ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 14.10  /  32,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 14.20  /  271,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19 ก.ย. 2557 22:48:13
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 14.10
เปลี่ยนแปลง +0.20
%เปลี่ยนแปลง +1.44
วันก่อนหน้า 13.90
เปิด 14.00
สูงสุด 14.20
ต่ำสุด 14.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,167,400
มูลค่า ('000 บาท) 30,549
ราคาเฉลี่ย* 14.09
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 18.00
ราคา Floor 9.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)