ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TFD : บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.65  /  189,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.70  /  309,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20 ส.ค. 2557 21:34:31
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.65
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -1.48
วันก่อนหน้า 6.75
เปิด 6.70
สูงสุด 6.80
ต่ำสุด 6.60
ปริมาณ (หุ้น) 7,213,670
มูลค่า ('000 บาท) 48,182
ราคาเฉลี่ย* 6.68
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 8.75
ราคา Floor 4.74
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)