ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
UV : บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.15  /  23,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.20  /  215,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ก.ค. 2557 16:24:20
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 9.15
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 9.15
เปิด 9.10
สูงสุด 9.45
ต่ำสุด 9.05
ปริมาณ (หุ้น) 20,918,300
มูลค่า ('000 บาท) 194,369
ราคาเฉลี่ย* 9.29
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 11.80
ราคา Floor 6.45
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)