ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SITHAI : บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 24.70  /  44,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 24.80  /  56,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2557 15:48:14
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 24.70
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.41
วันก่อนหน้า 24.60
เปิด 24.70
สูงสุด 24.90
ต่ำสุด 24.60
ปริมาณ (หุ้น) 360,400
มูลค่า ('000 บาท) 8,910
ราคาเฉลี่ย* 24.72
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 31.75
ราคา Floor 17.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)