ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 197.00  /  6,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 197.50  /  91,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 เม.ย. 2557 18:47:10
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 197.50
เปลี่ยนแปลง +4.50
%เปลี่ยนแปลง +2.33
วันก่อนหน้า 193.00
เปิด 193.00
สูงสุด 197.50
ต่ำสุด 192.50
ปริมาณ (หุ้น) 4,764,939
มูลค่า ('000 บาท) 932,044
ราคาเฉลี่ย* 195.60
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 250.00
ราคา Floor 135.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)