ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
NEP : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.13  /  1,530,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.14  /  958,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ต.ค. 2557 11:21:28
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.14
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +4.59
วันก่อนหน้า 1.09
เปิด 1.09
สูงสุด 1.14
ต่ำสุด 1.09
ปริมาณ (หุ้น) 15,217,300
มูลค่า ('000 บาท) 16,936
ราคาเฉลี่ย* 1.11
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.41
ราคา Floor 0.77
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)