ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 18.10  /  286,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 18.20  /  617,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2557 15:21:24
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 18.10
เปลี่ยนแปลง -0.70
%เปลี่ยนแปลง -3.72
วันก่อนหน้า 18.80
เปิด 18.60
สูงสุด 18.70
ต่ำสุด 18.00
ปริมาณ (หุ้น) 10,520,062
มูลค่า ('000 บาท) 191,990
ราคาเฉลี่ย* 18.25
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 24.40
ราคา Floor 13.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)