ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EASTW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.80  /  53,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.90  /  24,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2557 15:42:28
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.90
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 10.90
เปิด 10.90
สูงสุด 11.00
ต่ำสุด 10.90
ปริมาณ (หุ้น) 121,000
มูลค่า ('000 บาท) 1,319
ราคาเฉลี่ย* 10.90
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 14.10
ราคา Floor 7.65
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)