ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.40  /  2,186,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.45  /  1,501,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 20:14:22
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย NP
ล่าสุด 7.45
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.68
วันก่อนหน้า 7.40
เปิด 7.45
สูงสุด 7.45
ต่ำสุด 7.35
ปริมาณ (หุ้น) 102,022,715
มูลค่า ('000 บาท) 756,763
ราคาเฉลี่ย* 7.42
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 9.60
ราคา Floor 5.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)