ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 47.75  /  68,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 48.00  /  411,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 18:16:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 47.75
เปลี่ยนแปลง -1.00
%เปลี่ยนแปลง -2.05
วันก่อนหน้า 48.75
เปิด 48.50
สูงสุด 48.50
ต่ำสุด 47.25
ปริมาณ (หุ้น) 10,310,093
มูลค่า ('000 บาท) 491,251
ราคาเฉลี่ย* 47.65
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 63.25
ราคา Floor 34.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)