ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TFD : บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.80  /  1,887,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.85  /  81,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ก.พ. 2558 22:16:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 5.80
เปลี่ยนแปลง +0.60
%เปลี่ยนแปลง +11.54
วันก่อนหน้า 5.20
เปิด 5.55
สูงสุด 6.00
ต่ำสุด 5.50
ปริมาณ (หุ้น) 236,165,230
มูลค่า ('000 บาท) 1,359,720
ราคาเฉลี่ย* 5.76
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 6.75
ราคา Floor 3.64
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)