ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SITHAI : บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.60  /  1,836,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.62  /  2,530,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2557 19:18:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.60
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +4.00
วันก่อนหน้า 2.50
เปิด 2.52
สูงสุด 2.64
ต่ำสุด 2.48
ปริมาณ (หุ้น) 42,615,500
มูลค่า ('000 บาท) 109,963
ราคาเฉลี่ย* 2.58
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 3.24
ราคา Floor 1.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)