ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 160.50  /  3,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 161.50  /  1,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2558 13:31:47
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 161.50
เปลี่ยนแปลง +2.50
%เปลี่ยนแปลง +1.57
วันก่อนหน้า 159.00
เปิด 159.00
สูงสุด 162.50
ต่ำสุด 159.00
ปริมาณ (หุ้น) 206,932
มูลค่า ('000 บาท) 33,273
ราคาเฉลี่ย* 160.79
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 206.00
ราคา Floor 111.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)