ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
* ข้อมูลล่าสุด 21 เม.ย. 2558 09:52:48
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,560.32 - - - - - -
SET50 1,033.75 - - - - - -
SET100 2,297.63 - - - - - -
SETHD 1,224.94 - - - - - -
mai 714.08 - - - - - -
* ข้อมูลอาจล่าช้าถึง 15 นาทีและจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น

SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค
หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ENERG 20,584.41 - - - -

หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF - - - - - - 8.65 8.70 - -
AI NP - - - - - - ATO 9.05 - -
AKR - - - - - - ATO ATO - -
BAFS - - - - - - 32.50 32.75 - -
BANPU - - - - - - ATO ATO - -
BCP - - - - - - ATO ATO - -
CKP - - - - - - ATO ATO - -
DEMCO - - - - - - ATO ATO - -
EARTH - - - - - - ATO ATO - -
EASTW - - - - - - ATO 11.20 - -
EGCO - - - - - - ATO ATO - -
ESSO - - - - - - ATO ATO - -
GLOW - - - - - - ATO ATO - -
GUNKUL XD - - - - - - ATO ATO - -
IRPC - - - - - - ATO ATO - -
LANNA - - - - - - 12.60 12.70 - -
MDX - - - - - - ATO 10.20 - -
PTG - - - - - - ATO ATO - -
PTT - - - - - - ATO ATO - -
PTTEP - - - - - - ATO ATO - -
RATCH - - - - - - ATO ATO - -
RPC - - - - - - ATO ATO - -
SCG - - - - - - 6.05 6.15 - -
SCN - - - - - - ATO ATO - -
SGP - - - - - - ATO ATO - -
SOLAR - - - - - - ATO ATO - -
SPCG - - - - - - ATO ATO - -
SUSCO - - - - - - ATO ATO - -
TAE - - - - - - ATO ATO - -
TCC - - - - - - 2.24 ATO - -
TOP - - - - - - ATO ATO - -
TTW - - - - - - ATO ATO - -
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)