ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BROOK : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.08  /  34,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.10  /  18,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2558 18:01:25
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.08
เปลี่ยนแปลง +0.04
%เปลี่ยนแปลง +0.99
วันก่อนหน้า 4.04
เปิด 4.02
สูงสุด 4.12
ต่ำสุด 4.02
ปริมาณ (หุ้น) 549,208
มูลค่า ('000 บาท) 2,237
ราคาเฉลี่ย* 4.07
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 5.25
ราคา Floor 2.84
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)