ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BCP : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 29.75  /  284,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 30.00  /  67,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2557 20:03:41
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 30.00
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +1.69
วันก่อนหน้า 29.50
เปิด 29.75
สูงสุด 30.00
ต่ำสุด 29.50
ปริมาณ (หุ้น) 3,340,510
มูลค่า ('000 บาท) 99,698
ราคาเฉลี่ย* 29.85
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 38.25
ราคา Floor 20.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)