ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 228.00  /  245,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 229.00  /  353,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ส.ค. 2557 16:11:49
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 228.00
เปลี่ยนแปลง +7.00
%เปลี่ยนแปลง +3.17
วันก่อนหน้า 221.00
เปิด 225.00
สูงสุด 231.00
ต่ำสุด 221.00
ปริมาณ (หุ้น) 9,652,946
มูลค่า ('000 บาท) 2,197,565
ราคาเฉลี่ย* 227.66
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 287.00
ราคา Floor 155.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)