ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.80  /  23,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.85  /  25,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 21:37:52
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.80
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 6.80
เปิด 6.85
สูงสุด 6.90
ต่ำสุด 6.80
ปริมาณ (หุ้น) 359,400
มูลค่า ('000 บาท) 2,456
ราคาเฉลี่ย* 6.83
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 8.80
ราคา Floor 4.76
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)