ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.00  /  1,307,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.10  /  3,486,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 ม.ค. 2558 22:59:59
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 23.10
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.43
วันก่อนหน้า 23.00
เปิด 23.00
สูงสุด 23.10
ต่ำสุด 22.80
ปริมาณ (หุ้น) 56,053,465
มูลค่า ('000 บาท) 1,289,093
ราคาเฉลี่ย* 23.00
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.15
ราคา Ceiling 29.75
ราคา Floor 16.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)