ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 30.50  /  1,887,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 30.75  /  1,649,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ย. 2557 14:40:54
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 30.75
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.82
วันก่อนหน้า 30.50
เปิด 30.75
สูงสุด 30.75
ต่ำสุด 30.50
ปริมาณ (หุ้น) 2,284,601
มูลค่า ('000 บาท) 69,929
ราคาเฉลี่ย* 30.61
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 39.50
ราคา Floor 21.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)