ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 168.50  /  91,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 169.00  /  111,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 เม.ย. 2557 18:47:25
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 168.50
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +0.30
วันก่อนหน้า 168.00
เปิด 168.50
สูงสุด 170.50
ต่ำสุด 168.50
ปริมาณ (หุ้น) 7,446,019
มูลค่า ('000 บาท) 1,260,260
ราคาเฉลี่ย* 169.25
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 218.00
ราคา Floor 118.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)