ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 30.50  /  1,076,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 30.75  /  403,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ค. 2557 21:59:07
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 30.50
เปลี่ยนแปลง -1.00
%เปลี่ยนแปลง -3.17
วันก่อนหน้า 31.50
เปิด 32.00
สูงสุด 32.00
ต่ำสุด 30.50
ปริมาณ (หุ้น) 32,242,176
มูลค่า ('000 บาท) 1,005,565
ราคาเฉลี่ย* 31.11
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 40.75
ราคา Floor 22.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)