ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 27.50  /  3,673,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 27.75  /  586,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16 ก.ย. 2557 23:00:07
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 27.50
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -1.79
วันก่อนหน้า 28.00
เปิด 28.00
สูงสุด 28.75
ต่ำสุด 27.50
ปริมาณ (หุ้น) 98,009,453
มูลค่า ('000 บาท) 2,769,119
ราคาเฉลี่ย* 28.25
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 36.25
ราคา Floor 19.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)