ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 24.70  /  670,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 24.80  /  527,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2557 14:54:57
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 24.80
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.40
วันก่อนหน้า 24.90
เปิด 25.25
สูงสุด 25.50
ต่ำสุด 24.60
ปริมาณ (หุ้น) 10,918,173
มูลค่า ('000 บาท) 272,751
ราคาเฉลี่ย* 24.98
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 32.25
ราคา Floor 17.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)