ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.60  /  4,003,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.70  /  330,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 23:00:07
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 23.70
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.42
วันก่อนหน้า 23.80
เปิด 23.80
สูงสุด 23.90
ต่ำสุด 23.60
ปริมาณ (หุ้น) 25,515,391
มูลค่า ('000 บาท) 605,490
ราคาเฉลี่ย* 23.73
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.15
ราคา Ceiling 30.75
ราคา Floor 16.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)