ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 15.70  /  9,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 15.80  /  75,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 พ.ย. 2557 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 15.80
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.63
วันก่อนหน้า 15.90
เปิด 15.90
สูงสุด 16.00
ต่ำสุด 15.70
ปริมาณ (หุ้น) 91,300
มูลค่า ('000 บาท) 1,448
ราคาเฉลี่ย* 15.86
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 20.60
ราคา Floor 11.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)