ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 239.00  /  126,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 240.00  /  226,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 21:08:59
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 240.00
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +0.42
วันก่อนหน้า 239.00
เปิด 239.00
สูงสุด 241.00
ต่ำสุด 238.00
ปริมาณ (หุ้น) 3,652,438
มูลค่า ('000 บาท) 874,555
ราคาเฉลี่ย* 239.44
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 310.00
ราคา Floor 167.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)