ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 48.00  /  343,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 48.25  /  973,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 14:34:56
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 48.00
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.52
วันก่อนหน้า 47.75
เปิด 48.00
สูงสุด 48.25
ต่ำสุด 47.75
ปริมาณ (หุ้น) 2,699,609
มูลค่า ('000 บาท) 129,581
ราคาเฉลี่ย* 48.00
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 62.00
ราคา Floor 33.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)