ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
RATCH : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 54.00  /  1,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 54.25  /  29,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ก.ค. 2557 18:26:20
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 54.25
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.46
วันก่อนหน้า 54.00
เปิด 53.75
สูงสุด 54.25
ต่ำสุด 53.75
ปริมาณ (หุ้น) 901,723
มูลค่า ('000 บาท) 48,712
ราคาเฉลี่ย* 54.02
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 70.00
ราคา Floor 38.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)