ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AI : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 11.70  /  412,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 11.80  /  26,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ส.ค. 2557 16:58:39
สถานะตลาด : OffHour
เครื่องหมาย
ล่าสุด 11.80
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.85
วันก่อนหน้า 11.70
เปิด 11.80
สูงสุด 11.90
ต่ำสุด 11.70
ปริมาณ (หุ้น) 772,741
มูลค่า ('000 บาท) 9,117
ราคาเฉลี่ย* 11.80
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 15.20
ราคา Floor 8.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)