ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 116.00  /  42,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 116.50  /  59,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 14:48:07
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 116.50
เปลี่ยนแปลง +1.50
%เปลี่ยนแปลง +1.30
วันก่อนหน้า 115.00
เปิด 115.00
สูงสุด 116.50
ต่ำสุด 115.00
ปริมาณ (หุ้น) 238,400
มูลค่า ('000 บาท) 27,612
ราคาเฉลี่ย* 115.82
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 149.50
ราคา Floor 80.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)