ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 53.00  /  5,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 53.25  /  19,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 เม.ย. 2557 13:39:02
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 53.00
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.47
วันก่อนหน้า 52.75
เปิด 52.75
สูงสุด 53.25
ต่ำสุด 52.75
ปริมาณ (หุ้น) 87,800
มูลค่า ('000 บาท) 4,643
ราคาเฉลี่ย* 52.88
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 68.50
ราคา Floor 37.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)