ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TFD : บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.55  /  327,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.60  /  67,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 23:00:07
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.60
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -1.49
วันก่อนหน้า 6.70
เปิด 6.60
สูงสุด 6.75
ต่ำสุด 6.50
ปริมาณ (หุ้น) 3,562,099
มูลค่า ('000 บาท) 23,640
ราคาเฉลี่ย* 6.64
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 8.70
ราคา Floor 4.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)