ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.65  /  4,163,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.70  /  1,906,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 03 มี.ค. 2558 21:58:46
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.65
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -2.81
วันก่อนหน้า 8.90
เปิด 8.95
สูงสุด 8.95
ต่ำสุด 8.65
ปริมาณ (หุ้น) 267,710,619
มูลค่า ('000 บาท) 2,347,851
ราคาเฉลี่ย* 8.77
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 11.50
ราคา Floor 6.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)