ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.85  /  2,200,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.90  /  215,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2558 22:59:56
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.90
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +1.47
วันก่อนหน้า 6.80
เปิด 6.85
สูงสุด 6.95
ต่ำสุด 6.65
ปริมาณ (หุ้น) 17,416,602
มูลค่า ('000 บาท) 118,954
ราคาเฉลี่ย* 6.83
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 8.80
ราคา Floor 4.76
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)