ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 219.00  /  41,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 220.00  /  101,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2557 11:11:28
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 219.00
เปลี่ยนแปลง +2.00
%เปลี่ยนแปลง +0.92
วันก่อนหน้า 217.00
เปิด 217.00
สูงสุด 221.00
ต่ำสุด 215.00
ปริมาณ (หุ้น) 633,395
มูลค่า ('000 บาท) 138,042
ราคาเฉลี่ย* 217.94
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 282.00
ราคา Floor 152.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)