ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.10  /  1,710,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.20  /  228,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20 พ.ย. 2557 22:59:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 23.10
เปลี่ยนแปลง -0.40
%เปลี่ยนแปลง -1.70
วันก่อนหน้า 23.50
เปิด 23.60
สูงสุด 23.60
ต่ำสุด 23.10
ปริมาณ (หุ้น) 27,967,062
มูลค่า ('000 บาท) 651,589
ราคาเฉลี่ย* 23.30
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.15
ราคา Ceiling 30.50
ราคา Floor 16.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)