ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 12:27:55
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,572.76 +7.41 +0.47 1,573.25 1,567.27 10,724,428 20,285.76
SET50 1,043.43 +6.06 +0.58 1,043.60 1,038.47 159,241 6,517.38
SET100 2,313.42 +13.07 +0.57 2,313.76 2,303.40 601,888 8,877.12
SETHD 1,225.80 +5.37 +0.44 1,226.36 1,220.65 122,212 3,975.36
mai 726.54 +8.40 +1.17 726.85 720.48 1,611,559 6,102.33
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF 9.10 9.10 9.10 9.10 -0.05 -0.55 9.10 9.15 70,000 637
AI 10.30 10.30 10.20 10.20 - - 10.20 10.30 279,153 2,868
AKR 2.28 2.32 2.26 2.28 +0.02 +0.88 2.28 2.30 12,115,600 27,718
BAFS 36.25 36.25 36.00 36.00 -0.25 -0.69 36.00 36.25 8,510 307
BANPU 28.50 28.50 28.00 28.25 - - 28.00 28.25 2,579,610 72,889
BCP 33.25 33.25 33.00 33.25 - - 33.00 33.25 1,227,418 40,696
CKP 20.10 20.30 19.90 20.20 - - 20.10 20.20 6,641,900 133,418
DEMCO 16.80 16.80 16.50 16.60 -0.10 -0.60 16.60 16.70 3,277,810 54,303
EARTH 5.25 5.35 5.25 5.30 +0.05 +0.95 5.25 5.30 2,957,574 15,622
EASTW 11.00 11.00 10.90 11.00 - - 10.90 11.00 120,100 1,320
EGCO 171.00 171.50 170.00 171.50 +0.50 +0.29 171.00 171.50 127,031 21,696
ESSO 5.50 5.50 5.45 5.50 +0.05 +0.92 5.45 5.50 256,300 1,397
GLOW 98.75 99.00 97.75 98.25 - - 98.00 98.25 200,101 19,681
GUNKUL 24.50 24.60 24.30 24.60 +0.10 +0.41 24.50 24.60 674,938 16,517
IRPC 3.44 3.44 3.40 3.42 -0.02 -0.58 3.40 3.42 6,479,204 22,179
LANNA XD 13.10 13.20 13.10 13.10 - - 13.10 13.20 49,350 647
MDX 11.80 11.80 11.70 11.70 - - 11.70 11.80 531,800 6,237
PTG 5.75 5.95 5.70 5.75 +0.10 +1.77 5.70 5.75 1,632,300 9,452
PTT 355.00 358.00 354.00 357.00 +3.00 +0.85 357.00 358.00 543,033 193,300
PTTEP 147.00 147.50 144.50 145.00 -1.50 -1.02 145.00 145.50 4,107,050 597,702
RATCH 59.50 60.25 59.50 60.25 +0.75 +1.26 60.00 60.25 197,533 11,830
RPC 1.40 1.52 1.39 1.50 +0.09 +6.38 1.50 1.51 144,018,690 212,798
SCG 6.40 6.40 6.40 6.40 - - 6.15 6.45 500 3
SGP 12.70 12.80 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.70 12.80 554,900 7,030
SOLAR 13.00 13.10 12.30 12.80 -0.30 -2.29 12.70 12.80 8,390,700 106,265
SPCG 24.90 25.25 24.90 25.25 +0.35 +1.41 25.00 25.25 156,400 3,907
SUSCO 4.28 4.30 4.22 4.24 +0.02 +0.47 4.22 4.24 2,225,200 9,477
TAE 4.66 4.66 4.62 4.62 +0.04 +0.87 4.62 4.64 484,600 2,244
TCC 2.38 2.40 2.22 2.30 -0.04 -1.71 2.28 2.30 23,823,600 55,292
TOP 44.75 45.00 44.25 44.25 -0.50 -1.12 44.25 44.50 2,646,543 117,671
TTW 12.20 12.20 12.00 12.00 -0.20 -1.64 12.00 12.10 1,303,500 15,677
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)