ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 47.50  /  17,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 47.75  /  301,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 พ.ย. 2557 23:00:03
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 47.75
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +2.14
วันก่อนหน้า 46.75
เปิด 46.75
สูงสุด 47.75
ต่ำสุด 46.50
ปริมาณ (หุ้น) 2,621,429
มูลค่า ('000 บาท) 124,017
ราคาเฉลี่ย* 47.31
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 60.75
ราคา Floor 32.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)