ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.65  /  7,037,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.70  /  2,329,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2558 16:09:21
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.70
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 8.70
เปิด 8.70
สูงสุด 8.85
ต่ำสุด 8.60
ปริมาณ (หุ้น) 192,828,012
มูลค่า ('000 บาท) 1,683,065
ราคาเฉลี่ย* 8.73
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 11.30
ราคา Floor 6.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)