ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 12.00  /  411,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 12.10  /  503,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 16:43:41
สถานะตลาด : OffHour
เครื่องหมาย
ล่าสุด 12.10
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.82
วันก่อนหน้า 12.20
เปิด 12.20
สูงสุด 12.20
ต่ำสุด 12.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,741,026
มูลค่า ('000 บาท) 33,017
ราคาเฉลี่ย* 12.05
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 15.80
ราคา Floor 8.55
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)