ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 47.25  /  2,316,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 47.50  /  2,056,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ก.ย. 2557 14:31:20
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 47.25
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.53
วันก่อนหน้า 47.50
เปิด 47.50
สูงสุด 47.75
ต่ำสุด 47.25
ปริมาณ (หุ้น) 5,747,497
มูลค่า ('000 บาท) 272,817
ราคาเฉลี่ย* 47.47
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 61.75
ราคา Floor 33.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)