ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TFD : บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.85  /  228,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.90  /  136,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2557 22:19:52
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 5.85
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 5.85
เปิด 5.95
สูงสุด 6.00
ต่ำสุด 5.85
ปริมาณ (หุ้น) 2,492,200
มูลค่า ('000 บาท) 14,647
ราคาเฉลี่ย* 5.88
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 7.60
ราคา Floor 4.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)