ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 226.00  /  74,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 227.00  /  305,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ย. 2557 12:28:30
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 226.00
เปลี่ยนแปลง +2.00
%เปลี่ยนแปลง +0.89
วันก่อนหน้า 224.00
เปิด 224.00
สูงสุด 228.00
ต่ำสุด 224.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,317,332
มูลค่า ('000 บาท) 523,399
ราคาเฉลี่ย* 225.85
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 291.00
ราคา Floor 157.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)