ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 21.70  /  1,991,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 21.80  /  2,201,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ส.ค. 2557 12:45:06
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 21.80
เปลี่ยนแปลง +0.30
%เปลี่ยนแปลง +1.40
วันก่อนหน้า 21.50
เปิด 21.50
สูงสุด 22.00
ต่ำสุด 21.50
ปริมาณ (หุ้น) 31,435,460
มูลค่า ('000 บาท) 683,698
ราคาเฉลี่ย* 21.75
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.15
ราคา Ceiling 27.75
ราคา Floor 15.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)