ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 43.25  /  137,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 43.50  /  86,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2558 12:53:47
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 43.50
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.58
วันก่อนหน้า 43.25
เปิด 43.50
สูงสุด 43.75
ต่ำสุด 43.25
ปริมาณ (หุ้น) 838,002
มูลค่า ('000 บาท) 36,396
ราคาเฉลี่ย* 43.43
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 56.00
ราคา Floor 30.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)