ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 28.50  /  37,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 28.75  /  101,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ย. 2557 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 28.50
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +3.64
วันก่อนหน้า 27.50
เปิด 27.75
สูงสุด 28.50
ต่ำสุด 27.75
ปริมาณ (หุ้น) 1,177,700
มูลค่า ('000 บาท) 33,223
ราคาเฉลี่ย* 28.21
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 35.75
ราคา Floor 19.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)