ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 14.20  /  291,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 14.30  /  131,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ส.ค. 2557 12:14:35
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 14.20
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 14.20
เปิด 14.20
สูงสุด 14.30
ต่ำสุด 14.20
ปริมาณ (หุ้น) 887,007
มูลค่า ('000 บาท) 12,674
ราคาเฉลี่ย* 14.29
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 18.40
ราคา Floor 9.95
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)