ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 75.75  /  2,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 76.00  /  400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 12:16:37
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 76.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 76.00
เปิด 76.25
สูงสุด 76.25
ต่ำสุด 76.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,800
มูลค่า ('000 บาท) 137
ราคาเฉลี่ย* 76.07
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 6.50
ราคา Ceiling 98.75
ราคา Floor 53.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)