ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 43.00  /  103,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 43.25  /  317,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 พ.ย. 2557 23:00:03
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 43.25
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +2.37
วันก่อนหน้า 42.25
เปิด 42.50
สูงสุด 43.25
ต่ำสุด 42.50
ปริมาณ (หุ้น) 5,175,055
มูลค่า ('000 บาท) 222,546
ราคาเฉลี่ย* 43.00
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 54.75
ราคา Floor 29.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)