ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 83.50  /  200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 84.00  /  18,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2557 21:20:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 84.00
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +0.60
วันก่อนหน้า 83.50
เปิด 86.00
สูงสุด 86.00
ต่ำสุด 83.50
ปริมาณ (หุ้น) 56,200
มูลค่า ('000 บาท) 4,736
ราคาเฉลี่ย* 84.26
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 6.50
ราคา Ceiling 108.50
ราคา Floor 58.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)