ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
UV : บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.85  /  55,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.90  /  193,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 พ.ย. 2557 14:52:37
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.51
วันก่อนหน้า 9.80
เปิด 9.85
สูงสุด 9.95
ต่ำสุด 9.80
ปริมาณ (หุ้น) 1,488,000
มูลค่า ('000 บาท) 14,674
ราคาเฉลี่ย* 9.86
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 12.70
ราคา Floor 6.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)