ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 23:00:01
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,536.83 +22.48 +1.48 1,536.83 1,519.73 10,047,530 37,251.75
SET50 1,028.22 +17.16 +1.70 1,028.22 1,014.48 520,486 17,745.11
SET100 2,274.84 +37.46 +1.67 2,274.84 2,245.23 2,032,662 23,362.22
SETHD 1,194.11 +25.56 +2.19 1,194.11 1,172.33 238,984 9,148.72
mai 718.56 +1.33 +0.19 723.70 716.13 2,630,419 8,602.07
FTSE SET Index Series *(ล่าช้า 15 นาที)
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

 
SET
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
   AGRO 426.96 +4.00 +0.95 122,192,202 1,952,668
        AGRI 232.35 +1.98 +0.86 76,713,772 251,884
        FOOD 12,079.94 +114.00 +0.95 45,478,430 1,700,784
   CONSUMP 177.76 +3.11 +1.78 300,088,386 2,245,552
        FASHION 868.81 +8.12 +0.94 172,200,023 1,076,018
        HOME 52.71 +1.66 +3.25 127,403,063 1,166,009
        PERSON 755.60 +9.88 +1.32 485,300 3,525
   FINCIAL 204.74 +1.22 +0.60 418,211,118 4,209,656
        BANK 599.98 +3.33 +0.56 135,843,794 2,709,190
        FIN 1,906.20 +31.45 +1.68 277,977,130 1,332,913
        INSUR 16,126.87 +33.76 +0.21 4,390,194 167,554
   INDUS 102.65 +2.72 +2.72 298,848,859 1,113,335
        AUTO 482.05 +1.66 +0.35 2,632,695 16,087
        IMM 71.20 +0.42 +0.59 7,971,170 34,253
        PAPER 1,277.16 +28.13 +2.25 363,500 1,654
        PETRO 799.43 +30.41 +3.95 21,044,471 792,226
        PKG 3,858.17 +50.99 +1.34 11,935,900 40,141
        STEEL 62.78 +0.24 +0.38 254,901,123 228,974
   PROPCON 140.67 +2.29 +1.65 2,516,073,715 6,419,620
        CONMAT 12,329.10 +313.75 +2.61 552,507,955 2,123,409
        PROP 299.31 +4.39 +1.49 1,686,891,869 2,571,355
        PF&REIT 155.88 -0.18 -0.12 10,634,446 126,497
        CONS 143.51 +1.96 +1.38 266,039,445 1,598,359
   RESOURC 172.58 +4.72 +2.81 366,562,883 5,991,132
        ENERG 19,667.54 +537.76 +2.81 365,853,183 5,979,239
        MINE 14.04 +0.41 +3.01 709,700 11,893
   SERVICE 364.88 +3.51 +0.97 1,605,441,103 7,055,675
        COMM 28,831.61 +250.16 +0.88 175,481,810 1,870,133
        HELTH 4,211.54 +9.12 +0.22 21,550,116 434,693
        MEDIA 83.80 +0.52 +0.62 185,122,979 572,923
        PROF 307.01 +9.95 +3.35 174,258,705 722,005
        TOURISM 542.67 +0.86 +0.16 29,176,812 152,638
        TRANS 226.94 +4.02 +1.80 1,019,850,681 3,303,282
   TECH 235.30 +3.79 +1.64 1,066,607,644 6,241,716
        ETRON 1,617.00 +29.08 +1.83 86,303,506 408,122
        ICT 233.43 +3.71 +1.62 980,304,138 5,833,594