ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BROOK : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.48  /  3,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.50  /  79,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.48
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง +0.81
วันก่อนหน้า 2.46
เปิด 2.44
สูงสุด 2.50
ต่ำสุด 2.44
ปริมาณ (หุ้น) 826,937
มูลค่า ('000 บาท) 2,039
ราคาเฉลี่ย* 2.47
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 3.18
ราคา Floor 1.73
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)