ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 19 ธ.ค. 2557 23:00:05
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,514.35 -2.44 -0.16 1,528.05 1,505.10 13,092,085 57,702.52
SET50 1,011.06 -2.08 -0.21 1,021.42 1,003.72 815,946 26,514.12
SET100 2,237.38 -4.90 -0.22 2,260.80 2,221.81 3,342,295 38,810.74
SETHD 1,168.55 -4.79 -0.41 1,180.87 1,157.51 416,859 13,655.91
mai 717.23 -3.34 -0.46 729.66 715.52 2,598,314 8,318.39
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF 9.10 9.15 9.00 9.00 -0.10 -1.10 9.00 9.15 28,000 254
AI 9.00 9.15 9.00 9.00 - - 9.00 9.05 304,000 2,748
AKR 2.46 2.48 2.38 2.42 -0.02 -0.82 2.42 2.44 21,367,222 51,784
BAFS 32.00 32.00 30.25 31.00 -0.50 -1.59 31.00 31.25 461,602 14,249
BANPU 26.00 26.25 25.25 26.25 +0.25 +0.96 26.00 26.25 6,021,703 155,450
BCP 32.00 32.25 30.75 31.50 -0.50 -1.56 31.25 31.50 3,308,285 103,434
CKP 17.70 17.70 17.00 17.50 -0.20 -1.13 17.50 17.60 3,473,600 60,358
DEMCO 14.20 14.30 13.90 13.90 -0.10 -0.71 13.90 14.00 15,942,633 224,358
EARTH 4.74 4.74 4.66 4.72 +0.02 +0.43 4.70 4.72 23,870,025 112,167
EASTW 10.50 10.70 10.50 10.70 +0.10 +0.94 10.60 10.70 103,800 1,100
EGCO 166.00 167.00 160.00 164.00 -0.50 -0.30 162.00 164.00 761,277 124,079
ESSO 4.56 4.70 4.52 4.70 +0.18 +3.98 4.66 4.70 3,575,200 16,428
GLOW 91.50 94.50 89.25 90.50 +0.50 +0.56 90.50 91.00 888,610 81,552
GUNKUL 29.00 29.50 28.25 29.50 +1.00 +3.51 29.25 29.50 5,099,651 148,823
IRPC 3.10 3.14 3.02 3.14 +0.08 +2.61 3.12 3.14 31,227,510 96,615
LANNA 12.00 12.00 11.70 11.90 +0.10 +0.85 11.80 11.90 71,050 838
MDX 10.00 10.70 10.00 10.40 +0.70 +7.22 10.30 10.40 2,744,901 28,473
PTG 6.00 6.15 5.95 6.00 +0.10 +1.69 6.00 6.05 3,251,300 19,701
PTT 336.00 338.00 326.00 330.00 -5.00 -1.49 329.00 330.00 8,845,730 2,925,331
PTTEP 118.50 118.50 113.00 117.00 -0.50 -0.43 116.50 117.00 14,733,148 1,696,066
RATCH 59.50 60.00 59.00 60.00 +1.00 +1.69 59.50 60.00 679,059 40,339
RPC 1.19 1.20 1.15 1.15 -0.03 -2.54 1.15 1.17 18,955,801 22,222
SCG 6.40 6.50 6.35 6.50 - - 6.35 6.50 5,000 32
SGP 9.90 9.95 9.75 9.75 -0.05 -0.51 9.75 9.80 833,000 8,193
SOLAR 14.10 14.20 13.50 13.80 -0.30 -2.13 13.70 13.80 3,087,890 42,573
SPCG 27.25 27.50 26.50 26.75 - - 26.75 27.00 2,818,200 76,191
SUSCO 4.26 4.28 4.14 4.14 -0.12 -2.82 4.14 4.16 29,280,621 122,639
TAE 3.98 4.00 3.90 3.90 +0.02 +0.52 3.90 3.92 3,299,400 13,011
TCC 1.91 2.02 1.86 2.00 +0.12 +6.38 2.00 2.02 57,578,201 113,450
TOP 44.25 44.25 43.00 43.75 -0.50 -1.13 43.50 43.75 7,350,068 319,436
TTW 11.40 11.80 11.30 11.70 +0.50 +4.46 11.70 11.80 6,092,062 70,420
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)