ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 14.40  /  37,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 14.50  /  184,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 22:07:49
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 14.40
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -3.36
วันก่อนหน้า 14.90
เปิด 15.00
สูงสุด 15.00
ต่ำสุด 14.20
ปริมาณ (หุ้น) 9,878,138
มูลค่า ('000 บาท) 143,355
ราคาเฉลี่ย* 14.51
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 19.30
ราคา Floor 10.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)