ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.95  /  3,303,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.00  /  570,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 03 มี.ค. 2558 19:38:14
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.95
เปลี่ยนแปลง -0.30
%เปลี่ยนแปลง -3.24
วันก่อนหน้า 9.25
เปิด 9.10
สูงสุด 9.15
ต่ำสุด 8.95
ปริมาณ (หุ้น) 97,773,450
มูลค่า ('000 บาท) 882,021
ราคาเฉลี่ย* 9.03
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 12.00
ราคา Floor 6.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)