ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 67.50  /  21,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 70.00  /  800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 เม.ย. 2558 23:00:06
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 70.00
เปลี่ยนแปลง +2.00
%เปลี่ยนแปลง +2.94
วันก่อนหน้า 68.00
เปิด 67.50
สูงสุด 70.00
ต่ำสุด 67.00
ปริมาณ (หุ้น) 13,569
มูลค่า ('000 บาท) 924
ราคาเฉลี่ย* 68.09
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 6.50
ราคา Ceiling 88.25
ราคา Floor 47.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)