ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.50  /  916,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.60  /  3,868,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2557 13:25:22
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.60
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 10.60
เปิด 10.60
สูงสุด 10.60
ต่ำสุด 10.30
ปริมาณ (หุ้น) 16,032,191
มูลค่า ('000 บาท) 168,174
ราคาเฉลี่ย* 10.49
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 13.70
ราคา Floor 7.45
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)