ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.30  /  1,722,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.40  /  2,517,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20 ต.ค. 2557 11:22:36
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 23.40
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.43
วันก่อนหน้า 23.30
เปิด 23.50
สูงสุด 23.60
ต่ำสุด 23.30
ปริมาณ (หุ้น) 9,430,405
มูลค่า ('000 บาท) 220,781
ราคาเฉลี่ย* 23.41
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.15
ราคา Ceiling 30.25
ราคา Floor 16.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)