ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 51.75  /  52,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 52.00  /  689,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2558 19:33:44
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 52.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 52.00
เปิด 52.00
สูงสุด 52.50
ต่ำสุด 51.50
ปริมาณ (หุ้น) 6,045,347
มูลค่า ('000 บาท) 314,303
ราคาเฉลี่ย* 51.99
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 67.50
ราคา Floor 36.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)