ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
RATCH : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 53.75  /  190,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 54.00  /  80,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 10:43:26
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 53.75
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.46
วันก่อนหน้า 54.00
เปิด 54.00
สูงสุด 54.25
ต่ำสุด 53.75
ปริมาณ (หุ้น) 154,500
มูลค่า ('000 บาท) 8,342
ราคาเฉลี่ย* 53.99
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 70.00
ราคา Floor 38.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)