ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 25.75  /  1,031,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 26.00  /  94,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 2557 12:52:09
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 25.75
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.96
วันก่อนหน้า 26.00
เปิด 25.75
สูงสุด 26.25
ต่ำสุด 25.75
ปริมาณ (หุ้น) 1,013,333
มูลค่า ('000 บาท) 26,323
ราคาเฉลี่ย* 25.98
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 33.75
ราคา Floor 18.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)