ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.60  /  4,485,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.70  /  1,887,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2557 16:08:31
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.70
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.93
วันก่อนหน้า 10.80
เปิด 10.70
สูงสุด 10.90
ต่ำสุด 10.60
ปริมาณ (หุ้น) 15,145,480
มูลค่า ('000 บาท) 162,616
ราคาเฉลี่ย* 10.74
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 14.00
ราคา Floor 7.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)