ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.50  /  187,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.60  /  17,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2557 20:30:25
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.60
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.73
วันก่อนหน้า 13.70
เปิด 13.70
สูงสุด 13.80
ต่ำสุด 13.50
ปริมาณ (หุ้น) 1,317,700
มูลค่า ('000 บาท) 17,994
ราคาเฉลี่ย* 13.66
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 17.80
ราคา Floor 9.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)