ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 228.00  /  21,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 229.00  /  106,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2557 18:57:59
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 228.00
เปลี่ยนแปลง +4.00
%เปลี่ยนแปลง +1.79
วันก่อนหน้า 224.00
เปิด 225.00
สูงสุด 229.00
ต่ำสุด 224.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,608,036
มูลค่า ('000 บาท) 364,033
ราคาเฉลี่ย* 226.38
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 291.00
ราคา Floor 157.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)