ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.40  /  31,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.45  /  45,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ต.ค. 2557 13:22:52
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 7.40
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -1.33
วันก่อนหน้า 7.50
เปิด 7.40
สูงสุด 7.50
ต่ำสุด 7.40
ปริมาณ (หุ้น) 493,800
มูลค่า ('000 บาท) 3,665
ราคาเฉลี่ย* 7.42
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 9.75
ราคา Floor 5.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)