ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
GJS : บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.05  /  729,877,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.06  /  344,558,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2558 10:16:07
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย NP
ล่าสุด 0.05
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 0.05
เปิด 0.05
สูงสุด 0.05
ต่ำสุด 0.05
ปริมาณ (หุ้น) 5,425,200
มูลค่า ('000 บาท) 271
ราคาเฉลี่ย* 0.05
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.69
ราคา Ceiling 0.06
ราคา Floor 0.04
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)