ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 28.00  /  2,035,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 28.25  /  2,128,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 16:01:31
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 28.25
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 28.25
เปิด 28.50
สูงสุด 28.50
ต่ำสุด 28.00
ปริมาณ (หุ้น) 5,027,616
มูลค่า ('000 บาท) 141,991
ราคาเฉลี่ย* 28.24
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 36.50
ราคา Floor 19.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)