ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 251.00  /  136,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 252.00  /  319,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ม.ค. 2558 23:00:09
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 251.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 251.00
เปิด 250.00
สูงสุด 252.00
ต่ำสุด 249.00
ปริมาณ (หุ้น) 5,699,668
มูลค่า ('000 บาท) 1,425,889
ราคาเฉลี่ย* 250.17
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 326.00
ราคา Floor 176.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)