ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 233.00  /  324,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 234.00  /  98,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 03 มี.ค. 2558 11:37:31
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 234.00
เปลี่ยนแปลง +3.00
%เปลี่ยนแปลง +1.30
วันก่อนหน้า 231.00
เปิด 236.00
สูงสุด 236.00
ต่ำสุด 233.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,269,460
มูลค่า ('000 บาท) 531,968
ราคาเฉลี่ย* 234.40
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 300.00
ราคา Floor 162.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)