ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 16.80  /  100,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 16.90  /  325,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ส.ค. 2557 18:50:35
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 16.90
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 16.90
เปิด 16.80
สูงสุด 16.90
ต่ำสุด 16.60
ปริมาณ (หุ้น) 3,251,590
มูลค่า ('000 บาท) 54,429
ราคาเฉลี่ย* 16.74
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 21.90
ราคา Floor 11.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)