ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 193.00  /  146,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 193.50  /  207,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2557 11:50:27
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 193.00
เปลี่ยนแปลง -3.50
%เปลี่ยนแปลง -1.78
วันก่อนหน้า 196.50
เปิด 195.50
สูงสุด 195.50
ต่ำสุด 192.50
ปริมาณ (หุ้น) 2,793,209
มูลค่า ('000 บาท) 540,293
ราคาเฉลี่ย* 193.43
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 255.00
ราคา Floor 138.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)