ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,568.60 - - - - - -
SET50 1,047.85 - - - - - -
SET100 2,323.01 - - - - - -
SETHD 1,235.06 - - - - - -
mai 653.49 - - - - - -
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF - - - - - - - - - -
AI XD - - - - - - - - - -
AKR - - - - - - - - - -
BAFS - - - - - - - - - -
BANPU - - - - - - - - - -
BCP - - - - - - - - - -
CKP - - - - - - - - - -
DEMCO - - - - - - - - - -
EARTH - - - - - - - - - -
EASTW - - - - - - - - - -
EGCO - - - - - - - - - -
ESSO - - - - - - - - - -
GLOW - - - - - - - - - -
GUNKUL - - - - - - - - - -
IRPC - - - - - - - - - -
LANNA - - - - - - - - - -
MDX - - - - - - - - - -
PTG - - - - - - - - - -
PTT - - - - - - - - - -
PTTEP - - - - - - - - - -
RATCH XD - - - - - - - - - -
RPC - - - - - - - - - -
SCG - - - - - - - - - -
SGP - - - - - - - - - -
SOLAR - - - - - - - - - -
SPCG - - - - - - - - - -
SUSCO - - - - - - - - - -
TAE - - - - - - - - - -
TCC - - - - - - - - - -
TOP - - - - - - - - - -
TTW - - - - - - - - - -
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)