ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 15.70  /  12,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 15.80  /  59,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ค. 2557 22:24:56
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 15.70
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.63
วันก่อนหน้า 15.80
เปิด 15.80
สูงสุด 15.90
ต่ำสุด 15.60
ปริมาณ (หุ้น) 307,565
มูลค่า ('000 บาท) 4,822
ราคาเฉลี่ย* 15.68
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 20.50
ราคา Floor 11.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)