ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EASTW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.70  /  57,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.90  /  57,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 22:59:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.70
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 10.70
เปิด 10.80
สูงสุด 10.90
ต่ำสุด 10.70
ปริมาณ (หุ้น) 340,900
มูลค่า ('000 บาท) 3,672
ราคาเฉลี่ย* 10.77
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 13.90
ราคา Floor 7.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)