ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BCP : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 28.75  /  654,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 29.00  /  265,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 16:03:20
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 28.75
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 28.75
เปิด 29.00
สูงสุด 29.25
ต่ำสุด 28.75
ปริมาณ (หุ้น) 1,755,707
มูลค่า ('000 บาท) 50,885
ราคาเฉลี่ย* 28.98
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 37.25
ราคา Floor 20.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)