ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.70  /  100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.70  /  32,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ส.ค. 2557 14:04:27
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 7.70
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.65
วันก่อนหน้า 7.65
เปิด 7.70
สูงสุด 7.75
ต่ำสุด 7.65
ปริมาณ (หุ้น) 337,800
มูลค่า ('000 บาท) 2,600
ราคาเฉลี่ย* 7.70
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 9.90
ราคา Floor 5.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)