ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 206.00  /  84,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 207.00  /  145,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 22:59:56
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 206.00
เปลี่ยนแปลง +4.00
%เปลี่ยนแปลง +1.98
วันก่อนหน้า 202.00
เปิด 203.00
สูงสุด 209.00
ต่ำสุด 203.00
ปริมาณ (หุ้น) 10,469,725
มูลค่า ('000 บาท) 2,152,629
ราคาเฉลี่ย* 205.60
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 262.00
ราคา Floor 141.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)