ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.20  /  211,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.30  /  1,123,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ส.ค. 2557 22:53:35
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 23.20
เปลี่ยนแปลง -0.60
%เปลี่ยนแปลง -2.52
วันก่อนหน้า 23.80
เปิด 23.50
สูงสุด 24.00
ต่ำสุด 23.10
ปริมาณ (หุ้น) 44,312,857
มูลค่า ('000 บาท) 1,040,103
ราคาเฉลี่ย* 23.47
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 30.75
ราคา Floor 16.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)