ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EASTW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 11.30  /  259,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 11.40  /  467,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 10 ก.ค. 2557 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 11.40
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.88
วันก่อนหน้า 11.30
เปิด 11.40
สูงสุด 11.40
ต่ำสุด 11.30
ปริมาณ (หุ้น) 261,900
มูลค่า ('000 บาท) 2,964
ราคาเฉลี่ย* 11.32
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 14.60
ราคา Floor 7.95
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)