ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BGH : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 17.30  /  4,816,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 17.40  /  3,408,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 13:46:54
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 17.30
เปลี่ยนแปลง +0.60
%เปลี่ยนแปลง +3.59
วันก่อนหน้า 16.70
เปิด 16.80
สูงสุด 17.50
ต่ำสุด 16.60
ปริมาณ (หุ้น) 102,684,150
มูลค่า ('000 บาท) 1,753,582
ราคาเฉลี่ย* 17.08
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.10
ราคา Ceiling 21.70
ราคา Floor 11.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)