ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
RATCH : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 60.50  /  77,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 60.75  /  40,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2558 15:56:25
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย XD
ล่าสุด 60.50
เปลี่ยนแปลง -1.25
%เปลี่ยนแปลง -2.02
วันก่อนหน้า 61.75
เปิด 60.75
สูงสุด 60.75
ต่ำสุด 60.00
ปริมาณ (หุ้น) 895,301
มูลค่า ('000 บาท) 54,124
ราคาเฉลี่ย* 60.45
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 78.75
ราคา Floor 42.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)