ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.85  /  1,212,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.90  /  1,673,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 มี.ค. 2558 22:37:53
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.85
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 6.85
เปิด 6.80
สูงสุด 6.90
ต่ำสุด 6.60
ปริมาณ (หุ้น) 152,982,130
มูลค่า ('000 บาท) 1,031,829
ราคาเฉลี่ย* 6.75
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 8.90
ราคา Floor 4.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)