ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 293.00  /  246,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 294.00  /  114,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 05 มี.ค. 2558 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 293.00
เปลี่ยนแปลง -4.00
%เปลี่ยนแปลง -1.35
วันก่อนหน้า 297.00
เปิด 297.00
สูงสุด 297.00
ต่ำสุด 290.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,809,116
มูลค่า ('000 บาท) 824,059
ราคาเฉลี่ย* 293.35
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 386.00
ราคา Floor 208.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)