ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
LOXLEY : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.48  /  611,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.50  /  324,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2557 20:55:16
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.48
เปลี่ยนแปลง +0.16
%เปลี่ยนแปลง +3.70
วันก่อนหน้า 4.32
เปิด 4.34
สูงสุด 4.54
ต่ำสุด 4.32
ปริมาณ (หุ้น) 44,040,108
มูลค่า ('000 บาท) 196,451
ราคาเฉลี่ย* 4.46
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.60
ราคา Floor 3.04
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)