ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.65  /  4,804,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.70  /  5,179,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 22:24:23
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 5.70
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -0.87
วันก่อนหน้า 5.75
เปิด 5.80
สูงสุด 5.80
ต่ำสุด 5.65
ปริมาณ (หุ้น) 103,282,562
มูลค่า ('000 บาท) 590,633
ราคาเฉลี่ย* 5.72
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 7.45
ราคา Floor 4.04
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)