ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 42.75  /  1,343,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 43.00  /  1,558,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 พ.ย. 2557 14:47:52
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 43.00
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.58
วันก่อนหน้า 42.75
เปิด 43.00
สูงสุด 43.00
ต่ำสุด 42.50
ปริมาณ (หุ้น) 3,379,089
มูลค่า ('000 บาท) 144,989
ราคาเฉลี่ย* 42.91
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 55.50
ราคา Floor 30.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)