ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 14.50  /  262,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 14.60  /  575,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 20:22:23
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 14.60
เปลี่ยนแปลง +0.30
%เปลี่ยนแปลง +2.10
วันก่อนหน้า 14.30
เปิด 14.40
สูงสุด 14.70
ต่ำสุด 14.40
ปริมาณ (หุ้น) 5,099,913
มูลค่า ('000 บาท) 74,141
ราคาเฉลี่ย* 14.54
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 18.50
ราคา Floor 10.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)