ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
LOXLEY : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.54  /  100,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.56  /  320,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 14 ก.ค. 2557 18:13:30
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.54
เปลี่ยนแปลง +0.04
%เปลี่ยนแปลง +0.89
วันก่อนหน้า 4.50
เปิด 4.52
สูงสุด 4.60
ต่ำสุด 4.50
ปริมาณ (หุ้น) 16,463,025
มูลค่า ('000 บาท) 75,049
ราคาเฉลี่ย* 4.56
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.85
ราคา Floor 3.16
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)