ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 27.00  /  891,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 27.25  /  904,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 23:00:07
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 27.00
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.92
วันก่อนหน้า 27.25
เปิด 27.00
สูงสุด 27.25
ต่ำสุด 26.75
ปริมาณ (หุ้น) 4,055,450
มูลค่า ('000 บาท) 109,526
ราคาเฉลี่ย* 27.01
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 35.25
ราคา Floor 19.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)