ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 78.50  /  500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 79.25  /  2,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ส.ค. 2557 19:05:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 79.25
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 79.25
เปิด 79.25
สูงสุด 79.75
ต่ำสุด 78.25
ปริมาณ (หุ้น) 32,500
มูลค่า ('000 บาท) 2,571
ราคาเฉลี่ย* 79.11
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 6.50
ราคา Ceiling 103.00
ราคา Floor 55.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)