ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.65  /  123,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.70  /  120,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ก.ย. 2557 20:34:59
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 7.70
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.65
วันก่อนหน้า 7.65
เปิด 7.70
สูงสุด 7.75
ต่ำสุด 7.60
ปริมาณ (หุ้น) 469,600
มูลค่า ('000 บาท) 3,603
ราคาเฉลี่ย* 7.67
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 9.90
ราคา Floor 5.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)