ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 15.50  /  75,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 15.60  /  274,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 พ.ย. 2557 14:32:15
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย XD
ล่าสุด 15.60
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 15.60
เปิด 15.60
สูงสุด 15.70
ต่ำสุด 15.40
ปริมาณ (หุ้น) 1,578,305
มูลค่า ('000 บาท) 24,482
ราคาเฉลี่ย* 15.51
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 20.20
ราคา Floor 11.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)