ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.25  /  6,047,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.30  /  2,556,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ก.ย. 2557 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.25
เปลี่ยนแปลง -0.15
%เปลี่ยนแปลง -2.34
วันก่อนหน้า 6.40
เปิด 6.30
สูงสุด 6.35
ต่ำสุด 6.20
ปริมาณ (หุ้น) 88,569,640
มูลค่า ('000 บาท) 557,350
ราคาเฉลี่ย* 6.29
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 8.30
ราคา Floor 4.48
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)