ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 46.75  /  202,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 47.00  /  492,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 11:58:35
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 46.75
เปลี่ยนแปลง -0.75
%เปลี่ยนแปลง -1.58
วันก่อนหน้า 47.50
เปิด 47.50
สูงสุด 47.50
ต่ำสุด 46.50
ปริมาณ (หุ้น) 4,778,761
มูลค่า ('000 บาท) 223,857
ราคาเฉลี่ย* 46.84
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 61.75
ราคา Floor 33.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)