,960 26,779
   FINCIAL 214.61 +2.51 +1.18 412,392,897 10,078,463
        BANK 628.37 +7.81 +1.26 314,048,497 9,385,368
        FIN 1,859.82 +14.16 +0.77 86,112,819 519,861
        INSUR 17,848.23 +132.61 +0.75 12,231,581 173,234
   INDUS 115.52 -0.23 -0.20 3,603,439,986 2,703,760
        AUTO 544.69 -2.53 -0.46 7,088,515 62,866
        IMM 78.19 +0.95 +1.23 7,066,248 84,314
        PAPER 1,505.02 +14.06 +0.94 5,527,600 29,642
        PETRO 899.46 -1.63 -0.18 20,860,134 738,201
        PKG 4,186.05 +42.23 +1.02 112,114,412 492,331
        STEEL 71.50 -0.64 -0.89 3,450,783,077 1,296,405
   PROPCON 143.07 +1.46 +1.03 6,886,361,378 9,825,964
        CONMAT 11,898.88 +9.54 +0.08 188,559,905 1,946,201
        PROP 314.77 +6.60 +2.14 6,229,134,203 5,440,439
        PF&REIT 160.73 -0.24 -0.15 7,425,104 87,867
        CONS 148.51 +1.90 +1.30 461,242,166 2,351,457
   RESOURC 190.01 +1.08 +0.57 858,857,292 7,007,860
        ENERG 21,655.57 +124.01 +0.58 858,433,492 7,000,354
        MINE 14.79 +0.08 +0.54 423,800 7,506
   SERVICE 369.03 +3.44 +0.94 1,414,832,552 6,652,616
        COMM 30,673.34 +141.49 +0.46 125,452,786 1,310,188
        HELTH 4,350.99 +68.64 +1.60 43,159,095 751,638
        MEDIA 77.00 +0.68 +0.89 115,603,383 460,814
        PROF 204.66 +4.03 +2.01 20,040,500 81,707
        TOURISM 600.24 +9.60 +1.63 859,688,175 2,234,635
        TRANS 215.25 +2.40 +1.13 250,888,613 1,813,634
   TECH 221.27 +2.52 +1.15 1,199,848,149 7,892,098
        ETRON 1,526.87 +8.33 +0.55 56,757,735 486,718
        ICT 219.42 +2.64 +1.22 1,143,090,414 7,405,380