ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.80  /  7,153,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.85  /  367,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 23:00:00
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 5.80
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -1.69
วันก่อนหน้า 5.90
เปิด 5.90
สูงสุด 5.95
ต่ำสุด 5.80
ปริมาณ (หุ้น) 80,857,110
มูลค่า ('000 บาท) 474,469
ราคาเฉลี่ย* 5.87
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 7.65
ราคา Floor 4.14
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)