ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SITHAI : บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.50  /  1,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  1,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 14:23:07
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.50
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง +0.81
วันก่อนหน้า 2.48
เปิด 2.48
สูงสุด 2.52
ต่ำสุด 2.48
ปริมาณ (หุ้น) 1,049,200
มูลค่า ('000 บาท) 2,606
ราคาเฉลี่ย* 2.48
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 3.22
ราคา Floor 1.74
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)