ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 21.40  /  100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 21.50  /  49,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 มี.ค. 2558 20:10:05
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 21.50
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 21.50
เปิด 21.40
สูงสุด 21.50
ต่ำสุด 21.40
ปริมาณ (หุ้น) 212,600
มูลค่า ('000 บาท) 4,557
ราคาเฉลี่ย* 21.43
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 27.75
ราคา Floor 15.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)