ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
LOXLEY : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.05  /  5,636,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.10  /  9,792,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 15:10:17
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 5.05
เปลี่ยนแปลง +0.15
%เปลี่ยนแปลง +3.06
วันก่อนหน้า 4.90
เปิด 4.94
สูงสุด 5.10
ต่ำสุด 4.90
ปริมาณ (หุ้น) 65,910,036
มูลค่า ('000 บาท) 330,477
ราคาเฉลี่ย* 5.01
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 6.35
ราคา Floor 3.44
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)