ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 12.30  /  85,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 12.40  /  407,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ส.ค. 2557 12:04:50
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย XD
ล่าสุด 12.40
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.81
วันก่อนหน้า 12.30
เปิด 12.40
สูงสุด 12.40
ต่ำสุด 12.20
ปริมาณ (หุ้น) 628,505
มูลค่า ('000 บาท) 7,747
ราคาเฉลี่ย* 12.33
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 15.90
ราคา Floor 8.65
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)