ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 207.00  /  387,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 208.00  /  574,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 207.00
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +0.49
วันก่อนหน้า 206.00
เปิด 206.00
สูงสุด 209.00
ต่ำสุด 206.00
ปริมาณ (หุ้น) 8,804,301
มูลค่า ('000 บาท) 1,828,627
ราคาเฉลี่ย* 207.71
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 267.00
ราคา Floor 144.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)