ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 27.25  /  1,797,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 27.50  /  496,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 พ.ย. 2557 13:41:20
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 27.50
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.90
วันก่อนหน้า 27.75
เปิด 27.75
สูงสุด 27.75
ต่ำสุด 27.25
ปริมาณ (หุ้น) 2,162,203
มูลค่า ('000 บาท) 59,523
ราคาเฉลี่ย* 27.53
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 36.00
ราคา Floor 19.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)