ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 22.90  /  1,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.00  /  34,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16 เม.ย. 2557 11:12:02
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 22.90
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 22.90
เปิด 22.90
สูงสุด 23.00
ต่ำสุด 22.80
ปริมาณ (หุ้น) 65,468
มูลค่า ('000 บาท) 1,500
ราคาเฉลี่ย* 22.91
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 29.75
ราคา Floor 16.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)