ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.40  /  21,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.50  /  125,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2557 15:21:24
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 23.40
เปลี่ยนแปลง -0.20
%เปลี่ยนแปลง -0.85
วันก่อนหน้า 23.60
เปิด 23.50
สูงสุด 23.60
ต่ำสุด 23.40
ปริมาณ (หุ้น) 1,067,809
มูลค่า ('000 บาท) 25,051
ราคาเฉลี่ย* 23.46
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 30.50
ราคา Floor 16.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)