ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BGH : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 18.30  /  2,796,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 18.40  /  148,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 17:12:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 18.30
เปลี่ยนแปลง -0.20
%เปลี่ยนแปลง -1.08
วันก่อนหน้า 18.50
เปิด 18.50
สูงสุด 18.60
ต่ำสุด 18.30
ปริมาณ (หุ้น) 15,365,233
มูลค่า ('000 บาท) 282,845
ราคาเฉลี่ย* 18.41
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.10
ราคา Ceiling 24.00
ราคา Floor 13.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)