ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 55.50  /  30,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 55.75  /  34,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 ธ.ค. 2557 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 55.75
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +1.83
วันก่อนหน้า 54.75
เปิด 54.00
สูงสุด 56.00
ต่ำสุด 53.75
ปริมาณ (หุ้น) 320,600
มูลค่า ('000 บาท) 17,721
ราคาเฉลี่ย* 55.27
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 71.00
ราคา Floor 38.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)