ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
UV : บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.30  /  171,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.35  /  78,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2557 15:47:58
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.35
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -0.60
วันก่อนหน้า 8.40
เปิด 8.40
สูงสุด 8.50
ต่ำสุด 8.30
ปริมาณ (หุ้น) 3,464,013
มูลค่า ('000 บาท) 28,963
ราคาเฉลี่ย* 8.36
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 10.90
ราคา Floor 5.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)