ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 33.00  /  223,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 33.25  /  6,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 19:55:05
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 33.25
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +3.10
วันก่อนหน้า 32.25
เปิด 32.50
สูงสุด 33.50
ต่ำสุด 32.50
ปริมาณ (หุ้น) 2,429,750
มูลค่า ('000 บาท) 80,555
ราคาเฉลี่ย* 33.15
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 41.75
ราคา Floor 22.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)