ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
RATCH : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  10,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 59.00  /  2,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2558 14:03:36
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 61.75
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -0.80
วันก่อนหน้า 62.25
เปิด 62.50
สูงสุด 62.50
ต่ำสุด 61.50
ปริมาณ (หุ้น) 260,901
มูลค่า ('000 บาท) 16,130
ราคาเฉลี่ย* 61.83
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 80.75
ราคา Floor 43.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)