ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
N-PARK : บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.07  /  277,290,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.08  /  2,047,864,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ก.ค. 2557 10:18:37
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 0.07
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 0.07
เปิด 0.07
สูงสุด 0.08
ต่ำสุด 0.07
ปริมาณ (หุ้น) 74,837,900
มูลค่า ('000 บาท) 5,239
ราคาเฉลี่ย* 0.07
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 0.09
ราคา Floor 0.05
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)