ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 261.00  /  283,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 263.00  /  25,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 พ.ย. 2557 19:31:07
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 261.00
เปลี่ยนแปลง -1.00
%เปลี่ยนแปลง -0.38
วันก่อนหน้า 262.00
เปิด 261.00
สูงสุด 265.00
ต่ำสุด 260.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,644,914
มูลค่า ('000 บาท) 694,666
ราคาเฉลี่ย* 262.64
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 340.00
ราคา Floor 183.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)