ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 24.80  /  137,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 24.90  /  328,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2557 10:43:24
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 24.80
เปลี่ยนแปลง -0.20
%เปลี่ยนแปลง -0.80
วันก่อนหน้า 25.00
เปิด 24.90
สูงสุด 25.00
ต่ำสุด 24.80
ปริมาณ (หุ้น) 1,028,220
มูลค่า ('000 บาท) 25,555
ราคาเฉลี่ย* 24.85
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 32.50
ราคา Floor 17.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)