ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 25.75  /  2,912,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 26.00  /  2,646,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ก.ค. 2557 11:35:06
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 26.00
เปลี่ยนแปลง -0.75
%เปลี่ยนแปลง -2.80
วันก่อนหน้า 26.75
เปิด 26.75
สูงสุด 27.00
ต่ำสุด 25.75
ปริมาณ (หุ้น) 34,327,674
มูลค่า ('000 บาท) 899,499
ราคาเฉลี่ย* 26.20
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 34.75
ราคา Floor 18.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)