ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 245.00  /  540,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 246.00  /  31,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ม.ค. 2558 19:22:54
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 245.00
เปลี่ยนแปลง -6.00
%เปลี่ยนแปลง -2.39
วันก่อนหน้า 251.00
เปิด 252.00
สูงสุด 253.00
ต่ำสุด 245.00
ปริมาณ (หุ้น) 6,856,256
มูลค่า ('000 บาท) 1,695,911
ราคาเฉลี่ย* 247.40
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 326.00
ราคา Floor 176.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)