ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 231.00  /  282,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 232.00  /  194,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2557 11:45:49
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 232.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 232.00
เปิด 236.00
สูงสุด 236.00
ต่ำสุด 231.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,945,997
มูลค่า ('000 บาท) 452,857
ราคาเฉลี่ย* 232.71
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 301.00
ราคา Floor 162.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)