ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 82.50  /  3,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 83.00  /  47,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19 ก.ย. 2557 12:48:14
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 83.00
เปลี่ยนแปลง +0.75
%เปลี่ยนแปลง +0.91
วันก่อนหน้า 82.25
เปิด 82.75
สูงสุด 83.00
ต่ำสุด 82.75
ปริมาณ (หุ้น) 4,000
มูลค่า ('000 บาท) 331
ราคาเฉลี่ย* 82.78
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 6.50
ราคา Ceiling 106.50
ราคา Floor 57.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)