ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 128.00  /  12,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 128.50  /  7,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 14:43:31
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 128.50
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +0.39
วันก่อนหน้า 128.00
เปิด 128.00
สูงสุด 129.00
ต่ำสุด 127.50
ปริมาณ (หุ้น) 180,994
มูลค่า ('000 บาท) 23,193
ราคาเฉลี่ย* 128.14
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 166.00
ราคา Floor 89.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)