ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 132.00  /  11,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 132.50  /  2,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 15 ก.ย. 2557 11:01:45
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 132.50
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +0.38
วันก่อนหน้า 132.00
เปิด 133.00
สูงสุด 134.00
ต่ำสุด 132.00
ปริมาณ (หุ้น) 72,500
มูลค่า ('000 บาท) 9,614
ราคาเฉลี่ย* 132.61
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 171.50
ราคา Floor 92.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)