ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PS : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.00  /  200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 22.40  /  69,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2557 14:21:33
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 22.40
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 22.40
เปิด 22.30
สูงสุด 22.50
ต่ำสุด 22.20
ปริมาณ (หุ้น) 470,400
มูลค่า ('000 บาท) 10,511
ราคาเฉลี่ย* 22.34
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 29.00
ราคา Floor 15.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)