ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 30.75  /  120,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 31.00  /  60,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 2557 19:11:25
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 31.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 31.00
เปิด 31.00
สูงสุด 31.50
ต่ำสุด 30.50
ปริมาณ (หุ้น) 211,200
มูลค่า ('000 บาท) 6,524
ราคาเฉลี่ย* 30.89
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 40.25
ราคา Floor 21.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)