ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BGH : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 19.20  /  352,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 19.30  /  14,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ส.ค. 2557 21:52:40
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 19.30
เปลี่ยนแปลง +0.40
%เปลี่ยนแปลง +2.12
วันก่อนหน้า 18.90
เปิด 19.00
สูงสุด 19.30
ต่ำสุด 19.00
ปริมาณ (หุ้น) 42,067,976
มูลค่า ('000 บาท) 807,525
ราคาเฉลี่ย* 19.20
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.10
ราคา Ceiling 24.50
ราคา Floor 13.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)