ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.65  /  466,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.70  /  1,369,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 23:00:00
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย NP
ล่าสุด 6.70
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 6.70
เปิด 6.65
สูงสุด 6.70
ต่ำสุด 6.60
ปริมาณ (หุ้น) 32,530,409
มูลค่า ('000 บาท) 216,627
ราคาเฉลี่ย* 6.66
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 8.70
ราคา Floor 4.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)