ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.30  /  132,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.32  /  10,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ก.ค. 2557 22:32:05
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.30
เปลี่ยนแปลง -0.14
%เปลี่ยนแปลง -3.15
วันก่อนหน้า 4.44
เปิด 4.40
สูงสุด 4.56
ต่ำสุด 4.30
ปริมาณ (หุ้น) 12,797,100
มูลค่า ('000 บาท) 56,653
ราคาเฉลี่ย* 4.43
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.75
ราคา Floor 3.12
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)