ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 11.90  /  774,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 12.00  /  30,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 มี.ค. 2558 19:42:19
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย XD
ล่าสุด 12.00
เปลี่ยนแปลง -0.40
%เปลี่ยนแปลง -3.23
วันก่อนหน้า 12.40
เปิด 12.10
สูงสุด 12.10
ต่ำสุด 11.90
ปริมาณ (หุ้น) 2,577,260
มูลค่า ('000 บาท) 30,931
ราคาเฉลี่ย* 12.00
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 15.60
ราคา Floor 8.45
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)