ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BCP : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATC  /  7,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ATC  /  100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 16:30:14
สถานะตลาด : Pre-close
เครื่องหมาย
ล่าสุด 33.00
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.75
วันก่อนหน้า 33.25
เปิด 33.25
สูงสุด 33.25
ต่ำสุด 32.75
ปริมาณ (หุ้น) 1,127,321
มูลค่า ('000 บาท) 37,187
ราคาเฉลี่ย* 32.99
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 43.00
ราคา Floor 23.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)