ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 32.25  /  553,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 32.50  /  1,831,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 18:06:50
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 32.25
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -1.53
วันก่อนหน้า 32.75
เปิด 33.00
สูงสุด 33.25
ต่ำสุด 32.00
ปริมาณ (หุ้น) 26,696,734
มูลค่า ('000 บาท) 865,455
ราคาเฉลี่ย* 32.42
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 42.50
ราคา Floor 23.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)