ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 16.00  /  102,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 16.10  /  201,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2558 10:16:37
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 16.10
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.62
วันก่อนหน้า 16.00
เปิด 16.10
สูงสุด 16.10
ต่ำสุด 16.00
ปริมาณ (หุ้น) 16,200
มูลค่า ('000 บาท) 261
ราคาเฉลี่ย* 16.09
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 20.80
ราคา Floor 11.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)