ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.00  /  6,609,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.02  /  1,175,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 มี.ค. 2558 21:57:06
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.00
เปลี่ยนแปลง -0.02
%เปลี่ยนแปลง -0.66
วันก่อนหน้า 3.02
เปิด 3.02
สูงสุด 3.06
ต่ำสุด 3.00
ปริมาณ (หุ้น) 103,794,518
มูลค่า ('000 บาท) 313,230
ราคาเฉลี่ย* 3.02
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 3.92
ราคา Floor 2.12
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)