ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.16  /  19,983,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.18  /  302,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ม.ค. 2558 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.16
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 3.16
เปิด 3.16
สูงสุด 3.22
ต่ำสุด 3.14
ปริมาณ (หุ้น) 429,573,174
มูลค่า ('000 บาท) 1,373,142
ราคาเฉลี่ย* 3.20
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 4.10
ราคา Floor 2.22
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)