ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 235.00  /  29,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 236.00  /  56,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 23:00:07
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 235.00
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +0.43
วันก่อนหน้า 234.00
เปิด 234.00
สูงสุด 236.00
ต่ำสุด 232.00
ปริมาณ (หุ้น) 3,833,971
มูลค่า ('000 บาท) 899,571
ราคาเฉลี่ย* 234.63
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 304.00
ราคา Floor 164.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)