ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 20 ส.ค. 2557 22:59:57
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,550.77 +7.92 +0.51 1,552.52 1,546.42 11,011,079 46,948.73
SET50 1,041.56 +5.86 +0.57 1,042.88 1,037.76 1,396,850 27,349.59
SET100 2,302.65 +13.37 +0.58 2,305.62 2,294.27 2,443,509 35,537.03
SETHD 1,241.28 +4.93 +0.40 1,241.28 1,234.96 263,142 7,842.82
mai 616.77 +6.78 +1.11 617.82 612.03 2,289,912 4,514.56
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF 9.65 9.70 9.65 9.65 - - 9.65 9.70 22,300 215
AI 11.70 11.80 11.60 11.60 - - 11.60 11.70 946,600 11,105
AKR 1.72 1.73 1.63 1.64 -0.05 -2.96 1.64 1.65 75,567,640 126,393
BAFS XD 37.00 37.25 36.75 37.00 -0.25 -0.67 36.75 37.00 66,400 2,456
BANPU 32.50 33.00 32.25 32.75 +0.25 +0.77 32.75 33.00 10,487,539 342,061
BCP 31.25 31.50 31.00 31.50 +0.50 +1.61 31.25 31.50 5,793,638 180,799
CKP 15.60 16.10 15.50 16.00 +0.40 +2.56 15.90 16.00 2,671,245 42,457
DEMCO 12.90 13.20 12.60 12.70 +0.20 +1.60 12.70 12.80 53,704,729 693,519
EARTH 5.95 6.05 5.80 5.80 -0.10 -1.69 5.80 5.85 17,789,842 104,775
EASTW 11.20 11.30 11.20 11.20 -0.10 -0.88 11.20 11.30 570,100 6,386
EGCO 158.00 160.50 158.00 158.00 +0.50 +0.32 158.00 160.00 547,229 87,225
ESSO 5.95 5.95 5.90 5.95 - - 5.95 6.00 2,026,300 12,016
GLOW 91.50 92.00 90.25 92.00 +1.50 +1.66 91.25 92.00 612,901 56,007
GUNKUL 18.70 18.90 18.60 18.70 +0.10 +0.54 18.70 18.80 5,453,593 102,227
IRPC 3.32 3.34 3.30 3.34 +0.02 +0.60 3.32 3.34 25,127,709 83,405
LANNA 13.60 13.80 13.50 13.80 +0.10 +0.73 13.80 13.90 272,500 3,741
MDX 11.30 11.50 11.00 11.10 -0.20 -1.77 11.10 11.20 4,586,400 51,643
PTG 3.90 3.92 3.88 3.92 +0.02 +0.51 3.90 3.92 1,757,600 6,852
PTT 333.00 336.00 332.00 336.00 +2.00 +0.60 334.00 336.00 1,880,403 629,009
PTTEP 167.50 168.00 165.50 166.50 -1.00 -0.60 166.00 166.50 2,781,767 463,179
RATCH 56.50 56.75 56.00 56.25 -0.25 -0.44 56.25 56.50 954,247 53,771
RPC 1.13 1.13 1.10 1.12 - - 1.11 1.12 7,119,400 7,917
SCG 5.05 5.05 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 10,000 50
SGP XD 15.00 15.20 14.90 15.00 -0.10 -0.66 15.00 15.10 290,205 4,381
SOLAR 7.70 7.75 7.50 7.65 +0.10 +1.32 7.60 7.65 20,456,611 156,264
SPCG 26.50 26.75 26.25 26.25 -0.25 -0.94 26.25 26.50 2,757,015 73,167
SUSCO 3.02 3.02 3.00 3.00 +0.02 +0.67 3.00 3.02 1,562,411 4,689
TAE 5.00 5.05 4.84 4.84 -0.10 -2.02 4.84 4.86 36,830,055 181,402
TCC 1.32 1.33 1.32 1.33 +0.01 +0.76 1.32 1.33 2,290,500 3,028
TOP 52.50 52.75 52.25 52.25 -0.25 -0.48 52.25 52.50 2,890,100 151,654
TTW 12.40 12.80 12.30 12.60 +0.10 +0.80 12.50 12.60 7,524,855 94,542
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)