ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
UV : บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.50  /  57,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.55  /  174,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 เม.ย. 2557 13:41:44
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.50
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 8.50
เปิด 8.50
สูงสุด 8.55
ต่ำสุด 8.45
ปริมาณ (หุ้น) 1,868,900
มูลค่า ('000 บาท) 15,930
ราคาเฉลี่ย* 8.52
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 11.00
ราคา Floor 5.95
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)