ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 147.50  /  34,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 148.00  /  1,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 มี.ค. 2558 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 147.50
เปลี่ยนแปลง -5.00
%เปลี่ยนแปลง -3.28
วันก่อนหน้า 152.50
เปิด 150.00
สูงสุด 151.00
ต่ำสุด 147.50
ปริมาณ (หุ้น) 362,258
มูลค่า ('000 บาท) 54,006
ราคาเฉลี่ย* 149.08
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 198.00
ราคา Floor 107.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)