ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.50  /  4,743,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.60  /  1,294,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ส.ค. 2557 13:15:10
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.60
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.95
วันก่อนหน้า 10.50
เปิด 10.60
สูงสุด 10.70
ต่ำสุด 10.50
ปริมาณ (หุ้น) 5,367,921
มูลค่า ('000 บาท) 56,903
ราคาเฉลี่ย* 10.60
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 13.60
ราคา Floor 7.35
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)