ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 12.00  /  15,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 12.10  /  463,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 18:06:35
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 12.10
เปลี่ยนแปลง +0.30
%เปลี่ยนแปลง +2.54
วันก่อนหน้า 11.80
เปิด 11.80
สูงสุด 12.10
ต่ำสุด 11.60
ปริมาณ (หุ้น) 5,388,967
มูลค่า ('000 บาท) 63,971
ราคาเฉลี่ย* 11.87
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 15.30
ราคา Floor 8.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)