ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.75  /  534,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.80  /  7,671,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2558 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 5.75
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.88
วันก่อนหน้า 5.70
เปิด 5.70
สูงสุด 5.75
ต่ำสุด 5.60
ปริมาณ (หุ้น) 200,839,627
มูลค่า ('000 บาท) 1,143,629
ราคาเฉลี่ย* 5.69
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 7.40
ราคา Floor 4.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)