ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 179.00  /  250,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 179.50  /  14,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2557 21:21:12
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 179.50
เปลี่ยนแปลง -3.50
%เปลี่ยนแปลง -1.91
วันก่อนหน้า 183.00
เปิด 182.00
สูงสุด 183.00
ต่ำสุด 179.00
ปริมาณ (หุ้น) 7,370,059
มูลค่า ('000 บาท) 1,327,810
ราคาเฉลี่ย* 180.16
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 237.00
ราคา Floor 128.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)