ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.97  /  5,122,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.98  /  925,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2557 15:43:20
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.98
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 1.98
เปิด 2.00
สูงสุด 2.02
ต่ำสุด 1.97
ปริมาณ (หุ้น) 76,687,697
มูลค่า ('000 บาท) 152,553
ราคาเฉลี่ย* 1.99
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.07
ราคา Ceiling 2.56
ราคา Floor 1.39
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)