ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 29.00  /  538,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 29.25  /  1,820,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2557 15:48:11
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 29.00
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +1.75
วันก่อนหน้า 28.50
เปิด 28.50
สูงสุด 29.25
ต่ำสุด 28.25
ปริมาณ (หุ้น) 22,444,568
มูลค่า ('000 บาท) 649,894
ราคาเฉลี่ย* 28.96
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 37.00
ราคา Floor 20.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)