ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
UV : บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.85  /  94,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.90  /  1,950,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2557 21:39:38
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง +0.45
%เปลี่ยนแปลง +4.79
วันก่อนหน้า 9.40
เปิด 9.40
สูงสุด 9.90
ต่ำสุด 9.35
ปริมาณ (หุ้น) 33,080,076
มูลค่า ('000 บาท) 321,473
ราคาเฉลี่ย* 9.72
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 12.20
ราคา Floor 6.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)