ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BGH : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 17.60  /  125,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 17.70  /  316,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2557 17:18:42
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 17.60
เปลี่ยนแปลง +0.20
%เปลี่ยนแปลง +1.15
วันก่อนหน้า 17.40
เปิด 17.70
สูงสุด 18.00
ต่ำสุด 17.50
ปริมาณ (หุ้น) 87,974,700
มูลค่า ('000 บาท) 1,561,331
ราคาเฉลี่ย* 17.75
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.10
ราคา Ceiling 22.60
ราคา Floor 12.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)