ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 72.00  /  1,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 72.25  /  5,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2557 22:05:21
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 72.25
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 72.25
เปิด 72.00
สูงสุด 72.25
ต่ำสุด 72.00
ปริมาณ (หุ้น) 7,100
มูลค่า ('000 บาท) 512
ราคาเฉลี่ย* 72.11
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 6.50
ราคา Ceiling 93.75
ราคา Floor 50.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)