ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 143.50  /  3,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 144.00  /  600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 เม.ย. 2557 13:42:00
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 143.50
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +0.35
วันก่อนหน้า 143.00
เปิด 143.50
สูงสุด 143.50
ต่ำสุด 143.50
ปริมาณ (หุ้น) 1,700
มูลค่า ('000 บาท) 244
ราคาเฉลี่ย* 143.50
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 185.50
ราคา Floor 100.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)