ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 25.00  /  2,501,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 25.25  /  273,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 18:14:42
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 25.25
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +1.00
วันก่อนหน้า 25.00
เปิด 25.25
สูงสุด 25.50
ต่ำสุด 25.00
ปริมาณ (หุ้น) 8,304,449
มูลค่า ('000 บาท) 209,730
ราคาเฉลี่ย* 25.26
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 32.50
ราคา Floor 17.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)