ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TFD : บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.15  /  1,487,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.20  /  202,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 22:59:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย XW
ล่าสุด 5.15
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +1.98
วันก่อนหน้า 5.05
เปิด 5.00
สูงสุด 5.25
ต่ำสุด 5.00
ปริมาณ (หุ้น) 21,419,943
มูลค่า ('000 บาท) 110,523
ราคาเฉลี่ย* 5.16
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 6.55
ราคา Floor 3.54
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)