ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 17.10  /  400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2557 14:21:48
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 16.30
เปลี่ยนแปลง +0.40
%เปลี่ยนแปลง +2.52
วันก่อนหน้า 15.90
เปิด 16.10
สูงสุด 16.30
ต่ำสุด 15.90
ปริมาณ (หุ้น) 2,230,501
มูลค่า ('000 บาท) 35,914
ราคาเฉลี่ย* 16.10
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 20.60
ราคา Floor 11.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)