ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
N-PARK : บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.05  /  2,428,998,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.06  /  105,627,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16 เม.ย. 2557 22:59:59
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 0.06
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 0.06
เปิด 0.05
สูงสุด 0.06
ต่ำสุด 0.05
ปริมาณ (หุ้น) 73,415,427
มูลค่า ('000 บาท) 3,992
ราคาเฉลี่ย* 0.05
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 0.07
ราคา Floor 0.05
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)