ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.82  /  17,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.84  /  107,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 20:39:45
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.84
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 4.84
เปิด 4.82
สูงสุด 4.90
ต่ำสุด 4.76
ปริมาณ (หุ้น) 14,963,600
มูลค่า ('000 บาท) 72,137
ราคาเฉลี่ย* 4.82
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 6.25
ราคา Floor 3.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)