ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BROOK : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.54  /  23,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.56  /  29,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ก.ค. 2557 13:37:21
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.54
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง +0.79
วันก่อนหน้า 2.52
เปิด 2.52
สูงสุด 2.60
ต่ำสุด 2.52
ปริมาณ (หุ้น) 516,725
มูลค่า ('000 บาท) 1,323
ราคาเฉลี่ย* 2.56
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 3.26
ราคา Floor 1.77
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)