ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
GJS : บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.08  /  822,696,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.09  /  158,888,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 15:27:57
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย NP
ล่าสุด 0.09
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 0.09
เปิด 0.08
สูงสุด 0.09
ต่ำสุด 0.08
ปริมาณ (หุ้น) 42,856,010
มูลค่า ('000 บาท) 3,766
ราคาเฉลี่ย* 0.09
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.69
ราคา Ceiling 0.11
ราคา Floor 0.07
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)