ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 79.25  /  1,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 80.75  /  500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2557 11:13:50
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 79.25
เปลี่ยนแปลง -0.75
%เปลี่ยนแปลง -0.94
วันก่อนหน้า 80.00
เปิด 80.50
สูงสุด 80.50
ต่ำสุด 79.25
ปริมาณ (หุ้น) 3,200
มูลค่า ('000 บาท) 255
ราคาเฉลี่ย* 79.74
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 6.50
ราคา Ceiling 104.00
ราคา Floor 56.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)