ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 29.50  /  2,540,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 29.75  /  2,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 16:45:21
สถานะตลาด : OffHour
เครื่องหมาย
ล่าสุด 29.50
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.84
วันก่อนหน้า 29.75
เปิด 29.75
สูงสุด 30.00
ต่ำสุด 29.50
ปริมาณ (หุ้น) 5,513,418
มูลค่า ('000 บาท) 164,514
ราคาเฉลี่ย* 29.69
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 38.50
ราคา Floor 20.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)