ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BGH : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 18.50  /  152,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 18.60  /  2,144,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2557 22:05:21
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 18.50
เปลี่ยนแปลง +0.60
%เปลี่ยนแปลง +3.35
วันก่อนหน้า 17.90
เปิด 18.00
สูงสุด 18.60
ต่ำสุด 17.90
ปริมาณ (หุ้น) 35,062,438
มูลค่า ('000 บาท) 642,339
ราคาเฉลี่ย* 18.32
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.10
ราคา Ceiling 23.20
ราคา Floor 12.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)