ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 24.90  /  779,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 25.00  /  1,121,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ส.ค. 2557 10:12:50
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 24.90
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 24.90
เปิด 24.90
สูงสุด 25.00
ต่ำสุด 24.80
ปริมาณ (หุ้น) 769,100
มูลค่า ('000 บาท) 19,150
ราคาเฉลี่ย* 24.90
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 32.25
ราคา Floor 17.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)