ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 229.00  /  900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 230.00  /  396,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 เม.ย. 2558 23:00:06
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 230.00
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +0.44
วันก่อนหน้า 229.00
เปิด 229.00
สูงสุด 230.00
ต่ำสุด 227.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,899,530
มูลค่า ('000 บาท) 434,170
ราคาเฉลี่ย* 228.57
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 297.00
ราคา Floor 160.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)