ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TFD : บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.42  /  17,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.44  /  11,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ธ.ค. 2557 11:20:35
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.44
เปลี่ยนแปลง +0.08
%เปลี่ยนแปลง +1.83
วันก่อนหน้า 4.36
เปิด 4.36
สูงสุด 4.46
ต่ำสุด 4.34
ปริมาณ (หุ้น) 788,400
มูลค่า ('000 บาท) 3,449
ราคาเฉลี่ย* 4.38
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.65
ราคา Floor 3.06
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)