ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
UV : บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.95  /  243,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.00  /  103,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 ม.ค. 2558 11:20:19
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.95
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -0.56
วันก่อนหน้า 9.00
เปิด 9.05
สูงสุด 9.15
ต่ำสุด 8.95
ปริมาณ (หุ้น) 5,429,145
มูลค่า ('000 บาท) 49,174
ราคาเฉลี่ย* 9.06
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 11.70
ราคา Floor 6.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)