ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 22.30  /  10,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 22.50  /  113,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ม.ค. 2558 17:51:42
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 22.30
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 22.30
เปิด 22.20
สูงสุด 22.50
ต่ำสุด 22.20
ปริมาณ (หุ้น) 201,600
มูลค่า ('000 บาท) 4,507
ราคาเฉลี่ย* 22.35
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 28.75
ราคา Floor 15.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)