ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 18.20  /  3,753,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 18.30  /  6,915,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2557 15:47:58
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย XD
ล่าสุด 18.30
เปลี่ยนแปลง -0.30
%เปลี่ยนแปลง -1.61
วันก่อนหน้า 18.60
เปิด 18.60
สูงสุด 18.60
ต่ำสุด 18.20
ปริมาณ (หุ้น) 49,485,741
มูลค่า ('000 บาท) 908,556
ราคาเฉลี่ย* 18.36
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.15
ราคา Ceiling 24.10
ราคา Floor 13.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)