ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
RATCH : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 59.50  /  116,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 60.25  /  215,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 17:12:17
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 60.25
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +1.69
วันก่อนหน้า 59.25
เปิด 59.25
สูงสุด 60.25
ต่ำสุด 59.25
ปริมาณ (หุ้น) 1,661,073
มูลค่า ('000 บาท) 99,569
ราคาเฉลี่ย* 59.94
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 77.00
ราคา Floor 41.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)