ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.00  /  646,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.05  /  29,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ค. 2557 18:20:11
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.00
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -3.03
วันก่อนหน้า 8.25
เปิด 8.25
สูงสุด 8.30
ต่ำสุด 8.00
ปริมาณ (หุ้น) 3,689,300
มูลค่า ('000 บาท) 29,890
ราคาเฉลี่ย* 8.10
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 10.70
ราคา Floor 5.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)