ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 239.00  /  77,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 240.00  /  89,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 20:48:51
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 239.00
เปลี่ยนแปลง -3.00
%เปลี่ยนแปลง -1.24
วันก่อนหน้า 242.00
เปิด 240.00
สูงสุด 243.00
ต่ำสุด 239.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,877,858
มูลค่า ('000 บาท) 692,074
ราคาเฉลี่ย* 240.47
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 314.00
ราคา Floor 169.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)