ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 30.00  /  1,334,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 30.25  /  711,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 05 มี.ค. 2558 11:04:04
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 30.25
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 30.25
เปิด 30.25
สูงสุด 30.50
ต่ำสุด 30.00
ปริมาณ (หุ้น) 3,297,763
มูลค่า ('000 บาท) 99,617
ราคาเฉลี่ย* 30.21
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 39.25
ราคา Floor 21.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)