ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 20 ต.ค. 2557 16:38:30
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,526.67 -2.04 -0.13 1,542.60 1,525.77 11,691,643 36,018.58
SET50 1,014.52 -0.06 -0.01 1,025.02 1,013.66 736,774 18,395.85
SET100 2,248.89 -2.83 -0.13 2,274.27 2,247.12 1,440,334 23,339.42
SETHD 1,200.67 -3.08 -0.26 1,215.36 1,198.99 323,424 7,763.71
mai 674.47 +0.43 +0.06 682.74 674.47 2,372,723 6,330.17
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF 9.05 9.10 9.05 9.10 - - 9.05 9.10 140,400 1,277
AI 10.20 10.30 10.00 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 467,700 4,733
AKR 2.20 2.20 2.10 2.10 -0.06 -2.78 2.10 2.12 24,501,700 52,855
BAFS 36.25 36.25 35.50 36.00 -0.25 -0.69 36.00 36.25 19,970 721
BANPU 27.75 28.00 27.50 27.75 +0.25 +0.91 27.50 27.75 4,801,648 133,369
BCP 33.25 33.50 32.75 33.00 +0.25 +0.76 33.00 33.25 2,284,462 75,637
CKP 17.60 17.80 17.00 17.10 -0.40 -2.29 17.10 17.20 1,424,600 24,644
DEMCO 15.40 15.50 14.90 14.90 -0.30 -1.97 14.90 15.00 9,219,400 140,219
EARTH 5.40 5.40 5.25 5.35 -0.05 -0.93 5.30 5.35 9,773,210 52,050
EASTW 11.00 11.00 10.90 10.90 - - 10.90 11.00 1,274,150 13,903
EGCO 178.00 179.00 173.00 173.00 -3.00 -1.70 173.00 174.00 450,022 79,055
ESSO 5.40 5.45 5.40 5.40 - - 5.40 5.45 833,500 4,526
GLOW 96.00 99.00 93.75 94.75 -0.75 -0.79 94.50 94.75 670,142 64,326
GUNKUL 22.70 23.00 22.50 22.60 +0.10 +0.44 22.60 22.70 1,992,296 45,571
IRPC 3.38 3.40 3.36 3.38 +0.02 +0.60 3.38 3.40 14,046,983 47,481
LANNA 13.00 13.00 12.90 13.00 - - 12.90 13.00 149,900 1,941
MDX 11.70 11.80 11.30 11.40 -0.20 -1.72 11.40 11.50 1,831,300 21,163
PTG 4.98 5.10 4.94 5.00 +0.08 +1.63 5.00 5.05 5,978,601 29,930
PTT 357.00 359.00 350.00 351.00 -3.00 -0.85 351.00 352.00 2,863,686 1,012,326
PTTEP 146.00 146.50 145.00 145.00 -0.50 -0.34 145.00 145.50 5,234,598 762,021
RATCH 60.75 60.75 59.75 59.75 -0.50 -0.83 59.75 60.00 656,400 39,584
RPC 1.17 1.20 1.16 1.16 -0.01 -0.85 1.16 1.17 9,660,000 11,391
SCG - - - - - - 5.70 6.40 - -
SGP 12.80 12.80 12.50 12.50 -0.10 -0.79 12.50 12.70 1,529,700 19,328
SOLAR 11.40 12.00 11.20 11.80 +0.50 +4.42 11.70 11.80 19,834,865 230,047
SPCG 24.80 25.00 24.80 24.90 +0.20 +0.81 24.90 25.00 1,126,700 28,096
SUSCO 3.98 4.00 3.80 3.80 -0.10 -2.56 3.80 3.84 5,963,300 23,271
TAE 4.38 4.42 4.34 4.34 - - 4.34 4.38 1,699,426 7,433
TCC 2.02 2.04 1.94 1.94 -0.08 -3.96 1.94 1.99 7,528,800 14,995
TOP 44.75 45.00 43.75 43.75 -0.25 -0.57 43.75 44.00 10,134,851 448,875
TTW 12.10 12.20 12.00 12.00 -0.20 -1.64 12.00 12.10 3,475,960 41,882
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)