ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 22:59:58
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,584.16 +18.81 +1.20 1,584.35 1,567.27 22,633,670 47,565.23
SET50 1,053.22 +15.85 +1.53 1,053.22 1,038.47 648,222 20,479.83
SET100 2,333.46 +33.11 +1.44 2,333.50 2,303.40 1,617,891 25,902.25
SETHD 1,241.59 +21.16 +1.73 1,241.59 1,220.65 304,063 11,415.14
mai 723.78 +5.64 +0.79 728.82 720.48 2,756,957 10,773.27
FTSE SET Index Series *(ล่าช้า 15 นาที)
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

 
SET
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
   AGRO 442.48 +1.10 +0.25 198,339,615 1,394,525
        AGRI 246.74 -0.49 -0.20 134,281,198 317,668
        FOOD 12,489.23 +36.72 +0.29 64,058,417 1,076,857
   CONSUMP 174.73 +2.36 +1.37 187,995,823 1,356,249
        FASHION 869.43 +11.64 +1.36 83,387,181 418,817
        HOME 49.35 +0.80 +1.65 103,456,795 928,548
        PERSON 786.93 +5.21 +0.67 1,151,847 8,884
   FINCIAL 208.09 +2.59 +1.26 1,008,244,923 8,896,109
        BANK 607.23 +8.72 +1.46 188,830,117 7,006,049
        FIN 1,872.22 +7.40 +0.40 811,692,487 1,742,572
        INSUR 17,449.69 +18.28 +0.10 7,722,319 147,488
   INDUS 113.80 -0.19 -0.17 2,028,895,156 2,476,345
        AUTO 525.34 -10.73 -2.00 19,850,888 73,948
        IMM 74.55 +0.07 +0.09 3,979,383 21,876
        PAPER 1,327.80 +11.25 +0.85 3,161,800 14,990
        PETRO 878.30 -1.42 -0.16 15,475,707 688,303
        PKG 4,078.66 +0.43 +0.01 39,526,350 164,630
        STEEL 75.10 +0.72 +0.97 1,946,901,028 1,512,599
   PROPCON 145.17 +1.46 +1.02 8,976,111,248 10,483,127
        CONMAT 11,993.80 +191.32 +1.62 719,620,031 2,951,503
        PROP 326.12 +2.98 +0.92 7,846,430,197 5,455,227
        PF&REIT 159.01 +0.33 +0.21 6,845,787 78,779
        CONS 145.54 +0.72 +0.50 403,215,233 1,997,618
   RESOURC 188.38 +3.37 +1.82 412,770,986 4,728,038
        ENERG 21,471.29 +385.28 +1.83 412,080,886 4,716,374
        MINE 13.87 -0.09 -0.64 690,100 11,664
   SERVICE 368.56 +3.78 +1.04 2,648,567,784 6,941,088
        COMM 30,565.42 +349.41 +1.16 197,822,357 1,381,049
        HELTH 4,300.99 +58.85 +1.39 19,296,272 435,213
        MEDIA 78.68 +0.75 +0.96 1,719,925,371 1,464,805
        PROF 231.22 +0.50 +0.22 47,399,600 154,675
        TOURISM 598.09 +4.58 +0.77 118,569,636 848,579
        TRANS 215.59 +1.40 +0.65 545,554,548 2,656,767
   TECH 231.74 +3.96 +1.74 2,114,245,158 5,906,402
        ETRON 1,553.78 +28.66 +1.88 101,687,134 482,788
        ICT 230.47 +3.92 +1.73 2,012,558,024 5,423,615