ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 18.00  /  594,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 18.30  /  66,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2558 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 18.00
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.56
วันก่อนหน้า 17.90
เปิด 17.80
สูงสุด 18.40
ต่ำสุด 17.70
ปริมาณ (หุ้น) 2,781,310
มูลค่า ('000 บาท) 50,118
ราคาเฉลี่ย* 18.02
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 23.20
ราคา Floor 12.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)