ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 15:56:25
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,540.93 -2.99 -0.19 1,548.16 1,538.33 8,174,314 41,325.95
SET50 1,031.27 -3.71 -0.36 1,037.05 1,028.82 715,345 18,053.50
SET100 2,281.39 -6.57 -0.29 2,293.38 2,276.27 2,160,599 28,477.02
SETHD 1,234.29 -4.59 -0.37 1,244.24 1,233.26 258,435 6,426.05
mai 587.85 +9.98 +1.73 593.84 580.50 1,330,043 3,812.93
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF 9.70 9.70 9.70 9.70 -0.10 -1.02 9.65 9.70 71,100 690
AI 12.40 12.60 12.30 12.40 +0.10 +0.81 12.30 12.40 1,211,800 15,062
AKR 1.50 1.54 1.47 1.47 +0.01 +0.68 1.47 1.48 130,451,155 196,811
BAFS 36.00 36.25 35.75 36.00 - - 35.75 36.00 142,804 5,149
BANPU 33.25 33.50 32.50 32.75 -0.25 -0.76 32.75 33.00 24,173,582 797,776
BCP 30.25 30.25 29.25 29.50 -0.50 -1.67 29.25 29.50 2,993,714 88,781
CKP 18.30 18.70 17.40 17.80 - - 17.70 17.80 84,897,805 1,540,396
DEMCO 10.00 10.10 9.95 10.00 +0.05 +0.50 9.95 10.00 6,458,500 64,634
EARTH 6.35 6.40 6.25 6.35 +0.10 +1.60 6.35 6.40 26,011,202 164,493
EASTW 11.40 11.40 11.30 11.30 - - 11.30 11.40 624,900 7,064
EGCO 150.00 151.00 148.50 150.00 - - 149.50 150.00 782,101 117,127
ESSO 6.15 6.25 6.15 6.20 +0.05 +0.81 6.20 6.25 1,818,500 11,267
GLOW 93.50 95.00 93.00 93.50 - - 93.50 94.00 663,100 62,312
GUNKUL 16.70 17.00 16.60 16.70 +0.10 +0.60 16.60 16.70 12,026,539 202,776
IRPC 3.46 3.48 3.42 3.44 -0.02 -0.58 3.44 3.46 16,186,732 55,783
LANNA 14.60 14.70 14.30 14.30 -0.30 -2.05 14.20 14.30 450,700 6,495
MDX 10.90 11.60 10.90 11.40 +0.50 +4.59 11.30 11.40 16,713,900 190,332
PTG 3.72 3.90 3.70 3.88 +0.22 +6.01 3.86 3.88 34,398,200 131,220
PTT 334.00 335.00 332.00 334.00 - - 334.00 335.00 1,381,333 461,317
PTTEP 171.00 172.50 169.50 169.50 +1.00 +0.59 169.50 170.00 5,647,565 965,939
RATCH 54.00 54.50 53.75 54.25 +0.25 +0.46 54.25 54.50 723,050 39,117
RPC 3.00 3.00 2.90 2.92 -0.06 -2.01 2.90 2.92 10,936,035 32,280
SCG 5.00 5.00 4.98 5.00 - - 5.00 5.05 41,900 209
SGP 16.30 16.40 16.20 16.30 - - 16.20 16.30 843,000 13,701
SOLAR 6.65 6.70 6.60 6.65 +0.05 +0.76 6.60 6.65 3,417,300 22,692
SPCG 25.25 25.75 25.00 25.50 +0.50 +2.00 25.50 25.75 4,091,000 104,349
SUSCO 3.10 3.16 3.10 3.12 +0.02 +0.65 3.10 3.12 5,258,900 16,407
TAE 4.72 4.82 4.66 4.66 - - 4.66 4.68 72,317,266 344,357
TCC 1.57 1.62 1.54 1.55 -0.03 -1.90 1.54 1.55 54,654,300 86,733
TOP 52.50 52.75 52.00 52.25 -0.50 -0.95 52.25 52.50 1,845,808 96,643
TTW 12.70 12.80 12.40 12.50 -0.20 -1.57 12.40 12.50 7,789,337 97,255
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)