ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 25.50  /  5,061,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 25.75  /  4,568,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 16:02:45
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 25.75
เปลี่ยนแปลง +1.35
%เปลี่ยนแปลง +5.53
วันก่อนหน้า 24.40
เปิด 24.80
สูงสุด 25.75
ต่ำสุด 24.40
ปริมาณ (หุ้น) 113,142,864
มูลค่า ('000 บาท) 2,837,497
ราคาเฉลี่ย* 25.08
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 31.50
ราคา Floor 17.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)