ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EASTW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.70  /  135,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.80  /  43,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 พ.ย. 2557 23:00:03
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.70
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.93
วันก่อนหน้า 10.80
เปิด 10.70
สูงสุด 10.80
ต่ำสุด 10.70
ปริมาณ (หุ้น) 337,600
มูลค่า ('000 บาท) 3,616
ราคาเฉลี่ย* 10.71
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 14.00
ราคา Floor 7.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)