ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 16.00  /  259,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 16.10  /  3,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 พ.ย. 2557 18:57:33
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 16.10
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 16.10
เปิด 16.20
สูงสุด 16.20
ต่ำสุด 16.00
ปริมาณ (หุ้น) 888,700
มูลค่า ('000 บาท) 14,314
ราคาเฉลี่ย* 16.11
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 20.90
ราคา Floor 11.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)