ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 56.75  /  900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 57.00  /  59,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 พ.ย. 2557 20:38:46
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 56.75
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.44
วันก่อนหน้า 57.00
เปิด 57.00
สูงสุด 57.25
ต่ำสุด 56.50
ปริมาณ (หุ้น) 103,801
มูลค่า ('000 บาท) 5,908
ราคาเฉลี่ย* 56.91
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 74.00
ราคา Floor 40.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)