ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BROOK : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.26  /  310,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.28  /  177,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ย. 2557 10:37:09
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.26
เปลี่ยนแปลง -0.04
%เปลี่ยนแปลง -1.21
วันก่อนหน้า 3.30
เปิด 3.26
สูงสุด 3.30
ต่ำสุด 3.14
ปริมาณ (หุ้น) 2,300,900
มูลค่า ('000 บาท) 7,437
ราคาเฉลี่ย* 3.23
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 4.28
ราคา Floor 2.32
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)