ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ย. 2557 14:29:35
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,568.41 +3.00 +0.19 1,575.67 1,562.04 19,599,489 24,933.86
SET50 1,046.92 +3.34 +0.32 1,050.89 1,042.67 464,128 10,967.41
SET100 2,320.84 +6.20 +0.27 2,330.57 2,310.97 1,113,944 15,642.30
SETHD 1,251.86 +5.90 +0.47 1,254.44 1,246.18 137,542 5,223.72
mai 681.10 -2.48 -0.36 692.14 675.56 1,280,642 4,435.68
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF XA 9.25 9.25 9.25 9.25 -0.05 -0.54 9.25 9.30 107,200 992
AI 11.70 11.70 11.40 11.50 -0.10 -0.86 11.50 11.60 1,178,800 13,595
AKR 2.04 2.06 1.96 1.98 -0.02 -1.00 1.98 1.99 99,457,289 199,827
BAFS 37.75 38.00 37.75 38.00 - - 37.75 38.00 13,900 525
BANPU 30.75 31.00 30.50 30.75 +0.25 +0.82 30.50 30.75 3,949,519 121,490
BCP 33.00 33.50 33.00 33.25 +0.25 +0.76 33.00 33.25 2,512,843 83,613
CKP 19.10 19.20 18.40 18.60 - - 18.50 18.60 26,450,200 497,331
DEMCO 16.90 17.00 16.40 16.60 -0.20 -1.19 16.60 16.70 11,639,100 193,990
EARTH 5.65 5.65 5.50 5.55 - - 5.50 5.55 7,167,200 40,042
EASTW 11.10 11.20 11.10 11.10 - - 11.10 11.20 97,800 1,086
EGCO 165.00 165.00 162.00 162.50 -0.50 -0.31 162.50 163.00 168,116 27,456
ESSO 5.90 5.90 5.80 5.80 -0.05 -0.85 5.80 5.85 743,200 4,346
GLOW 91.75 93.00 91.75 92.50 +1.00 +1.09 92.25 92.50 317,800 29,354
GUNKUL 23.20 23.30 22.80 23.00 +0.50 +2.22 22.90 23.00 7,474,308 172,247
IRPC 3.32 3.34 3.30 3.32 +0.02 +0.61 3.30 3.32 8,168,960 27,109
LANNA 13.60 13.60 13.50 13.60 - - 13.60 13.70 137,500 1,865
MDX 13.00 13.30 12.60 12.70 -0.30 -2.31 12.70 12.80 4,574,000 59,136
PTG 4.50 4.56 4.38 4.44 -0.04 -0.89 4.44 4.46 3,167,500 14,105
PTT XD 353.00 354.00 348.00 350.00 -2.00 -0.57 349.00 350.00 1,555,645 545,827
PTTEP 162.50 163.00 161.50 162.50 +1.00 +0.62 162.00 162.50 1,389,181 225,516
RATCH 57.50 58.25 57.50 58.00 - - 57.75 58.00 446,088 25,811
RPC 1.21 1.23 1.20 1.21 - - 1.20 1.21 4,286,200 5,199
SCG 6.15 6.15 6.10 6.10 - - 6.10 6.15 11,000 67
SGP 13.70 13.70 13.40 13.60 +0.20 +1.49 13.50 13.60 1,632,000 22,152
SOLAR 7.85 7.85 7.65 7.70 -0.15 -1.91 7.70 7.75 6,038,200 46,871
SPCG 25.00 25.25 24.90 25.00 +0.10 +0.40 25.00 25.25 2,079,413 52,018
SUSCO 3.70 3.74 3.54 3.60 -0.04 -1.10 3.60 3.62 13,939,000 50,966
TAE 4.84 4.86 4.70 4.78 -0.04 -0.83 4.78 4.80 5,203,050 24,957
TCC 1.57 1.67 1.56 1.61 +0.11 +7.33 1.60 1.61 127,830,000 206,931
TOP 52.00 52.50 52.00 52.50 +0.25 +0.48 52.25 52.50 910,755 47,620
TTW 11.80 12.00 11.80 11.90 +0.10 +0.85 11.90 12.00 1,869,761 22,216
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)