ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.40  /  6,314,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.45  /  10,617,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 16:01:19
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 5.40
เปลี่ยนแปลง +0.20
%เปลี่ยนแปลง +3.85
วันก่อนหน้า 5.20
เปิด 5.30
สูงสุด 5.45
ต่ำสุด 5.25
ปริมาณ (หุ้น) 87,542,688
มูลค่า ('000 บาท) 468,664
ราคาเฉลี่ย* 5.35
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 6.75
ราคา Floor 3.64
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)