ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SITHAI : บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.62  /  76,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.64  /  112,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 พ.ย. 2557 22:35:26
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.62
เปลี่ยนแปลง -0.02
%เปลี่ยนแปลง -0.76
วันก่อนหน้า 2.64
เปิด 2.64
สูงสุด 2.68
ต่ำสุด 2.60
ปริมาณ (หุ้น) 6,606,500
มูลค่า ('000 บาท) 17,332
ราคาเฉลี่ย* 2.62
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 3.42
ราคา Floor 1.85
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)