ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 14.10  /  244,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 14.20  /  27,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2557 13:39:23
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 14.10
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 14.10
เปิด 14.10
สูงสุด 14.30
ต่ำสุด 14.10
ปริมาณ (หุ้น) 620,900
มูลค่า ('000 บาท) 8,814
ราคาเฉลี่ย* 14.20
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 18.30
ราคา Floor 9.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)