ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 45.00  /  129,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 45.25  /  32,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 เม.ย. 2557 22:25:49
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 45.25
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.55
วันก่อนหน้า 45.50
เปิด 45.75
สูงสุด 45.75
ต่ำสุด 44.75
ปริมาณ (หุ้น) 5,447,275
มูลค่า ('000 บาท) 246,720
ราคาเฉลี่ย* 45.29
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 59.00
ราคา Floor 32.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)