ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.44  /  600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.46  /  223,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ส.ค. 2557 11:18:41
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.44
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง +0.45
วันก่อนหน้า 4.42
เปิด 4.44
สูงสุด 4.52
ต่ำสุด 4.44
ปริมาณ (หุ้น) 4,398,900
มูลค่า ('000 บาท) 19,663
ราคาเฉลี่ย* 4.47
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.70
ราคา Floor 3.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)