ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 179.50  /  9,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 180.00  /  78,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ต.ค. 2557 17:24:52
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 179.50
เปลี่ยนแปลง -3.50
%เปลี่ยนแปลง -1.91
วันก่อนหน้า 183.00
เปิด 181.00
สูงสุด 181.50
ต่ำสุด 178.00
ปริมาณ (หุ้น) 8,068,630
มูลค่า ('000 บาท) 1,450,470
ราคาเฉลี่ย* 179.77
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 237.00
ราคา Floor 128.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)