ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.95  /  18,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.00  /  744,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 เม.ย. 2558 13:29:44
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 7.95
เปลี่ยนแปลง +0.15
%เปลี่ยนแปลง +1.92
วันก่อนหน้า 7.80
เปิด 7.90
สูงสุด 8.20
ต่ำสุด 7.80
ปริมาณ (หุ้น) 17,868,000
มูลค่า ('000 บาท) 142,065
ราคาเฉลี่ย* 7.95
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 10.10
ราคา Floor 5.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)