ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 47.50  /  458,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 47.75  /  18,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ก.ค. 2557 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 47.75
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -1.04
วันก่อนหน้า 48.25
เปิด 48.00
สูงสุด 48.25
ต่ำสุด 47.50
ปริมาณ (หุ้น) 4,484,808
มูลค่า ('000 บาท) 215,042
ราคาเฉลี่ย* 47.94
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 62.50
ราคา Floor 34.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)