ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 27.00  /  183,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 27.25  /  580,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ส.ค. 2557 18:50:05
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 27.00
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.93
วันก่อนหน้า 26.75
เปิด 26.75
สูงสุด 27.50
ต่ำสุด 26.50
ปริมาณ (หุ้น) 39,248,967
มูลค่า ('000 บาท) 1,057,967
ราคาเฉลี่ย* 26.96
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 34.75
ราคา Floor 18.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)