ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 52.25  /  345,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 52.50  /  343,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20 ส.ค. 2557 19:38:47
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 52.25
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.48
วันก่อนหน้า 52.50
เปิด 52.50
สูงสุด 52.75
ต่ำสุด 52.25
ปริมาณ (หุ้น) 2,890,100
มูลค่า ('000 บาท) 151,654
ราคาเฉลี่ย* 52.47
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 68.25
ราคา Floor 36.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)