ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.70  /  24,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.72  /  420,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 เม.ย. 2557 18:47:10
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.70
เปลี่ยนแปลง +0.04
%เปลี่ยนแปลง +1.09
วันก่อนหน้า 3.66
เปิด 3.70
สูงสุด 3.76
ต่ำสุด 3.68
ปริมาณ (หุ้น) 11,298,801
มูลค่า ('000 บาท) 42,057
ราคาเฉลี่ย* 3.72
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 4.74
ราคา Floor 2.58
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)