ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
N-PARK : บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.07  /  3,832,758,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.08  /  863,936,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2557 23:00:03
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 0.07
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 0.07
เปิด 0.08
สูงสุด 0.09
ต่ำสุด 0.07
ปริมาณ (หุ้น) 4,384,507,119
มูลค่า ('000 บาท) 305,131
ราคาเฉลี่ย* 0.08
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 0.09
ราคา Floor 0.05
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)