ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.20  /  10,564,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.25  /  12,686,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ม.ค. 2558 11:17:15
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย NP
ล่าสุด 8.20
เปลี่ยนแปลง +0.15
%เปลี่ยนแปลง +1.86
วันก่อนหน้า 8.05
เปิด 8.15
สูงสุด 8.30
ต่ำสุด 8.10
ปริมาณ (หุ้น) 105,943,820
มูลค่า ('000 บาท) 870,565
ราคาเฉลี่ย* 8.22
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 10.40
ราคา Floor 5.65
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)