ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 16.30  /  37,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 16.40  /  48,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 13:04:00
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 16.40
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.61
วันก่อนหน้า 16.30
เปิด 16.30
สูงสุด 16.40
ต่ำสุด 16.30
ปริมาณ (หุ้น) 172,900
มูลค่า ('000 บาท) 2,818
ราคาเฉลี่ย* 16.30
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 21.10
ราคา Floor 11.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)