ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 25.25  /  64,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 25.50  /  357,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ย. 2557 20:32:59
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 25.25
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 25.25
เปิด 25.50
สูงสุด 25.75
ต่ำสุด 25.00
ปริมาณ (หุ้น) 10,047,176
มูลค่า ('000 บาท) 254,731
ราคาเฉลี่ย* 25.35
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 32.75
ราคา Floor 17.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)