ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
LOXLEY : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.20  /  327,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.22  /  68,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 22:59:56
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.22
เปลี่ยนแปลง -0.04
%เปลี่ยนแปลง -0.94
วันก่อนหน้า 4.26
เปิด 4.24
สูงสุด 4.30
ต่ำสุด 4.14
ปริมาณ (หุ้น) 12,466,655
มูลค่า ('000 บาท) 52,561
ราคาเฉลี่ย* 4.22
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.50
ราคา Floor 3.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)