ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 37.75  /  807,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 38.00  /  2,902,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 มี.ค. 2558 10:34:10
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 37.75
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.67
วันก่อนหน้า 37.50
เปิด 37.75
สูงสุด 38.00
ต่ำสุด 37.50
ปริมาณ (หุ้น) 2,010,101
มูลค่า ('000 บาท) 75,876
ราคาเฉลี่ย* 37.75
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 48.75
ราคา Floor 26.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)