ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 195.00  /  92,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 195.50  /  29,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 เม.ย. 2557 11:08:12
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 195.50
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +0.51
วันก่อนหน้า 194.50
เปิด 194.00
สูงสุด 195.50
ต่ำสุด 194.00
ปริมาณ (หุ้น) 570,031
มูลค่า ('000 บาท) 111,006
ราคาเฉลี่ย* 194.74
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 252.00
ราคา Floor 136.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)