ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.60  /  77,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.70  /  13,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ม.ค. 2558 11:48:18
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.60
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 13.60
เปิด 13.70
สูงสุด 13.80
ต่ำสุด 13.50
ปริมาณ (หุ้น) 460,400
มูลค่า ('000 บาท) 6,314
ราคาเฉลี่ย* 13.71
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 17.60
ราคา Floor 9.55
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)