ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.10  /  125,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.20  /  213,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20 ส.ค. 2557 22:59:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 23.20
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 23.20
เปิด 23.20
สูงสุด 23.20
ต่ำสุด 23.00
ปริมาณ (หุ้น) 664,600
มูลค่า ('000 บาท) 15,359
ราคาเฉลี่ย* 23.11
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 30.00
ราคา Floor 16.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)