ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 11.90  /  97,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 12.00  /  12,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 มี.ค. 2558 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 11.90
เปลี่ยนแปลง -0.20
%เปลี่ยนแปลง -1.65
วันก่อนหน้า 12.10
เปิด 12.10
สูงสุด 12.10
ต่ำสุด 11.80
ปริมาณ (หุ้น) 1,333,302
มูลค่า ('000 บาท) 15,947
ราคาเฉลี่ย* 11.96
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 15.70
ราคา Floor 8.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)