ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.80  /  29,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.90  /  79,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2558 11:23:17
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.80
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.72
วันก่อนหน้า 13.90
เปิด 13.80
สูงสุด 13.80
ต่ำสุด 13.80
ปริมาณ (หุ้น) 8,800
มูลค่า ('000 บาท) 121
ราคาเฉลี่ย* 13.80
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 18.00
ราคา Floor 9.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)