ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 19.80  /  2,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 19.90  /  48,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 เม.ย. 2557 12:35:02
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 19.80
เปลี่ยนแปลง +0.30
%เปลี่ยนแปลง +1.54
วันก่อนหน้า 19.50
เปิด 19.50
สูงสุด 20.00
ต่ำสุด 19.50
ปริมาณ (หุ้น) 332,400
มูลค่า ('000 บาท) 6,570
ราคาเฉลี่ย* 19.76
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 25.25
ราคา Floor 13.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)