ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
NEP : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.17  /  708,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.18  /  271,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 20:33:22
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.17
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 1.17
เปิด 1.18
สูงสุด 1.19
ต่ำสุด 1.17
ปริมาณ (หุ้น) 4,318,000
มูลค่า ('000 บาท) 5,080
ราคาเฉลี่ย* 1.18
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.52
ราคา Floor 0.82
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)