ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
RATCH : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 59.50  /  26,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 59.75  /  1,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 2557 20:40:51
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 59.50
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -0.83
วันก่อนหน้า 60.00
เปิด 60.00
สูงสุด 60.25
ต่ำสุด 59.50
ปริมาณ (หุ้น) 920,058
มูลค่า ('000 บาท) 55,125
ราคาเฉลี่ย* 59.91
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 78.00
ราคา Floor 42.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)