ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BROOK : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.22  /  2,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.26  /  4,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20 ต.ค. 2557 16:38:30
สถานะตลาด : OffHour
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.22
เปลี่ยนแปลง -0.06
%เปลี่ยนแปลง -1.83
วันก่อนหน้า 3.28
เปิด 3.36
สูงสุด 3.36
ต่ำสุด 3.22
ปริมาณ (หุ้น) 1,011,000
มูลค่า ('000 บาท) 3,319
ราคาเฉลี่ย* 3.28
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 4.26
ราคา Floor 2.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)