ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.90  /  122,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.95  /  28,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 พ.ย. 2557 15:16:32
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.95
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.72
วันก่อนหน้า 6.90
เปิด 6.90
สูงสุด 7.00
ต่ำสุด 6.85
ปริมาณ (หุ้น) 290,800
มูลค่า ('000 บาท) 2,011
ราคาเฉลี่ย* 6.92
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 8.95
ราคา Floor 4.84
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)