ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 225.00  /  29,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 226.00  /  184,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2557 10:09:07
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 225.00
เปลี่ยนแปลง +2.00
%เปลี่ยนแปลง +0.90
วันก่อนหน้า 223.00
เปิด 225.00
สูงสุด 226.00
ต่ำสุด 225.00
ปริมาณ (หุ้น) 390,540
มูลค่า ('000 บาท) 87,891
ราคาเฉลี่ย* 225.05
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 289.00
ราคา Floor 156.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)