ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 16.40  /  150,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 16.50  /  37,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ย. 2557 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 16.40
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 16.40
เปิด 16.50
สูงสุด 16.60
ต่ำสุด 16.30
ปริมาณ (หุ้น) 1,651,705
มูลค่า ('000 บาท) 27,155
ราคาเฉลี่ย* 16.44
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 21.30
ราคา Floor 11.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)