ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.34  /  6,198,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.36  /  13,868,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 23:00:00
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.34
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +4.46
วันก่อนหน้า 2.24
เปิด 2.24
สูงสุด 2.36
ต่ำสุด 2.24
ปริมาณ (หุ้น) 256,488,568
มูลค่า ('000 บาท) 591,456
ราคาเฉลี่ย* 2.31
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.07
ราคา Ceiling 2.90
ราคา Floor 1.57
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)