ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 23:00:02
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,539.91 +7.19 +0.47 1,540.92 1,534.81 12,782,627 41,724.82
SET50 1,022.37 +3.95 +0.39 1,024.69 1,018.31 535,580 23,084.92
SET100 2,266.00 +9.65 +0.43 2,270.19 2,257.37 1,457,356 27,177.62
SETHD 1,200.27 +3.56 +0.30 1,206.53 1,195.07 342,818 15,039.27
mai 699.67 +13.57 +1.98 702.13 689.76 2,656,067 7,064.51
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF 9.10 9.10 9.05 9.10 - - 9.05 9.10 155,300 1,406
AI 10.00 10.10 9.95 10.00 +0.05 +0.50 10.00 10.10 601,600 6,025
AKR 2.16 2.20 2.14 2.14 - - 2.14 2.16 22,318,990 48,260
BAFS 36.00 36.25 35.25 35.50 -0.25 -0.70 35.50 35.75 141,402 5,012
BANPU 27.75 27.75 27.25 27.50 - - 27.25 27.50 2,184,438 59,949
BCP 33.25 33.25 32.75 33.25 - - 33.00 33.25 1,384,421 45,735
CKP 17.60 18.10 17.40 18.00 +0.60 +3.45 17.90 18.00 3,507,740 62,296
DEMCO 16.10 16.50 15.90 16.30 +0.60 +3.82 16.30 16.40 22,278,500 361,488
EARTH 5.35 5.35 5.25 5.35 - - 5.30 5.35 5,307,700 28,228
EASTW 10.80 10.90 10.60 10.70 -0.10 -0.93 10.70 10.80 506,100 5,421
EGCO 172.00 174.00 172.00 173.00 +1.00 +0.58 173.00 173.50 637,003 110,325
ESSO 5.40 5.40 5.35 5.35 -0.05 -0.93 5.35 5.40 1,309,800 7,027
GLOW 103.00 103.00 99.00 99.50 +2.25 +2.31 99.50 99.75 479,431 48,281
GUNKUL 23.60 23.80 23.20 23.50 +0.50 +2.17 23.40 23.50 3,151,670 74,046
IRPC 3.42 3.46 3.38 3.44 +0.04 +1.18 3.42 3.44 28,816,375 98,640
LANNA 13.40 13.50 13.30 13.50 +0.10 +0.75 13.40 13.50 109,600 1,468
MDX 11.70 12.00 11.70 11.70 -0.10 -0.85 11.70 11.80 4,792,700 56,722
PTG 5.00 5.00 4.92 4.92 -0.02 -0.40 4.92 4.94 1,506,100 7,440
PTT 352.00 353.00 348.00 352.00 - - 351.00 352.00 3,291,531 1,151,470
PTTEP 143.50 146.50 143.00 143.00 -1.00 -0.69 143.00 143.50 5,501,546 794,137
RATCH 59.75 60.00 59.50 59.75 - - 59.75 60.00 361,307 21,600
RPC 1.21 1.22 1.18 1.21 +0.01 +0.83 1.20 1.21 14,674,200 17,625
SCG 6.10 6.25 6.10 6.25 +0.10 +1.63 6.15 6.25 8,800 54
SGP 12.80 13.00 12.70 12.90 +0.10 +0.78 12.80 12.90 1,535,800 19,756
SOLAR 13.30 13.60 12.90 13.40 +0.10 +0.75 13.30 13.40 11,740,600 155,315
SPCG 25.50 25.75 25.50 25.75 +0.50 +1.98 25.50 25.75 1,792,410 45,960
SUSCO 3.84 4.08 3.84 4.08 +0.24 +6.25 4.06 4.08 13,264,200 53,340
TAE 4.40 4.40 4.36 4.38 +0.04 +0.92 4.36 4.38 862,731 3,771
TCC 1.91 1.93 1.87 1.92 -0.01 -0.52 1.91 1.92 5,078,500 9,651
TOP 42.75 43.25 42.75 42.75 +0.25 +0.59 42.75 43.00 7,306,591 314,042
TTW 12.00 12.10 11.90 12.00 -0.10 -0.83 11.90 12.00 2,917,400 34,949
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)