ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PS : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 35.00  /  17,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 35.25  /  63,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ส.ค. 2557 16:47:54
สถานะตลาด : OffHour
เครื่องหมาย
ล่าสุด 35.00
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.71
วันก่อนหน้า 35.25
เปิด 35.50
สูงสุด 35.50
ต่ำสุด 34.75
ปริมาณ (หุ้น) 1,418,506
มูลค่า ('000 บาท) 49,854
ราคาเฉลี่ย* 35.15
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 45.75
ราคา Floor 24.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)