ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  2,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 14:00:55
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 232.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 232.00
เปิด 233.00
สูงสุด 233.00
ต่ำสุด 231.00
ปริมาณ (หุ้น) 947,428
มูลค่า ('000 บาท) 219,864
ราคาเฉลี่ย* 232.06
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 301.00
ราคา Floor 162.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)