ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BCP : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 34.00  /  250,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 34.25  /  271,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ม.ค. 2558 23:00:09
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 34.00
เปลี่ยนแปลง +0.75
%เปลี่ยนแปลง +2.26
วันก่อนหน้า 33.25
เปิด 33.75
สูงสุด 34.25
ต่ำสุด 33.25
ปริมาณ (หุ้น) 3,829,526
มูลค่า ('000 บาท) 129,569
ราคาเฉลี่ย* 33.83
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 43.00
ราคา Floor 23.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)