ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 24.10  /  133,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 24.20  /  36,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 20:45:46
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 24.20
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.41
วันก่อนหน้า 24.10
เปิด 24.30
สูงสุด 24.40
ต่ำสุด 23.90
ปริมาณ (หุ้น) 22,677,504
มูลค่า ('000 บาท) 548,016
ราคาเฉลี่ย* 24.17
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 31.25
ราคา Floor 16.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)