ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.04  /  3,290,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.06  /  665,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 20:06:04
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.06
เปลี่ยนแปลง -0.02
%เปลี่ยนแปลง -0.96
วันก่อนหน้า 2.08
เปิด 2.06
สูงสุด 2.08
ต่ำสุด 2.00
ปริมาณ (หุ้น) 324,458,771
มูลค่า ('000 บาท) 660,122
ราคาเฉลี่ย* 2.03
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.07
ราคา Ceiling 2.70
ราคา Floor 1.46
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)