ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 51.75  /  3,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 52.00  /  47,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 22:59:56
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 51.75
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -0.96
วันก่อนหน้า 52.25
เปิด 52.00
สูงสุด 52.25
ต่ำสุด 51.50
ปริมาณ (หุ้น) 2,495,847
มูลค่า ('000 บาท) 129,345
ราคาเฉลี่ย* 51.82
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 67.75
ราคา Floor 36.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)