ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BROOK : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.38  /  228,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.40  /  41,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 15:17:16
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.40
เปลี่ยนแปลง +0.04
%เปลี่ยนแปลง +1.19
วันก่อนหน้า 3.36
เปิด 3.40
สูงสุด 3.40
ต่ำสุด 3.36
ปริมาณ (หุ้น) 371,905
มูลค่า ('000 บาท) 1,258
ราคาเฉลี่ย* 3.38
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 4.36
ราคา Floor 2.36
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)