ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 246.00  /  263,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 247.00  /  90,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 10:25:58
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 247.00
เปลี่ยนแปลง +2.00
%เปลี่ยนแปลง +0.82
วันก่อนหน้า 245.00
เปิด 246.00
สูงสุด 248.00
ต่ำสุด 245.00
ปริมาณ (หุ้น) 685,724
มูลค่า ('000 บาท) 168,878
ราคาเฉลี่ย* 246.28
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 318.00
ราคา Floor 171.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)