ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 12.90  /  144,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.00  /  19,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 22:32:27
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.00
เปลี่ยนแปลง +0.20
%เปลี่ยนแปลง +1.56
วันก่อนหน้า 12.80
เปิด 12.90
สูงสุด 13.10
ต่ำสุด 12.90
ปริมาณ (หุ้น) 550,300
มูลค่า ('000 บาท) 7,153
ราคาเฉลี่ย* 13.00
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 16.60
ราคา Floor 9.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)