ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 21.70  /  2,895,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 21.80  /  188,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2558 21:08:28
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 21.80
เปลี่ยนแปลง +0.30
%เปลี่ยนแปลง +1.40
วันก่อนหน้า 21.50
เปิด 21.70
สูงสุด 22.00
ต่ำสุด 21.50
ปริมาณ (หุ้น) 27,146,064
มูลค่า ('000 บาท) 591,021
ราคาเฉลี่ย* 21.77
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 27.75
ราคา Floor 15.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)