ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.00  /  19,474,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.02  /  3,922,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ส.ค. 2557 22:05:41
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.02
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 3.02
เปิด 3.04
สูงสุด 3.06
ต่ำสุด 2.98
ปริมาณ (หุ้น) 210,697,668
มูลค่า ('000 บาท) 635,315
ราคาเฉลี่ย* 3.02
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 3.92
ราคา Floor 2.12
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)