ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.00  /  20,271,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.02  /  11,516,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ย. 2557 10:30:15
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.02
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง +0.67
วันก่อนหน้า 3.00
เปิด 3.00
สูงสุด 3.02
ต่ำสุด 3.00
ปริมาณ (หุ้น) 4,750,000
มูลค่า ('000 บาท) 14,297
ราคาเฉลี่ย* 3.01
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 3.90
ราคา Floor 2.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)