ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 53.00  /  1,209,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 53.25  /  259,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2557 11:50:32
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 53.25
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.47
วันก่อนหน้า 53.50
เปิด 53.50
สูงสุด 53.75
ต่ำสุด 53.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,135,800
มูลค่า ('000 บาท) 113,725
ราคาเฉลี่ย* 53.25
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 69.50
ราคา Floor 37.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)