ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 25.25  /  183,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 25.50  /  1,719,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 เม.ย. 2558 21:24:09
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 25.25
เปลี่ยนแปลง +0.45
%เปลี่ยนแปลง +1.81
วันก่อนหน้า 24.80
เปิด 24.80
สูงสุด 25.50
ต่ำสุด 24.60
ปริมาณ (หุ้น) 27,195,409
มูลค่า ('000 บาท) 681,630
ราคาเฉลี่ย* 25.06
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 32.00
ราคา Floor 17.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)