ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 237.00  /  26,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 238.00  /  500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2557 18:28:58
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 237.00
เปลี่ยนแปลง -2.00
%เปลี่ยนแปลง -0.84
วันก่อนหน้า 239.00
เปิด 239.00
สูงสุด 241.00
ต่ำสุด 237.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,066,885
มูลค่า ('000 บาท) 254,721
ราคาเฉลี่ย* 238.75
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 310.00
ราคา Floor 167.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)