ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AI : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 12.30  /  146,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 12.40  /  11,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ก.ค. 2557 19:42:36
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 12.30
เปลี่ยนแปลง -0.40
%เปลี่ยนแปลง -3.15
วันก่อนหน้า 12.70
เปิด 12.90
สูงสุด 12.90
ต่ำสุด 12.30
ปริมาณ (หุ้น) 4,766,000
มูลค่า ('000 บาท) 60,039
ราคาเฉลี่ย* 12.60
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 16.50
ราคา Floor 8.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)