ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 15.20  /  304,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 15.30  /  366,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 เม.ย. 2557 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 15.30
เปลี่ยนแปลง +0.20
%เปลี่ยนแปลง +1.32
วันก่อนหน้า 15.10
เปิด 15.10
สูงสุด 15.30
ต่ำสุด 15.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,924,815
มูลค่า ('000 บาท) 29,171
ราคาเฉลี่ย* 15.16
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 19.60
ราคา Floor 10.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)