ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 48.50  /  26,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 48.75  /  127,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ส.ค. 2557 23:00:03
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 48.50
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +1.04
วันก่อนหน้า 48.00
เปิด 48.25
สูงสุด 49.00
ต่ำสุด 47.75
ปริมาณ (หุ้น) 3,927,492
มูลค่า ('000 บาท) 190,055
ราคาเฉลี่ย* 48.39
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 62.25
ราคา Floor 33.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)