ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.25  /  51,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.30  /  5,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2558 10:56:25
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 7.30
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.69
วันก่อนหน้า 7.25
เปิด 7.35
สูงสุด 7.35
ต่ำสุด 7.25
ปริมาณ (หุ้น) 64,800
มูลค่า ('000 บาท) 473
ราคาเฉลี่ย* 7.30
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 9.40
ราคา Floor 5.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)