ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.80  /  542,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.85  /  170,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 พ.ย. 2557 17:55:40
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.80
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -1.12
วันก่อนหน้า 8.90
เปิด 8.90
สูงสุด 8.95
ต่ำสุด 8.80
ปริมาณ (หุ้น) 7,887,706
มูลค่า ('000 บาท) 69,749
ราคาเฉลี่ย* 8.84
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 11.50
ราคา Floor 6.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)