ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 34.00  /  2,452,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 34.25  /  4,165,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 03 ก.ย. 2557 11:31:16
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 34.25
เปลี่ยนแปลง +1.25
%เปลี่ยนแปลง +3.79
วันก่อนหน้า 33.00
เปิด 33.25
สูงสุด 34.25
ต่ำสุด 33.25
ปริมาณ (หุ้น) 27,358,410
มูลค่า ('000 บาท) 926,915
ราคาเฉลี่ย* 33.88
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 42.75
ราคา Floor 23.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)