ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.85  /  135,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.90  /  162,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ม.ค. 2558 12:42:53
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 5.90
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.85
วันก่อนหน้า 5.85
เปิด 5.90
สูงสุด 5.95
ต่ำสุด 5.85
ปริมาณ (หุ้น) 1,617,350
มูลค่า ('000 บาท) 9,547
ราคาเฉลี่ย* 5.90
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.10
ราคา Ceiling 7.60
ราคา Floor 4.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)