ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.20  /  6,472,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.25  /  1,000,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ส.ค. 2557 20:04:56
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 5.20
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -1.89
วันก่อนหน้า 5.30
เปิด 5.30
สูงสุด 5.35
ต่ำสุด 5.15
ปริมาณ (หุ้น) 59,000,558
มูลค่า ('000 บาท) 308,668
ราคาเฉลี่ย* 5.23
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 6.85
ราคา Floor 3.72
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)