ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 174.00  /  203,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 174.50  /  152,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20 ต.ค. 2557 19:58:09
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 174.50
เปลี่ยนแปลง +1.50
%เปลี่ยนแปลง +0.87
วันก่อนหน้า 173.00
เปิด 174.50
สูงสุด 175.50
ต่ำสุด 174.00
ปริมาณ (หุ้น) 7,187,433
มูลค่า ('000 บาท) 1,255,247
ราคาเฉลี่ย* 174.64
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 224.00
ราคา Floor 121.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)