ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PS : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 33.50  /  1,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 33.75  /  233,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ต.ค. 2557 21:26:51
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 33.75
เปลี่ยนแปลง -1.00
%เปลี่ยนแปลง -2.88
วันก่อนหน้า 34.75
เปิด 35.00
สูงสุด 35.25
ต่ำสุด 33.25
ปริมาณ (หุ้น) 9,572,924
มูลค่า ('000 บาท) 328,045
ราคาเฉลี่ย* 34.27
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 45.00
ราคา Floor 24.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)