ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AI : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.90  /  375,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.00  /  6,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2558 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย NP
ล่าสุด 8.90
เปลี่ยนแปลง +0.30
%เปลี่ยนแปลง +3.49
วันก่อนหน้า 8.60
เปิด 8.45
สูงสุด 9.00
ต่ำสุด 8.30
ปริมาณ (หุ้น) 1,695,503
มูลค่า ('000 บาท) 14,898
ราคาเฉลี่ย* 8.79
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 11.10
ราคา Floor 6.05
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)