ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 27.50  /  2,140,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 27.75  /  377,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20 ต.ค. 2557 23:00:01
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 27.75
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.91
วันก่อนหน้า 27.50
เปิด 27.75
สูงสุด 28.00
ต่ำสุด 27.50
ปริมาณ (หุ้น) 4,801,648
มูลค่า ('000 บาท) 133,369
ราคาเฉลี่ย* 27.78
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 35.75
ราคา Floor 19.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)