ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 53.00  /  150,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 53.25  /  277,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 เม.ย. 2557 12:35:02
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 53.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 53.00
เปิด 53.00
สูงสุด 53.25
ต่ำสุด 52.75
ปริมาณ (หุ้น) 1,312,000
มูลค่า ('000 บาท) 69,535
ราคาเฉลี่ย* 53.00
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 68.75
ราคา Floor 37.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)