ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 22.40  /  307,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 22.50  /  2,346,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 16:50:25
สถานะตลาด : OffHour
เครื่องหมาย
ล่าสุด 22.50
เปลี่ยนแปลง +0.30
%เปลี่ยนแปลง +1.35
วันก่อนหน้า 22.20
เปิด 22.30
สูงสุด 22.50
ต่ำสุด 22.20
ปริมาณ (หุ้น) 52,824,313
มูลค่า ('000 บาท) 1,180,270
ราคาเฉลี่ย* 22.34
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.15
ราคา Ceiling 28.75
ราคา Floor 15.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)