ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SITHAI : บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.82  /  211,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.84  /  1,854,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ย. 2557 16:40:09
สถานะตลาด : OffHour
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.82
เปลี่ยนแปลง +0.04
%เปลี่ยนแปลง +1.44
วันก่อนหน้า 2.78
เปิด 2.80
สูงสุด 2.86
ต่ำสุด 2.80
ปริมาณ (หุ้น) 19,827,300
มูลค่า ('000 บาท) 55,955
ราคาเฉลี่ย* 2.82
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 3.60
ราคา Floor 1.95
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)