ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TFD : บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.65  /  14,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.70  /  46,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ก.ค. 2557 21:46:06
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.65
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -3.62
วันก่อนหน้า 6.90
เปิด 6.90
สูงสุด 6.95
ต่ำสุด 6.55
ปริมาณ (หุ้น) 2,925,521
มูลค่า ('000 บาท) 19,588
ราคาเฉลี่ย* 6.70
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 8.95
ราคา Floor 4.84
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)