ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 24.40  /  28,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 24.50  /  28,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 12:17:06
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 24.50
เปลี่ยนแปลง +0.60
%เปลี่ยนแปลง +2.51
วันก่อนหน้า 23.90
เปิด 23.90
สูงสุด 24.50
ต่ำสุด 23.90
ปริมาณ (หุ้น) 385,200
มูลค่า ('000 บาท) 9,372
ราคาเฉลี่ย* 24.33
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 31.00
ราคา Floor 16.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)