ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.90  /  23,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 14.00  /  180,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 18:47:51
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.90
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.72
วันก่อนหน้า 13.80
เปิด 13.80
สูงสุด 14.00
ต่ำสุด 13.60
ปริมาณ (หุ้น) 2,090,700
มูลค่า ('000 บาท) 28,849
ราคาเฉลี่ย* 13.80
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 17.90
ราคา Floor 9.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)