ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 57.75  /  17,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 58.00  /  46,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ย. 2557 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 57.75
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.43
วันก่อนหน้า 57.50
เปิด 57.50
สูงสุด 58.50
ต่ำสุด 57.50
ปริมาณ (หุ้น) 210,700
มูลค่า ('000 บาท) 12,174
ราคาเฉลี่ย* 57.78
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 74.75
ราคา Floor 40.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)