ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BGH : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 18.30  /  2,361,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 18.40  /  1,747,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 13:51:35
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 18.40
เปลี่ยนแปลง +0.30
%เปลี่ยนแปลง +1.66
วันก่อนหน้า 18.10
เปิด 18.20
สูงสุด 18.40
ต่ำสุด 18.10
ปริมาณ (หุ้น) 4,482,896
มูลค่า ('000 บาท) 81,938
ราคาเฉลี่ย* 18.28
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.10
ราคา Ceiling 23.50
ราคา Floor 12.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)