ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 239.00  /  72,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 240.00  /  139,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19 ก.ย. 2557 16:45:28
สถานะตลาด : OffHour
เครื่องหมาย
ล่าสุด 239.00
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +0.42
วันก่อนหน้า 238.00
เปิด 239.00
สูงสุด 240.00
ต่ำสุด 237.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,523,492
มูลค่า ('000 บาท) 363,270
ราคาเฉลี่ย* 238.47
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 309.00
ราคา Floor 167.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)