ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 243.00  /  245,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 244.00  /  187,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 เม.ย. 2558 14:45:39
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 243.00
เปลี่ยนแปลง +2.00
%เปลี่ยนแปลง +0.83
วันก่อนหน้า 241.00
เปิด 242.00
สูงสุด 245.00
ต่ำสุด 241.00
ปริมาณ (หุ้น) 4,512,704
มูลค่า ('000 บาท) 1,098,931
ราคาเฉลี่ย* 243.52
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 313.00
ราคา Floor 169.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)