ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 45.00  /  356,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 45.25  /  65,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19 ธ.ค. 2557 21:19:53
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 45.25
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 45.25
เปิด 45.75
สูงสุด 46.00
ต่ำสุด 45.00
ปริมาณ (หุ้น) 6,154,356
มูลค่า ('000 บาท) 280,230
ราคาเฉลี่ย* 45.53
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 58.75
ราคา Floor 31.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)