ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 50.50  /  16,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 50.75  /  2,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ม.ค. 2558 23:00:09
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 50.50
เปลี่ยนแปลง +1.25
%เปลี่ยนแปลง +2.54
วันก่อนหน้า 49.25
เปิด 49.00
สูงสุด 51.50
ต่ำสุด 49.00
ปริมาณ (หุ้น) 9,476,430
มูลค่า ('000 บาท) 476,853
ราคาเฉลี่ย* 50.33
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 64.00
ราคา Floor 34.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)