ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 27 ก.พ. 2558 23:00:02
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,587.01 -6.54 -0.41 1,594.44 1,586.10 15,487,499 56,707.43
SET50 1,042.80 -8.30 -0.79 1,050.62 1,042.12 1,195,309 26,443.44
SET100 2,326.59 -15.83 -0.68 2,342.09 2,325.38 2,340,959 33,952.55
SETHD 1,198.31 -9.44 -0.78 1,206.12 1,195.76 579,708 12,364.18
mai 798.00 +3.60 +0.45 803.35 790.96 1,025,988 3,848.47
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค
หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ENERG 19,998.91 -38.96 -0.19 585,041,849 6,046,522,602

หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF 9.15 9.20 9.10 9.20 - - 9.15 9.20 254,000 2,315
AI 11.60 11.80 11.50 11.60 -0.30 -2.52 11.60 11.70 806,100 9,356
AKR 3.00 3.06 2.98 2.98 -0.08 -2.61 2.98 3.00 42,640,907 128,487
BAFS 33.50 33.75 33.00 33.25 +0.25 +0.76 33.00 33.25 129,250 4,279
BANPU 29.75 30.50 29.75 30.25 +0.50 +1.68 30.00 30.25 24,718,986 744,784
BCP 34.50 34.50 33.50 33.75 -0.50 -1.46 33.50 33.75 3,260,287 110,655
CKP 17.40 17.80 17.30 17.80 +0.40 +2.30 17.70 17.80 2,139,400 37,652
DEMCO 14.10 14.40 14.00 14.20 +0.20 +1.43 14.20 14.30 6,116,272 86,833
EARTH 4.82 4.84 4.74 4.84 - - 4.80 4.84 6,741,746 32,429
EASTW 10.90 11.00 10.90 11.00 +0.10 +0.92 10.90 11.00 105,800 1,157
EGCO 158.00 159.50 156.00 158.00 -1.00 -0.63 156.50 158.00 408,824 64,369
ESSO 6.20 6.55 6.10 6.45 +0.35 +5.74 6.40 6.45 22,355,517 142,572
GLOW 85.00 85.25 84.25 85.25 +0.25 +0.29 85.00 85.25 1,286,104 109,345
GUNKUL 37.00 38.50 36.50 38.25 +1.00 +2.68 38.00 38.25 3,444,887 129,506
IRPC 4.26 4.48 4.24 4.46 +0.24 +5.69 4.44 4.46 275,524,922 1,209,709
LANNA 13.60 13.60 13.20 13.30 -0.30 -2.21 13.20 13.30 224,102 2,984
MDX 11.30 11.50 11.10 11.10 -0.30 -2.63 11.10 11.30 4,373,701 49,512
PTG 7.35 8.00 7.35 8.00 +0.75 +10.34 7.95 8.00 45,102,420 350,134
PTT 341.00 344.00 339.00 343.00 -2.00 -0.58 342.00 343.00 2,861,384 978,370
PTTEP 114.00 114.50 113.00 113.00 -2.50 -2.16 113.00 114.00 5,002,620 568,758
RATCH 61.75 61.75 61.25 61.50 -0.75 -1.20 61.50 61.75 458,251 28,188
RPC 1.22 1.28 1.19 1.26 +0.06 +5.00 1.25 1.26 28,339,556 35,268
SCG 6.15 6.15 6.15 6.15 +0.15 +2.50 6.15 6.20 11,300 69
SCN 11.90 12.30 11.70 11.80 +0.10 +0.85 11.80 11.90 49,243,365 590,553
SGP 11.00 11.30 10.90 11.30 +0.20 +1.80 11.30 11.40 2,842,952 31,922
SOLAR 16.30 16.60 16.20 16.40 +0.30 +1.86 16.30 16.40 6,624,156 108,751
SPCG 28.75 30.25 28.50 30.25 +1.50 +5.22 30.25 30.50 6,509,202 193,939
SUSCO 4.06 4.08 4.00 4.00 -0.10 -2.44 4.00 4.02 13,989,200 56,355
TAE 4.20 4.26 4.16 4.18 - - 4.16 4.18 6,395,201 26,898
TCC 2.10 2.20 2.10 2.14 +0.04 +1.90 2.14 2.16 16,617,800 35,843
TOP XD 51.75 52.50 51.25 52.50 +0.75 +1.45 52.25 52.50 2,386,321 124,245
TTW 12.50 12.50 12.30 12.40 -0.10 -0.80 12.40 12.50 4,127,316 51,284
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)