ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 27.00  /  654,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 27.25  /  472,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 05 มี.ค. 2558 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 27.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 27.00
เปิด 27.25
สูงสุด 27.50
ต่ำสุด 26.75
ปริมาณ (หุ้น) 15,273,141
มูลค่า ('000 บาท) 414,049
ราคาเฉลี่ย* 27.11
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 35.00
ราคา Floor 18.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)