ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EASTW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.90  /  115,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 11.00  /  278,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 มี.ค. 2558 22:59:58
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 11.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 11.00
เปิด 10.90
สูงสุด 11.00
ต่ำสุด 10.90
ปริมาณ (หุ้น) 172,800
มูลค่า ('000 บาท) 1,898
ราคาเฉลี่ย* 10.98
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 14.30
ราคา Floor 7.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)