ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 21 พ.ย. 2557 22:59:57
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,579.20 +10.52 +0.67 1,581.12 1,567.32 14,423,330 60,181.02
SET50 1,055.78 +9.11 +0.87 1,057.27 1,045.15 1,093,885 26,826.09
SET100 2,334.80 +20.09 +0.87 2,337.98 2,312.02 2,048,018 34,413.03
SETHD 1,269.20 +12.64 +1.01 1,271.99 1,255.95 420,470 13,650.22
mai 742.19 -1.11 -0.15 747.90 738.35 2,212,643 6,291.23
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF 9.05 9.10 9.05 9.10 - - 9.10 9.15 31,900 290
AI 9.90 10.20 9.85 10.00 +0.20 +2.04 10.00 10.10 3,520,790 35,183
AKR 2.78 2.80 2.68 2.72 -0.04 -1.45 2.72 2.74 60,840,100 167,597
BAFS 35.25 35.50 35.25 35.50 +0.25 +0.71 35.25 35.50 24,549 870
BANPU 27.25 27.50 27.00 27.00 - - 27.00 27.25 7,787,900 211,791
BCP 36.50 36.75 36.25 36.25 - - 36.25 36.50 5,299,541 193,876
CKP 19.30 19.30 19.00 19.30 - - 19.20 19.30 5,315,904 101,535
DEMCO 17.10 17.60 17.10 17.60 +0.50 +2.92 17.50 17.60 34,479,204 600,538
EARTH 5.50 5.60 5.50 5.60 +0.05 +0.90 5.55 5.60 5,936,900 32,836
EASTW 10.70 10.90 10.70 10.80 +0.10 +0.93 10.70 10.80 1,801,660 19,453
EGCO 171.00 172.00 170.50 171.00 -1.00 -0.58 170.50 171.00 209,949 35,924
ESSO 5.35 5.40 5.30 5.35 - - 5.35 5.40 1,127,400 6,045
GLOW 96.00 97.00 94.50 95.50 -0.50 -0.52 95.00 95.50 1,957,003 186,332
GUNKUL 26.50 28.50 26.25 27.50 +1.00 +3.77 27.25 27.50 12,908,222 355,717
IRPC 3.34 3.38 3.32 3.32 -0.02 -0.60 3.32 3.34 23,655,301 78,682
LANNA 12.40 12.60 12.40 12.50 +0.10 +0.81 12.50 12.60 60,504 756
MDX 11.60 11.70 11.30 11.40 -0.10 -0.87 11.40 11.50 1,317,000 15,093
PTG 6.35 6.40 6.20 6.30 - - 6.30 6.35 3,781,700 23,887
PTT 384.00 389.00 383.00 387.00 +3.00 +0.78 386.00 387.00 3,121,076 1,205,849
PTTEP 144.00 145.50 143.50 144.50 +0.50 +0.35 144.50 145.00 5,666,096 820,034
RATCH 61.25 61.50 61.00 61.25 - - 61.25 61.50 497,446 30,494
RPC 1.23 1.23 1.19 1.20 -0.03 -2.44 1.19 1.20 12,388,000 14,925
SCG 6.55 6.55 6.55 6.55 -0.05 -0.76 6.55 6.60 100 1
SGP 9.10 9.50 9.05 9.50 +0.45 +4.97 9.50 9.55 4,338,502 40,379
SOLAR 15.10 15.30 13.90 15.10 -0.10 -0.66 15.00 15.10 30,177,700 443,123
SPCG 29.25 31.00 29.25 30.50 +1.25 +4.27 30.50 30.75 10,768,290 324,674
SUSCO 4.24 4.38 4.22 4.28 +0.06 +1.42 4.28 4.30 31,750,601 136,618
TAE 4.50 4.50 4.36 4.40 -0.06 -1.35 4.38 4.40 5,443,522 23,990
TCC 2.20 2.24 2.16 2.18 -0.08 -3.54 2.16 2.18 26,338,000 58,044
TOP 42.50 42.75 42.25 42.25 -0.25 -0.59 42.25 42.50 13,263,828 562,772
TTW 11.80 12.00 11.80 11.80 - - 11.80 11.90 2,378,882 28,254
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)