ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 224.00  /  3,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 225.00  /  394,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 18:47:36
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 225.00
เปลี่ยนแปลง +2.00
%เปลี่ยนแปลง +0.90
วันก่อนหน้า 223.00
เปิด 223.00
สูงสุด 225.00
ต่ำสุด 221.00
ปริมาณ (หุ้น) 5,755,555
มูลค่า ('000 บาท) 1,287,015
ราคาเฉลี่ย* 223.52
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 289.00
ราคา Floor 156.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)