ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
GJS : บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.07  /  266,445,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.08  /  867,867,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 พ.ย. 2557 22:59:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย NP
ล่าสุด 0.07
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 0.07
เปิด 0.07
สูงสุด 0.08
ต่ำสุด 0.07
ปริมาณ (หุ้น) 86,073,011
มูลค่า ('000 บาท) 6,038
ราคาเฉลี่ย* 0.07
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.69
ราคา Ceiling 0.09
ราคา Floor 0.05
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)