ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.10  /  134,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.15  /  14,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2558 19:54:19
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.15
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +1.65
วันก่อนหน้า 6.05
เปิด 6.00
สูงสุด 6.20
ต่ำสุด 6.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,965,000
มูลค่า ('000 บาท) 18,016
ราคาเฉลี่ย* 6.08
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.10
ราคา Ceiling 7.85
ราคา Floor 4.24
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)