ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.02  /  29,512,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.04  /  1,472,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ย. 2557 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.04
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 2.04
เปิด 2.06
สูงสุด 2.06
ต่ำสุด 2.02
ปริมาณ (หุ้น) 53,784,108
มูลค่า ('000 บาท) 110,036
ราคาเฉลี่ย* 2.05
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.07
ราคา Ceiling 2.64
ราคา Floor 1.43
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)