ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 70.75  /  2,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 71.25  /  10,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 พ.ย. 2557 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 71.25
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 71.25
เปิด 71.00
สูงสุด 71.25
ต่ำสุด 70.75
ปริมาณ (หุ้น) 25,773
มูลค่า ('000 บาท) 1,831
ราคาเฉลี่ย* 71.05
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 6.50
ราคา Ceiling 92.50
ราคา Floor 50.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)