ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.00  /  2,118,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.05  /  1,147,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2557 11:46:19
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย XD
ล่าสุด 9.05
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.56
วันก่อนหน้า 9.00
เปิด 9.10
สูงสุด 9.10
ต่ำสุด 9.00
ปริมาณ (หุ้น) 3,368,208
มูลค่า ('000 บาท) 30,453
ราคาเฉลี่ย* 9.04
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 11.70
ราคา Floor 6.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)