ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 26 ม.ค. 2558 13:20:33
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,604.12 +5.79 +0.36 1,610.78 1,594.06 6,610,527 31,454.36
SET50 1,076.78 +3.78 +0.35 1,083.47 1,069.12 600,958 14,883.75
SET100 2,379.34 +8.21 +0.35 2,392.50 2,362.77 1,432,474 18,975.02
SETHD 1,196.72 -1.67 -0.14 1,199.88 1,185.40 252,972 6,033.49
mai 745.40 -8.01 -1.06 757.08 743.13 599,379 1,951.62
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค
หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ENERG 19,634.03 -89.41 -0.45 119,485,778 2,496,312,235

หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF 9.15 9.15 9.15 9.15 +0.05 +0.55 9.10 9.15 2,200 20
AI 9.80 10.40 9.65 10.20 +0.60 +6.25 10.20 10.30 5,470,835 55,179
AKR 3.06 3.08 3.02 3.04 -0.04 -1.30 3.04 3.06 22,347,921 68,034
BAFS 31.50 31.75 31.50 31.75 - - 31.50 31.75 16,600 525
BANPU 24.40 24.40 24.10 24.30 -0.10 -0.41 24.30 24.40 2,752,303 66,756
BCP 33.75 34.00 33.25 33.25 -0.75 -2.21 33.25 33.50 1,136,701 38,309
CKP 17.80 17.80 17.40 17.50 -0.60 -3.31 17.40 17.50 4,692,000 82,327
DEMCO 15.00 15.10 14.80 15.00 +0.10 +0.67 14.90 15.00 3,958,900 59,040
EARTH 4.58 4.60 4.54 4.54 -0.04 -0.87 4.54 4.56 2,859,700 13,078
EASTW 11.10 11.10 11.00 11.10 - - 11.00 11.10 60,206 668
EGCO 167.50 167.50 164.00 165.50 -1.00 -0.60 165.00 165.50 169,703 28,073
ESSO 4.90 4.98 4.90 4.92 +0.02 +0.41 4.92 4.94 1,120,200 5,524
GLOW 98.00 98.75 93.00 96.25 -0.50 -0.52 96.25 96.50 491,497 47,126
GUNKUL 28.25 28.50 28.00 28.25 - - 28.00 28.25 590,361 16,593
IRPC 3.42 3.44 3.40 3.44 +0.02 +0.58 3.42 3.44 17,597,678 60,207
LANNA 11.80 11.80 11.70 11.70 -0.10 -0.85 11.70 11.80 17,400 205
MDX 10.90 11.30 10.70 11.10 +0.20 +1.83 11.00 11.10 3,097,100 34,142
PTG 5.90 5.95 5.75 5.85 +0.10 +1.74 5.85 5.90 1,849,100 10,826
PTT 347.00 351.00 345.00 349.00 +1.00 +0.29 349.00 350.00 2,544,115 887,436
PTTEP 111.00 112.00 110.00 111.00 -2.50 -2.20 111.00 111.50 3,645,591 404,860
RATCH 60.75 60.75 59.75 60.25 - - 60.00 60.25 317,811 19,142
RPC 1.16 1.16 1.13 1.14 -0.02 -1.72 1.13 1.14 6,146,500 7,014
SCG 6.10 6.10 6.10 6.10 - - 6.10 6.15 2,000 12
SGP 10.50 10.50 10.20 10.40 -0.10 -0.95 10.30 10.40 818,100 8,485
SOLAR 15.90 16.70 15.90 16.50 +0.80 +5.10 16.40 16.50 25,925,301 423,729
SPCG 27.50 27.75 27.00 27.75 +0.25 +0.91 27.50 27.75 759,212 20,729
SUSCO 3.78 3.86 3.76 3.80 +0.04 +1.06 3.80 3.82 3,615,801 13,783
TAE 3.84 3.86 3.82 3.84 - - 3.84 3.86 450,101 1,729
TCC 1.97 1.99 1.96 1.97 - - 1.96 1.97 2,338,900 4,606
TOP 49.25 49.50 48.25 48.75 -1.00 -2.01 48.50 48.75 1,703,521 82,902
TTW 11.90 11.90 11.70 11.90 +0.10 +0.85 11.80 11.90 2,988,420 35,253
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)