ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.98  /  7,379,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.00  /  687,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19 ธ.ค. 2557 18:55:35
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.00
เปลี่ยนแปลง -0.04
%เปลี่ยนแปลง -1.32
วันก่อนหน้า 3.04
เปิด 3.04
สูงสุด 3.06
ต่ำสุด 2.98
ปริมาณ (หุ้น) 92,972,781
มูลค่า ('000 บาท) 279,871
ราคาเฉลี่ย* 3.01
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 3.94
ราคา Floor 2.14
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)