ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.10  /  4,308,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.15  /  1,699,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ย. 2557 13:16:59
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 7.10
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -1.39
วันก่อนหน้า 7.20
เปิด 7.15
สูงสุด 7.20
ต่ำสุด 7.10
ปริมาณ (หุ้น) 25,380,622
มูลค่า ('000 บาท) 181,715
ราคาเฉลี่ย* 7.16
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 9.35
ราคา Floor 5.05
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)