ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 24.00  /  1,239,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 24.10  /  4,472,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ย. 2557 18:37:23
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 24.00
เปลี่ยนแปลง +0.40
%เปลี่ยนแปลง +1.69
วันก่อนหน้า 23.60
เปิด 23.70
สูงสุด 24.10
ต่ำสุด 23.60
ปริมาณ (หุ้น) 78,454,923
มูลค่า ('000 บาท) 1,875,080
ราคาเฉลี่ย* 23.90
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.15
ราคา Ceiling 30.50
ราคา Floor 16.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)