ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.82  /  1,490,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.84  /  289,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ย. 2557 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.82
เปลี่ยนแปลง -0.08
%เปลี่ยนแปลง -1.63
วันก่อนหน้า 4.90
เปิด 4.94
สูงสุด 4.96
ต่ำสุด 4.78
ปริมาณ (หุ้น) 19,014,100
มูลค่า ('000 บาท) 92,150
ราคาเฉลี่ย* 4.85
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 6.35
ราคา Floor 3.44
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)