ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 22.60  /  474,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 22.70  /  3,775,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ธ.ค. 2557 11:06:18
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 22.60
เปลี่ยนแปลง +0.20
%เปลี่ยนแปลง +0.89
วันก่อนหน้า 22.40
เปิด 22.70
สูงสุด 22.70
ต่ำสุด 22.50
ปริมาณ (หุ้น) 12,459,470
มูลค่า ('000 บาท) 282,044
ราคาเฉลี่ย* 22.64
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.15
ราคา Ceiling 29.00
ราคา Floor 15.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)