ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 14.40  /  60,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 14.50  /  32,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ธ.ค. 2557 17:28:19
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 14.40
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.69
วันก่อนหน้า 14.50
เปิด 14.60
สูงสุด 14.70
ต่ำสุด 14.40
ปริมาณ (หุ้น) 226,800
มูลค่า ('000 บาท) 3,296
ราคาเฉลี่ย* 14.53
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 18.80
ราคา Floor 10.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)