ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TFD : บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.70  /  26,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.72  /  1,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 เม.ย. 2558 23:00:06
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.70
เปลี่ยนแปลง +0.36
%เปลี่ยนแปลง +8.29
วันก่อนหน้า 4.34
เปิด 4.36
สูงสุด 4.76
ต่ำสุด 4.30
ปริมาณ (หุ้น) 12,310,600
มูลค่า ('000 บาท) 56,011
ราคาเฉลี่ย* 4.55
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.60
ราคา Floor 3.04
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)