ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 25.25  /  52,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 25.50  /  3,136,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ม.ค. 2558 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 25.25
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 25.25
เปิด 25.25
สูงสุด 25.50
ต่ำสุด 25.00
ปริมาณ (หุ้น) 21,749,548
มูลค่า ('000 บาท) 550,842
ราคาเฉลี่ย* 25.33
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 32.75
ราคา Floor 17.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)