ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 44.75  /  2,090,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 45.00  /  893,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ย. 2557 18:31:14
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 44.75
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 44.75
เปิด 44.75
สูงสุด 45.25
ต่ำสุด 44.75
ปริมาณ (หุ้น) 9,791,475
มูลค่า ('000 บาท) 439,971
ราคาเฉลี่ย* 44.93
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 58.00
ราคา Floor 31.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)