ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.86  /  6,437,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.88  /  23,359,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2557 17:38:38
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.86
เปลี่ยนแปลง -0.02
%เปลี่ยนแปลง -0.69
วันก่อนหน้า 2.88
เปิด 2.88
สูงสุด 2.90
ต่ำสุด 2.84
ปริมาณ (หุ้น) 132,658,504
มูลค่า ('000 บาท) 381,127
ราคาเฉลี่ย* 2.87
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 3.74
ราคา Floor 2.02
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)