ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 212.00  /  172,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 213.00  /  15,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19 ก.ย. 2557 20:48:13
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 213.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 213.00
เปิด 214.00
สูงสุด 215.00
ต่ำสุด 211.00
ปริมาณ (หุ้น) 4,713,034
มูลค่า ('000 บาท) 1,003,165
ราคาเฉลี่ย* 212.85
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 276.00
ราคา Floor 149.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)