ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 17.40  /  11,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 17.50  /  960,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16 เม.ย. 2557 22:59:59
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 17.40
เปลี่ยนแปลง +0.60
%เปลี่ยนแปลง +3.57
วันก่อนหน้า 16.80
เปิด 17.00
สูงสุด 17.40
ต่ำสุด 16.80
ปริมาณ (หุ้น) 14,017,260
มูลค่า ('000 บาท) 240,590
ราคาเฉลี่ย* 17.16
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 21.80
ราคา Floor 11.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)