ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  50,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  15,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 เม.ย. 2557 14:12:43
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย XD
ล่าสุด 18.80
เปลี่ยนแปลง -0.80
%เปลี่ยนแปลง -4.08
วันก่อนหน้า 19.60
เปิด 18.80
สูงสุด 18.90
ต่ำสุด 18.60
ปริมาณ (หุ้น) 24,195,790
มูลค่า ('000 บาท) 453,459
ราคาเฉลี่ย* 18.74
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.15
ราคา Ceiling 24.30
ราคา Floor 13.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)