ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
UV : บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.05  /  78,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.10  /  76,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 เม.ย. 2558 11:23:01
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.05
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 8.05
เปิด 8.10
สูงสุด 8.15
ต่ำสุด 8.05
ปริมาณ (หุ้น) 525,200
มูลค่า ('000 บาท) 4,236
ราคาเฉลี่ย* 8.06
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 10.40
ราคา Floor 5.65
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)