ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 16.80  /  587,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 16.90  /  11,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ม.ค. 2558 23:00:09
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 16.80
เปลี่ยนแปลง -0.20
%เปลี่ยนแปลง -1.18
วันก่อนหน้า 17.00
เปิด 17.00
สูงสุด 17.20
ต่ำสุด 16.80
ปริมาณ (หุ้น) 2,593,202
มูลค่า ('000 บาท) 44,000
ราคาเฉลี่ย* 16.97
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 22.10
ราคา Floor 11.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)