ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BGH : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 17.70  /  95,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 17.80  /  2,576,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 21:10:47
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 17.80
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 17.80
เปิด 17.90
สูงสุด 17.90
ต่ำสุด 17.50
ปริมาณ (หุ้น) 16,484,083
มูลค่า ('000 บาท) 291,970
ราคาเฉลี่ย* 17.71
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.10
ราคา Ceiling 23.10
ราคา Floor 12.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)