ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
NEP : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.99  /  1,443,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.00  /  35,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 22:59:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 1.00
เปิด 1.01
สูงสุด 1.01
ต่ำสุด 0.99
ปริมาณ (หุ้น) 4,869,700
มูลค่า ('000 บาท) 4,881
ราคาเฉลี่ย* 1.00
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.30
ราคา Floor 0.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)