ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 231.00  /  300,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 232.00  /  117,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 ม.ค. 2558 17:22:03
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 232.00
เปลี่ยนแปลง -3.00
%เปลี่ยนแปลง -1.28
วันก่อนหน้า 235.00
เปิด 233.00
สูงสุด 234.00
ต่ำสุด 231.00
ปริมาณ (หุ้น) 9,320,296
มูลค่า ('000 บาท) 2,165,230
ราคาเฉลี่ย* 232.31
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 305.00
ราคา Floor 164.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)