ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.90  /  4,594,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.95  /  11,009,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 พ.ย. 2557 10:49:54
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 7.95
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 7.95
เปิด 7.85
สูงสุด 7.95
ต่ำสุด 7.85
ปริมาณ (หุ้น) 24,823,813
มูลค่า ('000 บาท) 195,732
ราคาเฉลี่ย* 7.88
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 10.30
ราคา Floor 5.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)