ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.30  /  24,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.35  /  30,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 เม.ย. 2558 23:00:06
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 7.35
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.68
วันก่อนหน้า 7.30
เปิด 7.40
สูงสุด 7.40
ต่ำสุด 7.25
ปริมาณ (หุ้น) 94,200
มูลค่า ('000 บาท) 688
ราคาเฉลี่ย* 7.31
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 9.45
ราคา Floor 5.15
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)