ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
LOXLEY : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.72  /  15,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.74  /  503,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 10:57:14
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.72
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 4.72
เปิด 4.76
สูงสุด 4.78
ต่ำสุด 4.70
ปริมาณ (หุ้น) 32,152,600
มูลค่า ('000 บาท) 152,834
ราคาเฉลี่ย* 4.75
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 6.10
ราคา Floor 3.32
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)