ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 09:56:50
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,521.68 +1.13 +0.07 1,521.88 1,521.12 947,816 1,111.23
SET50 1,019.36 +0.83 +0.08 1,019.48 1,018.85 15,854 460.97
SET100 2,254.07 +1.69 +0.08 2,254.41 2,253.11 56,523 789.57
SETHD 1,218.10 +1.96 +0.16 1,218.31 1,217.83 12,135 229.94
mai 585.40 +0.25 +0.04 585.43 585.05 93,421 171.18
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF - - - - - - 9.65 9.70 - -
AI 12.30 12.30 12.30 12.30 - - 12.30 12.40 32,400 399
AKR 1.45 1.45 1.44 1.44 - - 1.44 1.45 606,300 878
BAFS 35.50 35.50 35.50 35.50 - - 35.50 35.75 700 25
BANPU 33.00 33.00 33.00 33.00 +0.25 +0.76 33.00 33.25 922,400 30,439
BCP 29.00 29.00 29.00 29.00 +0.25 +0.87 28.75 29.00 60,100 1,743
CKP 16.10 16.10 16.10 16.10 -0.30 -1.83 16.10 16.20 148,400 2,389
DEMCO 10.20 10.20 10.20 10.20 - - 10.20 10.30 638,200 6,510
EARTH 6.30 6.30 6.30 6.30 - - 6.25 6.30 98,000 617
EASTW 11.20 11.20 11.20 11.20 - - 11.20 11.30 19,800 222
EGCO 145.00 145.00 145.00 145.00 - - 145.00 146.00 9,300 1,348
ESSO 6.05 6.05 6.05 6.05 - - 6.05 6.10 32,900 199
GLOW 92.00 92.00 92.00 92.00 +0.75 +0.82 90.75 92.00 4,700 432
GUNKUL 16.40 16.40 16.40 16.40 - - 16.40 16.50 40,800 669
IRPC 3.38 3.38 3.38 3.38 - - 3.38 3.40 273,900 926
LANNA 14.20 14.20 14.20 14.20 +0.10 +0.71 14.10 14.30 5,100 72
MDX 11.00 11.00 11.00 11.00 +0.10 +0.92 10.90 11.00 43,000 473
PTG 3.84 3.84 3.84 3.84 - - 3.82 3.84 31,900 122
PTT 331.00 331.00 331.00 331.00 - - 330.00 331.00 44,700 14,796
PTTEP 167.00 167.50 167.00 167.50 +0.50 +0.30 167.00 167.50 40,100 6,699
RATCH 54.00 54.00 54.00 54.00 - - 53.75 54.00 9,000 486
RPC 1.45 1.51 1.45 1.50 -0.42 -21.88 1.50 1.51 17,048,100 24,754
SCG - - - - - - 4.96 5.10 - -
SGP 16.20 16.20 16.20 16.20 +0.10 +0.62 16.10 16.30 5,400 87
SOLAR 6.40 6.40 6.40 6.40 +0.05 +0.79 6.35 6.40 100,000 640
SPCG 26.25 26.25 26.25 26.25 - - 26.25 26.50 70,500 1,851
SUSCO 3.04 3.04 3.04 3.04 - - 3.04 3.08 69,700 212
TAE 4.56 4.56 4.56 4.56 +0.04 +0.88 4.56 4.58 652,800 2,977
TCC 1.33 1.33 1.33 1.33 -0.02 -1.48 1.33 1.35 206,000 274
TOP 52.00 52.00 52.00 52.00 -0.25 -0.48 52.00 52.25 64,700 3,364
TTW 11.80 11.80 11.80 11.80 - - 11.80 11.90 80,800 953
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)