ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.06  /  10,574,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.08  /  15,268,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2557 16:08:56
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.08
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง +0.97
วันก่อนหน้า 2.06
เปิด 2.06
สูงสุด 2.08
ต่ำสุด 2.06
ปริมาณ (หุ้น) 23,167,765
มูลค่า ('000 บาท) 47,821
ราคาเฉลี่ย* 2.06
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.07
ราคา Ceiling 2.66
ราคา Floor 1.45
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)