ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.98  /  6,204,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.00  /  7,414,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 เม.ย. 2558 17:36:26
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.00
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง +0.67
วันก่อนหน้า 2.98
เปิด 2.98
สูงสุด 3.00
ต่ำสุด 2.98
ปริมาณ (หุ้น) 26,854,741
มูลค่า ('000 บาท) 80,374
ราคาเฉลี่ย* 2.99
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 3.86
ราคา Floor 2.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)