ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 30.75  /  2,344,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 31.00  /  4,147,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2557 16:09:11
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 30.75
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.82
วันก่อนหน้า 30.50
เปิด 31.00
สูงสุด 31.00
ต่ำสุด 30.50
ปริมาณ (หุ้น) 13,882,009
มูลค่า ('000 บาท) 427,871
ราคาเฉลี่ย* 30.82
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 39.50
ราคา Floor 21.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)