ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 68.50  /  700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 68.75  /  35,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 23:00:01
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 68.50
เปลี่ยนแปลง -1.50
%เปลี่ยนแปลง -2.14
วันก่อนหน้า 70.00
เปิด 69.50
สูงสุด 69.75
ต่ำสุด 68.50
ปริมาณ (หุ้น) 23,500
มูลค่า ('000 บาท) 1,623
ราคาเฉลี่ย* 69.05
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 6.50
ราคา Ceiling 91.00
ราคา Floor 49.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)