ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PS : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 35.00  /  504,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 35.25  /  51,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ค. 2557 23:00:00
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 35.25
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.71
วันก่อนหน้า 35.00
เปิด 35.00
สูงสุด 35.25
ต่ำสุด 34.50
ปริมาณ (หุ้น) 2,842,451
มูลค่า ('000 บาท) 99,424
ราคาเฉลี่ย* 34.98
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 45.50
ราคา Floor 24.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)