ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BROOK : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.46  /  80,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.48  /  98,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 ม.ค. 2558 22:59:59
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.48
เปลี่ยนแปลง +0.06
%เปลี่ยนแปลง +1.75
วันก่อนหน้า 3.42
เปิด 3.48
สูงสุด 3.50
ต่ำสุด 3.40
ปริมาณ (หุ้น) 1,608,900
มูลค่า ('000 บาท) 5,578
ราคาเฉลี่ย* 3.47
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 4.44
ราคา Floor 2.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)