ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 43.50  /  1,856,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 43.75  /  1,823,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16 เม.ย. 2557 14:26:18
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 43.50
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -1.14
วันก่อนหน้า 44.00
เปิด 43.75
สูงสุด 44.00
ต่ำสุด 43.50
ปริมาณ (หุ้น) 7,932,312
มูลค่า ('000 บาท) 346,619
ราคาเฉลี่ย* 43.70
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 57.00
ราคา Floor 31.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)