ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.18  /  805,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.20  /  28,819,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ย. 2557 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.18
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 3.18
เปิด 3.20
สูงสุด 3.20
ต่ำสุด 3.14
ปริมาณ (หุ้น) 124,537,658
มูลค่า ('000 บาท) 395,073
ราคาเฉลี่ย* 3.17
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 4.12
ราคา Floor 2.24
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)