ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 43.25  /  141,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 43.50  /  183,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 พ.ย. 2557 17:46:35
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 43.25
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -1.14
วันก่อนหน้า 43.75
เปิด 43.00
สูงสุด 43.50
ต่ำสุด 42.50
ปริมาณ (หุ้น) 6,335,548
มูลค่า ('000 บาท) 272,202
ราคาเฉลี่ย* 42.96
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 56.75
ราคา Floor 30.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)