ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 40.75  /  173,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 41.00  /  173,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ธ.ค. 2557 21:21:33
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 41.00
เปลี่ยนแปลง +1.50
%เปลี่ยนแปลง +3.80
วันก่อนหน้า 39.50
เปิด 39.75
สูงสุด 41.00
ต่ำสุด 39.50
ปริมาณ (หุ้น) 29,921,125
มูลค่า ('000 บาท) 1,209,271
ราคาเฉลี่ย* 40.42
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 51.25
ราคา Floor 27.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)