ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
NEP : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.73  /  106,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.74  /  123,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 เม.ย. 2558 11:40:12
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 0.73
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 0.73
เปิด 0.73
สูงสุด 0.74
ต่ำสุด 0.72
ปริมาณ (หุ้น) 214,900
มูลค่า ('000 บาท) 157
ราคาเฉลี่ย* 0.73
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 0.94
ราคา Floor 0.52
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)