ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 73.25  /  1,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 73.50  /  2,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 19:12:47
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย XR
ล่าสุด 73.50
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 73.50
เปิด 74.00
สูงสุด 74.00
ต่ำสุด 73.25
ปริมาณ (หุ้น) 43,400
มูลค่า ('000 บาท) 3,193
ราคาเฉลี่ย* 73.57
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 6.50
ราคา Ceiling 95.50
ราคา Floor 51.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)