ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 32.00  /  13,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 32.25  /  27,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ธ.ค. 2557 23:00:00
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 32.00
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.79
วันก่อนหน้า 31.75
เปิด 31.75
สูงสุด 32.00
ต่ำสุด 31.25
ปริมาณ (หุ้น) 1,028,424
มูลค่า ('000 บาท) 32,580
ราคาเฉลี่ย* 31.68
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 41.25
ราคา Floor 22.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)