ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BCP : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 32.75  /  402,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 33.00  /  34,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2557 14:55:57
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 33.00
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -1.49
วันก่อนหน้า 33.50
เปิด 33.50
สูงสุด 33.75
ต่ำสุด 32.75
ปริมาณ (หุ้น) 551,150
มูลค่า ('000 บาท) 18,315
ราคาเฉลี่ย* 33.23
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 43.50
ราคา Floor 23.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)