ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.50  /  259,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.55  /  4,721,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ก.ค. 2557 20:29:35
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 7.50
เปลี่ยนแปลง +0.15
%เปลี่ยนแปลง +2.04
วันก่อนหน้า 7.35
เปิด 7.35
สูงสุด 7.55
ต่ำสุด 7.25
ปริมาณ (หุ้น) 172,181,601
มูลค่า ('000 บาท) 1,284,949
ราคาเฉลี่ย* 7.46
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 9.55
ราคา Floor 5.15
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)