ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.95  /  1,663,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.00  /  991,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 เม.ย. 2557 11:34:01
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย XD
ล่าสุด 9.00
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -0.55
วันก่อนหน้า 9.05
เปิด 9.05
สูงสุด 9.05
ต่ำสุด 8.95
ปริมาณ (หุ้น) 4,869,125
มูลค่า ('000 บาท) 43,793
ราคาเฉลี่ย* 8.99
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 11.70
ราคา Floor 6.35
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)